Misja i Wizja Szkoły Model Absolwenta „Dziewiątki”

Oferta Szkoły

Misja i Wizja Szkoły

 

MISJA SZKOŁY

    Zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki,

solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki w szkole średniej i zawodowej
uczenie wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
wyrabianie chęci do działania i kreatywnego myślenia

 

WIZJA SZKOŁY

 

     Tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku,ściśle współpracującą z rodzicami i środowiskiem,

Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,

Posiadamy jasne zasady postępowania i oceniania oraz dobre warunki bazowe.

Jesteśmy po to, aby uczniowie kierowali się entuzjazmem w swoich działaniach, ich rodzice darzyli nas zaufaniem, a nauczyciele – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

 

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM:

 

 wysoko wykwalifikowaną, systematycznie dokształcającą się kadrę pedagogiczną,

indywidualne podejście  do ucznia

 naukę języka angielskiego i informatykę od I klasy,

profesjonalną opiekę pedagogiczną i terapię  psychologiczną,

opiekę zdrowotną,

dostęp do Internetu,

szeroką ofertę bezpłatnych kółek zainteresowań,

  Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej i stołówki.

 możliwość korzystania z lekcji muzealnych, zajęć w galerii plastycznej, warsztatów teatralnych, seansach filmowych;

miłą serdeczną i twórczą atmosferę

 

 

 

W PROCESIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM CHCEMY UMOŻLIWIĆ UCZNIOM:

zrozumieć siebie;


zrozumieć świat;


określić swoje dążenia;


określić drogę prowadzącą do relizacji celów.

 

WYCHOWUJEMY UCZNIA , KTÓRY :

wierzy we własne możliwości;

kocha i szanuje swą najbliszą rodzinę, jest jej odpowiedzialnym, świadomym swych oczekiwań i obowiązków członkiem:

jest emocjonalnie związany ze swą mała ojczyzną; zna jej historię, tradycje, kulturę i osiągnięcia; 

ma świadomość przynależności państwowej i narodowej; zna,szanuje i ceni symbole, tradycje i dorobek swego państwa i narodu;

umie bezkonfliktowo wspódziałać w różnorodnych grupach i środowiskach; przestrzega ogólnie przyjęte normy zachowania się i zasady demokracji;

umie rozróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na piękno

organizuje swe życie w zgodzie z zasadami higieny psychicznej i fizycznej; świadomie działa na rzecz czystości środowiska naturalnego.  grupach i środowiskach;

przestrzega ogólnie przyjęte normy zachowania się i zasady demokracji;

umie rozróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na piękno

organizuje swe życie w zgodzie z zasadami higieny psychicznej i fizycznej; świadomie działa na rzecz czystości środowiska naturalnego. 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć