Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów

 

Cele podejmowanych działań

Rozwijanie talentów uczniów szczególnie uzdolnionych, zachęcanie wszystkich uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności intelektualnej, artystycznej i fizycznej, rozwijania swoich pasji, odkrywanie i promowanie dzieci utalentowanych w różnorodnych, często mało popularnych dziedzinach.

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych w postaci kółek przedmiotowych, organizowanie w szkole konkursów, pokazów ( „Dzień Talentów”), popołudniowych koncertów dla lokalnej społeczności ( „Szkolny Koncert Noworoczny”, „Szkolny Koncert Dla Mamy i Taty”),imprez naukowych (całonocna impreza „Noc Naukowców”), wystaw prac  dzieci,  zawodów sportowych.

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

- Prowadzenie zajęć pod kątem przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych – przygotowywanie specjalnych zadań problemowych, łamigłówek, zagadek, materiałów, których forma potrafi zainteresować i wzmóc aktywność poszukiwawczą i twórczą uczniów;

- praca metodą projektu;

- zastosowanie komputera w różnych aspektach pracy z uczniem (zajęcia on-line, praca w systemie „WSiPnet”, tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnych, przekaz informacji i danych);

- zajęcia terenowe, wyjazdowe (w tym wycieczki przedmiotowe, 5-dniowy wyjazd w Kotlinę Kłodzką na „Euroweek – Szkołę Liderów”, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium „Niebo Kopernika”);

-  zorganizowanie VIII Zlotu Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych pod hasłem „Moja Pasja – Moje Życie” (promocja odkrywania pasji, rozwijania zainteresowań i talentów wśród uczniów szkół podstawowych).

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

Prowadzenie ucznia zdolnego polega często na indywidualnych zajęciach z nauczycielem, zaangażowania do współpracy rodziców, zaproszenia do konsultacji ekspertów i instytucji naukowych, wymiany z uczniem danych i informacji drogą e-mailową oraz zajęciami on-line, uczestniczeniem w dodatkowych spotkaniach metodycznych dotyczących konkretnego ucznia,współpracą z nauczycielami przedmiotów pokrewnych oraz z psychologiem szkolnym.

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

 

W tabeli podano liczbę uczniów, którzy zajęli odpowiednio I, II, III miejsce lub wyróżnienie w różnego rodzaju konkursach różnej rangi.

przedmiot/

dziedzina

Ranga konkursu/zawodów

Miejski/rejonowy

wojewódzki

ogólnopolski

międzynarodowy

I m

II m

III m

Wyr.

I m

II m

III m

Wyr.

I m

II m

III m

Wyr.

I m

II m

III m

Wyr.

Matematyka

5

2

3

-

1

-

1

2

8

4

1

-

 

 

 

 

Przyroda

-

4

1

-

1

-

-

2

3

-

-

1

 

 

 

 

Biegi na orie

10

10

5

-

1

4

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

j. polski

2

1

1

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

j. angielski

6

3

2

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Historia

1

6

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Religia

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plastyka

7

8

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muzyka

3

3

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatyka

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sport

4

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

 

Szkolny System Wspierania Zdolności  i  Talentów  tworzy kadra nauczycielska wraz z dyrekcją. Dzięki szerokiej współpracy organizuje przez cały rok szkolny wiele imprez, konkursów, pokazów, wystaw, zawodów , nieustannie motywując i zachęcając dzieci do wzmożonej aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej i każdej innej rozwijającej pasje i talenty uczniów.

Współpraca z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Politechnika Śląska – „Noc Naukowców”, „Zlot Samorządów”, PTTK –  Udział  w sejmiku młodzieżowym, Ogólnopolski  Turniej Turystyczno Krajoznawczy, Bezpieczna Łapa-pomoc zwierzętom w schroniskach i przytuliskach, „Euroweek – Szkoła Liderów”, Miejski Dom Kultury – udział w konkursach artystycznych, Urząd Miasta Gliwice – występy muzyczne w imprezach miejskich, udział w rajdach ekologicznych, akcje sprzątania świata, zbiórki elektrochemii, Szkolna Liga Biegów na Orientację-prowadzenie szkolnej ligi biegów na orientację, udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, międzynarodowych. Centrum Inicjatyw Społecznych -propagowanie postaw ekologicznych w ramach programu „Marchewka albo chipsy”, Gliwickie Metamorfozy - Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic -współpraca w ramach programu ”Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” .

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć