Dzień talentów

Dzień talentów

 

 

069.gif

   „DZIEŃ TALENTÓW”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9    

W GLIWICACH  - 21.03.2014r.

 

      W Szkole Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach dn. 21.03.14r. – w pierwszym dniu wiosny, odbył się „Dzień Talentów”, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. Klasy 0-3 najpierw w swoich salach  przygotowywały różne wspaniałe projekty, które następnie zaprezentowały w sali gimnastycznej. W tym samym czasie starsze dzieci z klas 4-6 odbyły zajęcia według poniższego harmonogramu:

077.gif

 

 

Klasy 4-6

 

LP

GODZ.

ZAJĘCIA 076.gif

MIEJSCE

 

1

8.00 - 8.30

Przygotowania w klasach z wychowawcami

klasy

 

2

8.30 - 9.30

Pokazy „Wehikuł Czasu – Żywe Obrazy”

sala gimnastyczna

3

9.30 - 10.00

Przerwa na przebranie, poskładanie dekoracji, jedzenie, picie z wychowawcami

klasy

4

10.00 – 11.00

Pokazy talentów naszych uczniów: gra na instrumentach, śpiew, taniec, inne

sala gimnastyczna

5

11.00 – 12.00

Warsztaty dla uczniów    (grupy zmieniają się na zajęciach rotacyjnie) :

 

 • Aerobik

mała sala gimn.

 

 • Zajęcia plastyczne

korytarz II p.

 

 • Karaoke

sala multimedialna

 • Zabawy w j. angielskim

gab. j. ang.

 

 • Biegi na orientację

boisko

 

6

12.15

Zakończenie, obiady, pójście do domu.

 

 

   068.gif

      Pokazy „Wehikuł Czasu – Żywe Obrazy” stanowiły jeden z trzech etapów realizowanej przez cały rok szkolny w klasach 4-6 innowacji pedagogicznej „Szkoła autoprezentacji”. Każda klasa przygotowała „żywy obraz” z ciekawym komentarzem, dotyczący historii ludzkości. Wychowawcy zaangażowali wszystkich uczniów – jedni przygotowali scenariusz, inni tło – dekorację, jeszcze inni wystąpili w obrazie, kolejni przygotowali kostiumy, przedstawili komentarze itp.

061.gif

Klasy 0-3

Godz. 9.00-11.00

     Uczniowie pracowali w klasach pod opieką wychowawców.
Podziału uczniów na grupy  dokonano według uzdolnień (chęci uczniów) i przydzielono im następujące zadania:

plastyczne- wykonanie portretu „ Pani  Wiosny” dowolną techniką, na arkuszu szarego papieru (praca grupowa, ilość uczniów w grupie 3-5)

techniczne – wykonanie Marzanny ( wykonanie z materiałów przyniesionych przez uczniów; praca grupowa 3-5 uczniów)

literackie- list do Wiosny  lub wiersz o wiośnie ( praca grupowa 2-3 uczniów w grupie)

muzyczne – nauka piosenki o tematyce wiosennej.

 

Godz. 11.00-12.30

     Wszyscy uczniowie klas 0-3 spotkali się w sali gimnastycznej gdzie nastąpiła prezentacja  efektów ich prac plastycznych, technicznych, muzycznych i literackich.

 

     „Dzień Talentów” w  Szkole Podstawowej nr 9 okazał się być bardzo udaną i atrakcyjną imprezą. Wszystkie dzieci z ogromnym zapałem i zaangażowaniem uczestniczyły w realizacji różnorodnych zadań. Miały możliwość zaprezentowania swoich talentów i pasji przed całą społecznością szkolną, a efekty ich warsztatowych dokonań zostały przedstawione  i docenione przez koleżanki, kolegów, nauczycieli oraz zaproszonych rodziców.

055.gif

 

               „DZIEŃ TALENTÓW” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GLIWICACH

       W maju 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach odbył się „Dzień Talentów”. Brali w nim udział wszyscy  uczniowie klas 1-6.
Ze względów organizacyjnych zajęcia zostały rozłożone na dwa dni tygodnia – we wtorek „Dzień Talentów” obchodziły klasy młodsze, a w piątek – starsze.

 

 WTOREK – 14 MAJA:

 

          Klasy 1-3 aktywnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich imprezach, których celem było rozwijanie uczniowskich talentów. Podczas zajęć lekcyjnych dzieci zbierały się  w wyznaczonych miejscach (harcówka, świetlica), aby dać upust swojej wyobraźni, umiejętnościom i talentowi. Przed uczniami postawiono nie lada wyzwania:

-  grupowe układanie obrazków z figur geometrycznych.
-  turniej gier: warcaby, domino, studnia Jakuba,
-  uruchom wyobraźnię i dokończ rysunek.


         Wszyscy z chęcią i zapałem przystąpili do wykonania zadań. Podczas pracy panowały gwar i wrzawa, ale efekty są znakomite, gdyż wspaniałe prace naszych uczniów zdobią korytarze szkoły.

 

PIĄTEK – 17 MAJA:

          Wszystkie dzieci klas 4-6 zostały podzielone na dwie grupy po cztery klasy i przez pierwsze  dwie godziny imprezy brały udział w zajęciach sportowych i naukowych na zmianę.

          W sali gimnastycznej przygotowano 16 stanowisk z różnorodnymi zadaniami  do wykonania. Dotyczyły one wielu dziedzin wiedzy. Przy wejściu uczniowie otrzymali  specjalnie przygotowane indeksy, w  które wpisywano  im punkty za wykonanie zadań  z  poszczególnych stanowisk.

Poniżej zamieszczono opis kolejnych zadań:

- Happy Cube- budowanie sześcianów z  piankowych puzzli,

- algebrafy –  rozszyfrowywanie działań zapisanych  za pomocą liter,

- krzyżówki matematyczne z hasłem,

- rozpoznawanie znaków drogowych,

- uzupełnianie brakujących słów w polskich przysłowiach,

- rysunek niespodzianka  zaszyfrowany za pomocą oznaczeń  kierunków świata,

- rozpoznawanie stylów w sztuce ( architektura),

- „Elektroniczny mózg” – zagadki  dotyczące wynalazków i ich twórców,

- „ Zabawy słowem”  w  języku angielskim,

- rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych,

- dobieranie w języku angielskim zwrotów określających godziny do rozpoznanych ilustracji  w lustrzanym odbiciu,

- krzyżówki historyczne z hasłem,

- zabawy z ortografią  języka polskiego – wyrazy z luką,

- kojarzenie i nazywanie  w języku angielskim sytuacji i miejsc z życia codziennego,

- rozpoznawanie stolic państw europejskich,

- zagadki historyczne – zadania prawda - fałsz, uzupełnianki,

- dobieranie procesów fizycznych do nazw stanów skupienia substancji.

       Uczniowie podzieleni na sześcioosobowe grupy, podchodzili do  stanowiska, wykonywali w ciągu określonego czasu zadanie, po czym przechodzili  do następnego stolika, z inną zagadką do rozwiązania. W ten sposób zgodnie z ruchem wskazówek zegara wszystkie zespoły krążyły pomiędzy stanowiskami zdobywając cenne punkty w swoich indeksach.

      W tym samym czasie dla pozostałych czterech klas zorganizowano na boisku szkolnym biegi na orientację.

     Bieg na orientację (BnO, ang. foot orienteering) – olimpijska dyscyplina sportowa (choć niewpisana do programu igrzysk olimpijskich), w której zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne. Trasa pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolna i właśnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotę biegu na orientację, która może decydować o zwycięstwie w imprezie.

            Ta dziedzina sportu ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. Nasi uczniowie odnoszą w tej dziedzinie duże sukcesy na terenie miasta, województwa i kraju.

Przedstawiciele Szkolnej Ligii Biegów na Orientację zaprezentowali swoje uzdolnienia w tej dziedzinie w najbardziej efektowny sposób - samodzielnie zorganizowali oraz  przeprowadzili profesjonalne zawody na orientację dla swoich koleżanek i kolegów.

            Dzieci podzielone na zespoły szkoleniowe zaznajomiły wszystkie klasy z zasadami biegów na orientację, zaprezentowali  sprzęt wykorzystywany na zawodach tj.: lampiony, perforatory oraz  wyjaśnili jak należy wypełniać i potwierdzać karty startowe. Na uwagę zasługuje fakt, że sędzią głównym zawodów był nasz najlepszy zawodnik w tej dziedzinie - Jan Byrczek z klasy VI A, który odnosi duże sukcesy na terenie kraju i za granicą.

            Dzieci otrzymały na starcie profesjonalne mapy specjalnie wykonane na tę okazję  oraz karty startowe. Klasy startowały  równocześnie na czterech różnych trasach. Start uczniów odbywał się co 1 minutę. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika zawodów było potwierdzenie w zadanej kolejności wszystkich punktów kontrolnych. Sprawdzanie obecności na danym punkcie kontrolnym odbywało się  za pomocą karty startowej, na której podbijano punkt kontrolny danym perforatorem.

Po przebiegu trasy zawodnicy oddawali karty startowe na których nanoszono czas powrotu.

            Organizatorzy po zakończonych zawodach przystąpili do sprawdzenia kart startowych. Wyniki przedstawiono z podziałem na klasy, trasy i kategorie (dziewczęta i chłopcy). Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

            Uczestnicy szkolnej ligi wykazali się nie tylko bardzo dobrą znajomością dziedziny, w której odnoszą sukcesy, ale również pokazali, że drzemią w nich prawdziwe talenty organizatorskie, które pozwoliły sprawnie przygotować i przeprowadzić zawody.

            Bardzo duża liczba uczniów (wszystkie klasy 4-6) została zaznajomiona z zasadami uczestnictwa w imprezach na orientację – dziedziną sportu lub rekreacji (w zależności od indywidualnego podejścia i oczekiwań uczestników). Dyscyplina ta nadal jest stosunkowo słabo znana i rozpowszechniona w Polsce, zwłaszcza w porównaniu z takimi sąsiadami jak Czechy, Słowacja czy Szwecja. A szkoda, bo łączy ona harmonijnie takie cechy jak sprawność fizyczna, terenoznawstwo i konieczność podejmowania szybkich, trafnych decyzji o taktyce rozegrania zawodów.

 

      Po pasjonujących zmaganiach umysłowo-sportowych wszystkie klasy spotkały się w sali gimnastycznej na prezentacji  talentów swoich koleżanek i kolegów. Ku zaskoczeniu wielu osób niektórzy ujawnili swe zdolności i pasje, o których  z powodu skromności lub nieśmiałości nie informowali  rówieśników. Pokazy przybrały różne formy - zarówno     „na żywo” (taniec towarzyski, szermierka, układanie kostki Rubika, sztuczki z jo-jo, gra na pianinie, skrzypcach, śpiew, pantomima, kabaret), jak i z zastosowaniem przygotowanych przez dzieci prezentacji multimedialnych, przedstawionych na dużym ekranie ( sukcesy sportowe w siatkówce, biegach na orientację, żeglarstwie, jeździectwie, oraz osiągnięcia naukowe). Wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę najlepszych prac  plastycznych, oraz trofeów takich jak puchary, dyplomy i statuetki.

      „Dzień Talentów” był niewątpliwie bardzo ciekawym doświadczeniem, oraz wspaniałą zabawą dla uczniów naszej szkoły. Wielu z nich miało okazję pokazania się po raz pierwszy przed szkolną społecznością i zmierzenia się z  trudną sztuką autoprezentacji. Okazało się,   że biegi na orientację są fascynującą zabawą dla każdego, a rozwiązywanie zagadek  i łamigłówek nawet z matematyki, historii i ortografii może być  przyjemne.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć