Król Beata

Program kołka turystycznego

 

SZKOLNY PROGRAM KÓŁKA TURYSTYCZNEGO

WAGABUNDA

gify ziemiagify konie

 

 

 

 

CEL GŁÓWNY:

Propagowanie turystyki wśród uczniów szkoły podstawowej

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 • rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych wśród uczniów,

 • zapoznanie uczniów z różnymi formami turystyki kwalifikowanej,

 • propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży,

 • zaproponowanie uczniom alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

 • poszerzanie wiedzy w zakresie: geografii, geologii, biologii, ekologii, sztuki (fotografia, architektura ),

 • zdobywanie nowych umiejętności w zakresie ww. dyscyplin naukowych,

 • kształtowanie postaw patriotycznych, umiłowanie ojczyzny,

 • kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów, ponoszenie odpowiedzialności za środowisko naturalne,

 • umiejętność zbierania, weryfikacji i opracowania informacji,

 • nawiązywanie współpracy z organizacjami turystycznymi,

Treści programowe:

 

 • czytanie różnych map tematycznych (przede wszystkim turystycznych, topograficznych),

 • orientacja w terenie,

 • ćwiczenia w biegu na orientację

 • skala i jej zastosowanie,

 • walory turystyczno -krajoznawcze wybranych regionów Polski i świata,

 • planowanie tras wycieczek turystyczno -krajoznawczych,

 • rodzaje turystyki kwalifikowanej,

 • sprzęt turystyczny, wyposażenie podczas wyjazdów,

 • zasady bezpieczeństwa podczas wyjazdów turystyczno- krajoznawczych,

 • sprzęt fotograficzny -kryteria wyboru,

 • zasady fotografowania,

 • rośliny i zwierzęta chronione w Polsce,

 • formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie,

 • parki narodowe, rezerwaty w Polsce i na świecie,

 • obiekty zabytkowe w Polsce i na świecie.

Procedury osiągania celów:

 • spotkania jeden raz w tygodniu

 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach turystycznych

 • organizowanie wyjazdów i imprez turystyczno -krajoznawczych,

 • spotkania z zaproszonymi gośćmi

 • wykonywanie gazetek,

 • udział w konkursach, zawodach,

 • oglądanie filmów o tematyce turystycznej

 • gry i zabawy na orientację

 • współpraca z oddziałem PTTK

 • współpraca z kołami turystycznymi działającymi w mieście

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć