Wyprawka szkolna Katalog wydatków Wniosek

Formy pomocy finansowej

Wyprawka szkolna

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 - INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

- Wniosek o wyprawkę szkolną wraz z zaświadczeniem  o wysokości dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu z tej pomocy) należy pobrać i złożyć w szkole, do której dziecko uczęszcza u pedagoga szkolnego

 

- Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy dla uczniów klas II-IV nie może przekroczyć 351 zł netto/osobę
w rodzinie

*UWAGA: OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO NA  456 zł netto/osobę w rodzinie

 

- Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy dla ucznia klasy I nie może przekroczyć 504 zł netto/osobę w rodzinie

*UWAGA: OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO NA  539 zł netto/osobę w rodzinie

 

- ostateczny termin składania wniosków 30.10.2012

 

- ZWROT KOSZTÓW ZA PODRĘCZNIKI WYNOSI:

 • DLA KLASY I, II, III do kwoty 180 zł
 • DLA KLASY IV  do kwoty 210 zł

 

Wypłata pieniędzy rodzicom uczniów po uzyskaniu informacji od pedagoga szkolnego dotyczącej terminu rozliczenia faktur za zakup podręczników rodzice przedłożą w szkole fakturę lub rachunek imienny, potwierdzający fakt zakupu podręczników, na podstawie którego nastąpi zwrot odpowiedniej kwoty

 

UWAGA!!!

 

RODZICE KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO PROGRAMU WG NOWEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE DO PEDAGOGA W DNIU 30.08.2012 w godzinach 9.00-12.00

 

- Wniosek o wyprawkę szkolną wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu z tej pomocy) należy pobrać i złożyć w szkole, do której dziecko uczęszcza u pedagoga szkolnego

 

- ostateczny termin składania wniosków 30.10.2012

 

ZWROT KOSZTÓW ZA PODRĘCZNIKI WYNOSI:

 • DLA KLASY I, II, III do kwoty 180 zł
 • DLA KLASY IV  do kwoty 210 zł

 

Wypłata pieniędzy rodzicom uczniów nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

 • dyrektor sporządzi listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekaże ją do UM
 • po uzyskaniu informacji od pedagoga szkolnego dotyczącej terminu rozliczenia faktur za zakup podręczników rodzice przedłożą w szkole fakturę lub rachunek imienny, potwierdzający fakt zakupu podręczników, na podstawie którego nastąpi zwrot odpowiedniej kwoty.

 


 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć