Dostępność architektoniczna SP 9

Dostępność architektoniczna SP9

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego  w Gliwicach,

budynek przy ulicy  Sobieskiego 14

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach od strony ul. Sobieskiego. Wejścia  nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 32 2391362 lub emalii sekretariat@sp9.gliwice.eu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich jest trudna do zrealizowania. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 32 2391362 lub emalii sekretariat@sp9.gliwice.eu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

      Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych na przyległej ulicy (najbliższe miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się przy Al. Wojciecha Korfantego – około 100 metrów od placówki).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest:

Aneta Cap, adres e-mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu, numer telefonu: 32 2391362

.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć