Nasza oferta Ulice wchodzące w skład obwodu SP 9 Gliwice Spis ulic w Osiedlu Śródmieście Terminy postępowania rekrutacyjnego Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2019/2020 Dokumenty do pobrania dla dzieci z rejonu Dokumenty do pobrania dla dzieci spoza rejonu Potwierdzenie woli podjęcia nauki Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka 6 letniego do 1 klasy Wniosek o objęcie ucznia dodatkową nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Zapisy do klasy I

Nasza oferta

   

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność 

nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.   

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

by samo widzieć chciało".

                                                            

Janusz Korczak

 

ZAPEWNIAMY:

 

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, zgodnie z nowoczesnymi tendencjami stosują w swojej pracy nowoczesne metody dydaktyczno- wychowawcze, uczestniczą wraz z dziećmi w różnych programach, realizują innowacje pedagogiczne
 • poczucie bezpieczeństwa i promowanie zdrowego stylu życia: realizujemy programy "Szkoła promująca zdrowie', "Bezpieczeństwo w sieci" i wiele innych
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych dzieci poprzez realizację ogólnopolskich i wojewódzkich, a także możliwość uczestniczenia w różnorodnych bezpłatnych kółkach zainteresowań, min. in. w teatrze szkolnym czy kółku wokalno-tanecznym
 • nowoczesną pracownię językową z centrum multimedialnym, tablicą interaktywną oraz 12 stanowiskami komputerowymi
 • bezpłatne zajęcia korygujące wady postawy,
 • wspomaganie uczniów mających dysfunkcje rozwojowe,
 • atrakcyjne wycieczki, imprezy plenerowe, wyjazdy edukacyjne, np."Euroweek"
 • wszechstronną współpracę z rodzicami: konsultacje z rodzicami, udział rodziców w imprezach okolicznościowych, współpraca z Radą Rodziców
 • różnorodne imprezy szkolne, np. Biesiada Śląska, Dzień Talentów, Dzień Nauki
 • przestronne i dobrze wyposażone klasy z miejscem do nauki i zabawy
 • nauka w klasach 1-3 odbywa się w systemie dwuzmianowym, a klasy 0
  i 4-8 w systemie jednozmianowym
 • plac zabaw
 • świetlicę szkolną czynną od godz. 6.30 do godz. 17.00,
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej
 • możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz czytelni z centrum multimedialnym i stałym dostępem do Internetu
 •  salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy
 • możliwość korzystania z wyjazdów na pływalnię dla uczniów klas trzecich w ramach jednej godziny wychowania fizycznego
 • wielofunkcyjne, nowoczesne boisko zewnętrzne pokryte nawierzchnią tartanową
 • nowoczesną pracownię komputerową dla klas 0-8 oraz Internetowe Centrum Multimedialne
 •  opiekę pedagoga , psychologa szkolnego, logopedy, a także całotygodniową opiekę pielęgniarki-opłacaną przez Radę Rodziców
 • sklepik szkolny ze zdrową żywnością
 • cała społeczność szkolna bardzo chętnie włącza się w akcje charytatywne, takie jak np.: Szlachetna Paczka, WOŚP, pomoc schroniskom dla zwierząt, "Wrzuć koreczek na wózeczek"
 • w roku szkolnym 2018/19 tworzymy oddziały dwujęzyczne w klasach VII-VIII
 • szkoła na bieżąco wyposaża pracownie przedmiotowe

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć