Higienistka szkolna Opieka stomatologiczna Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

Higienistka szkolna

Higienistka szkolna

 

W naszej szkole zapewniamy uczniom  całotygodniową opiekę pielęgniarki .

 

 

 

Pielęgniarka dyplomowana

 

 
     

 

 

 

Czesława Ostrowska

 

 
Godziny pracy  
   

Poniedziałek 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez pielegniarkę szkolną:

 

 

Przeprowadzenie testów przesiewowych uczniów klas I, V

 

Badanie kontrolne z grupy dyspanseryjnej klasII, IV, i VI,VII,VIII

 

Badanie bilansowe dziecka 7- letniego( w przypadku braku bilansu 6-latka) i klas III

 

Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

 

Współdziałanie z dyrektorem. i pracownikami szkoły, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, pielęgniarką naczelną SPZOZ, pielęgniarką d\s medycyny szkolnej.

 

Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i problemach zdrowotnych.

 

Profilaktyka fluorkowa prowadzona u uczniów klas I do VIII

 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia tj : dzień z wada wzroku, alergią, astma oskrzelowa, wady w obrębie kręgosłupa,  itp.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć