Monitoring wizyjny

Informacje o przetwarzaniu danych (informacja dotyczy monitoringu wizyjnego)

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w Gliwcach przy ul. Jana III Sobieskiego 14 , e-mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu, tel.: (+48 32 239 13 62)

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem iod@sp9.gliwice.eu lub telefonem placówki.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie Art. 6, ust.1, lit. f RODO w związku z dopuszczeniem z artykułu 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22(2) Kodeksu pracy.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane Prokuraturze, Policji i Straży Miejskiej a także, podwykonawcom, z którymi Administrator zawarł umowę w zakresie dostępu do monitoringu (serwis monitoringu, obsługa informatyczna, ochrona osób i mienia)

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres od tygodnia do miesiąca od daty nagrania, o ile nie jest prowadzone postępowanie, wtedy do czasu zakończenia postępowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także do ograniczenia przetwarzania, w tym ograniczenia usuwania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane przetwarzane są w sposób naruszający prawo.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć