Skład Samorządu Szkolnego klas 4-8 Regulamin Samorządu kl.4-8 Skład Samorządu Szkolnego klas 0-3 Regulamin Samorządu klas 0-3 Poczet Sztandarowy Działalność Samorządu Szkolnego 2016/17 X ZLOT SAMORZADÓW SZKOLNYCH 2014/2015R Zlot Samorządów Szkół Podstawowych w Gliwicach

Samorząd Szkolny

Zlot Samorządów Szkół Podstawowych w Gliwicach

 

„JAK SIĘ RODZI SAMORZĄDNOŚĆ?”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 

W GLIWICACH

ANIMATOREM ROZWOJU OBYWATELSKICH POSTAW

MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW

 

Od dziewięciu lat, na przełomie listopada i grudnia, w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach spotykają się młodzi samorządowcy z niemal wszystkich gliwickich szkół podstawowych, wraz z nauczycielami - opiekunami samorządów. Warto zaznaczyć, że liczba uczestników tych imprez to co roku około 120 osób. Spotkania swą tematyką obejmują najważniejsze i najbardziej „ palące” problemy młodych ludzi.

Gośćmi każdego Zlotu Samorządów są zarówno przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, jak i radni Rady Miejskiej, którzy z zainteresowaniem obserwują poczynania najmłodszych samorządowców.

Zapraszani są również specjaliści i eksperci z dziedzin, których dotyczy aktualne spotkanie. Bardzo chętnie i wyczerpująco udzielają uczestnikom Zlotu wszelkich informacji oraz wielu cennych wskazówek i porad związanych z omawianymi zagadnieniami.

 

 

I ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Główną ideą przyświecającą organizacji I Zlotu było umożliwienie bezpośrednich kontaktów i współpracy między uczniami, wymiana doświadczeń, pomysłów, prezentacja macierzystych szkół i ich osiągnięć.

W imprezie uczestniczyły samorządy szkół o numerach: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 32, 38, 41. Zlot rozpoczął się programem kabaretowym, zatytułowanym „Sz jak szkoła” , przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.

Oficjalną część imprezy otworzyły prezentacje samorządów szkolnych, które starały się jak najciekawiej przedstawić swoje szkoły, były więc prezentacje multimedialne, slajdy, foliogramy, teksty i zdjęcia, a nawet szkolny rap. W trakcie wystąpień pomiędzy stolikami krążyły kroniki, materiały informacyjne i foldery. Uczniowie i nauczyciele opowiedzieli o szczególnie ciekawych inicjatywach, o tym co się w ich pracy udało, a co, mimo planów, okazało się porażką. Samorządy uczestniczące w Zlocie mogły pochwalić się wieloma interesującymi, często zabawnymi pomysłami. Ekipy ze wszystkich szkół zapoznawały się również z regulaminami pracy, planami i sprawozdaniami z realizacji tych planów. Tę część spotkania zakończyło odczytanie listu od pani Krystyny Szumilas – posłanki na Sejm RP, skierowanego do wszystkich uczestników Zlotu.

Kolejnym etapem debaty była merytoryczna dyskusja wokół problemów związanych z funkcjonowaniem samorządów, wymiana poglądów pomiędzy opiekunami, którzy odpowiadali na pytania prowadzących i uczestników, przekazywanie bardziej szczegółowych informacji na temat szczególnie interesujących aspektów ich pracy. Była to wyjątkowo cenna dla nauczycieli część spotkania, pozwalająca wymienić doświadczenia, wzbogacająca o wartościowe pomysły i wiedzę o tym, jak uniknąć błędów, które popełnili inni.

Stała się ona punktem wyjścia do „burzy mózgów” – zapisania wniosków, pomysłów, uwag i życzeń, które nasunęły się uczniom i nauczycielom w trakcie tego niecodziennego spotkania. Powstały w ten sposób „Bank Pomysłów” miał służyć młodym samorządowcom i ich opiekunom.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowali List Otwarty do Prezydenta Miasta Gliwice dotyczący problemu segregacji odpadów i braku specjalnych pojemników na śmieci zarówno w szkołach jak i w miejscach zamieszkania, z prośbą o dostarczenie do szkół – uczestników Zlotu wyżej wymienionych pojemników. List został odczytany, podpisany przez wszystkich uczestników imprezy i wysłany do Prezydenta Zygmunta Frankiewicza.

 

Spotkanie samorządów na I Zlocie potwierdziło, że uczniowie szkół podstawowych mimo młodego wieku mają głębokie poczucie znaczenia samorządności i swojej roli w jej kształtowaniu, a uczestnicy zauważyli potrzebę i celowość tego rodzaju spotkań i wymiany poglądów.

 

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, Samorząd Szkoły Podstawowej nr 9 zaproponował, aby we wszystkich szkołach przeprowadzić konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy, sklejony np. z papieru z kolorowych czasopism. Zaproszono przedstawicieli samorządów wszystkich szkół w dniu 20 grudnia 2005 r. o godzinie 12.00 na gliwicki Rynek. Tam połączono przyniesione łańcuchy w jeden , symbolicznie wyrażając w ten sposób jedność wszystkich uczniów. Zmierzono łańcuch i owinięto nim budynek Ratusza. Wszyscy obecni złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne.

 

 

II ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Dnia 28 listopada 2006 w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się II Zlot Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych. Wzięły w nim udział szkoły o numerach: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 28, 32, 36, 39, 41.

 

Celem spotkania było podjęcie próby wspólnego stworzenia karty praw i obowiązków ucznia szkoły podstawowej. O pomoc w prowadzeniu II Zlotu poprosiliśmy przedstawiciela Kuratorium Oświaty - pana Macieja Osucha – Rzecznika Praw Ucznia.

 

W pierwszej części Zlotu podjęto dyskusję na temat: „Co dało nam i naszej szkole uczestnictwo w I Zlocie Samorządów?”. Uczniowie przedstawili inicjatywy, jakie narodziły się w ich szkołach po pierwszym spotkaniu.

 

W celu przybliżenia uczestnikom Zlotu głównego tematu spotkania, uczniowie z grupy teatralnej SP 9 zaprezentowali przedstawienie pt. „Jakie ja mam prawa?”, po którym nastąpił wykład pana Macieja Osucha. Przedstawił on uczestnikom zagadnienia dotyczące praw i obowiązków ucznia od strony formalno-prawnej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Rzecznik Praw Ucznia w swojej wypowiedzi nawiązał w szczególności do praw człowieka i prawa do godności.

Kolejnym punktem programu było przestawienie przez uczestników Zlotu własnych propozycji praw i obowiązków ucznia jak również kar i nagród, jakie znajdują się w statutach ich macierzystych szkół. Następnie przystąpiono wspólnie do stworzenia karty praw i obowiązków ucznia na bazie przedstawionych propozycji. Zebrano je w cztery grupy tematyczne: prawa, obowiązki, kary i nagrody. Wspólnie stworzone propozycje zostały przez pana Macieja Osucha zweryfikowane od strony formalno – prawnej i przekazane wszystkim uczestnikom Zlotu.

 

 

III ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

„Pogadajmy o mundurkach” oraz „Agresja w szkole” – to tematy, którymi zajmowali się uczestnicy III Zlotu Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych, który odbył się 21.11.2007 r.

Pierwszą część obrad stanowiło przedstawienie ciekawych inicjatyw samorządów, wynikających z uczestnictwa w poprzednim Zlocie. Okazało się, że coroczne spotkania stały się inspiracją do bardziej skutecznej i owocnej pracy dla uczniów wielu szkół. Tematem II Zlotu były prawa i obowiązki, a także kary i nagrody, obowiązujące uczniów. Stały się one punktem wyjścia do ciekawej dyskusji na temat zasad korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu muzycznego w szkołach.

 

Drugą częścią spotkania był pokaz mody mundurkowej, obowiązującej w szkołach podstawowych. Był to najbardziej widowiskowy, a zarazem wesoły fragment programu. Na wybiegu zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich szkół, a niektórzy podeszli do tematu z „przymrużeniem oka”, co bardzo spodobało się zebranym i stało się świetnym przyczynkiem do dyskusji na temat: „Wady i zalety naszych mundurków”.

Te pierwsze, to, według uczestników, przede wszystkim: niska jakość wykonania, materiały nie przepuszczające powietrza i kurczące się w praniu, niefunkcjonalność, niewygoda- ograniczanie ruchów, niemożność zaprezentowania własnego stylu, ponury kolor.

Uczniowie widzą także plusy – nie widać różnic majątkowych, nie ma dylematu:

„w co się ubrać”, nikt nikomu nie zazdrości, budzą dumę i poczucie przynależności

do społeczności szkolnej.

Reasumując, okazało się, że liczba przeciwników idei noszenia mundurków nieznacznie tylko przewyższa ilość ich zwolenników. Przedstawiciele niektórych szkół byli zadowoleni ze swoich strojów, które są wygodne i funkcjonalne.

 

Kolejną część spotkania , poświęconą tematowi walki z agresją w szkołach, rozpoczęło przedstawienie kółka teatralnego z SP 9. Aktorzy przybliżyli uczestnikom spotkania sytuacje, w których mogą się zetknąć z działaniami agresywnymi ze strony innych. Występ zakończył się apelem o reagowanie na każde zachowanie niepożądane i zgłaszanie problemu dorosłym.

Kontynuacją tematu była prezentacja multimedialna psychologa szkolnego, który pokazał uczestnikom, jak powstają zachowania agresywne, kim jest agresor i co chce osiągnąć. Dowiedzieli się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się pomoc. Następnie zaproszony w charakterze eksperta aspirant Leszek Curyło, policjant z II Komisariatu Policji w Gliwicach, przedstawił wszystkim konsekwencje zachowań agresywnych oraz zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Uświadomił wszystkim fakt, że konsekwencje zachowań agresywnych zależą od tego, czy sprawca pozostanie anonimowy, czy nie będziemy się bali być świadkami i zwrócimy się do kogoś o pomoc. Tak przygotowani, uczestnicy Zlotu rozpoczęli kolejną część obrad - dyskusję pod hasłem: „Jak przeciwdziałamy agresji w swoich szkołach?”

Okazało się, że dla wszystkich jest to temat ogromnej wagi i uczniowie wraz z nauczycielami wkładają wiele wysiłków w działania, które mogą poprawić funkcjonowanie szkół pod tym względem.

 

 

 

IV ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Dnia 25 listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się IV Zlot Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych. Przybyli przedstawiciele szkół o numerach: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 36, 38, 39 i 41.

 

Na początku spotkania przedstawiono inicjatywy, jakie podjęto po ubiegłorocznym zlocie, który odbywał się pod hasłem ”Walczymy z agresją w szkołach”. Młodzież przedstawiła także dalsze losy mundurków szkolnych, które budziły najwięcej emocji na poprzednim spotkaniu. Okazało się, że w większości szkół, ku zadowoleniu uczniów, mundurki odeszły w zapomnienie i obowiązują schludne, stonowane kolorystycznie stroje.

 

Głównym problemem, który omawiali uczestnicy imprezy i który próbowali wspólnie rozwiązać, było noszenie przez uczniów zbyt ciężkich tornistrów i plecaków. Młodzi samorządowcy przygotowali się do dyskusji, m. in. przeprowadzając w swoich szkołach pomiary ciężarów, które noszą uczniowie na plecach. Wyniki swojej pracy przesłali do organizatorów, którzy obliczyli średnią wagę plecaka ucznia na każdym poziomie nauki i przedstawili wyniki zebranym. Okazało się, że np. uczniowie klas drugich i trzecich dźwigają na plecach ponad 4 kg, czwartych ok.5 kg, a piątych i szóstych prawie 6 kg.

Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie specjalisty - pani doktor Katarzyny Barglik, która bardzo ciekawie i przystępnie poinformowała zebranych o prawidłowej postawie ciała, a także o jej wadach i korekcji oraz uczuliła na najczęstsze popełniane przez młodych ludzi błędy i ich konsekwencje.

Następnie samorządy przedstawiły swoje doświadczenia i projekty w trakcie „burzy mózgów”, zakończonej prezentacją najciekawszych pomysłów. Jedną z propozycji, przedstawioną przez samorząd SP 9 było wprowadzenie mody na „jeżdżące” tornistry.

W celu spopularyzowania tej idei, SP 9 zorganizowała akcję „teczka na kółeczkach”, mającą na celu zainteresowanie uczniów plecakami na kółkach - w trosce o ich własne zdrowie i pokazanie, że taka teczka to nie „obciach” ale wygoda i świadomy, przemyślany wybór.

Tę cześć spotkania zakończył „teczkowy show”, w którym uczniowie „dziewiątki” zaprezentowali swoje plecaki, jeżdżące na najrozmaitszych konstrukcjach: rolkach, deskorolce, platformie z klocków lego. hulajnodze, stelażu wózka dla lalek, koszach, pudłach, jeżdżących zwierzakach i wielu jeszcze innych, najbardziej nieprawdopodobnych urządzeniach. Okazało się, że pomysłowość dzieci nie zna granic, a pokazu dopełniały zabawne stroje.

 

Kolejnym etapem spotkania były prezentacje patronów szkół, przygotowane w różnych konwencjach: SP. 9 zaprezentowała przedstawienie o Królu Janie III Sobieskim, przygotowane przez kółko teatralne, SP. 41 – inscenizację wiersza Władysława Broniewskiego o tramwaju, SP. 8 – sylwetkę Marii Dąbrowskiej ze zdjęciami, prezentacją książek i sentencji, SP. 11 – rebus, ukrywający ich patrona, SP. 23 – zagadki, których rozwiązaniem były postaci z baśni J. Ch. Andersena, było również wiele ciekawych prezentacji multimedialnych.

.

Jako kontynuację akcji „Lżejsze plecaki i tornistry” SP.9 zaproponowała wspólny happening na gliwickim Rynku, podczas którego wszystkie szkoły przejdą przez centrum miasta z własnymi „teczkami na kółeczkach”, aby zwrócić uwagę władz oświatowych oraz mieszkańców na wagę (dosłownie i w przenośni) tego problemu.

 

Dnia 17 grudnia 2008 roku w Gliwicach odbył się happening „Teczka na kółeczkach”, w którym uczniowie szkół podstawowych w kilkusetosobowym korowodzie przeszli z Rynku główną ulicą pod Urząd Miasta i dalej do Delegatury Kuratorium Oświaty. Odbiło się to szerokim echem w mediach lokalnych i ogólnopolskich i zwróciło uwagę szczególnie osób dorosłych na problem noszenia zbyt ciężkich tornistrów i plecaków przez dzieci.

 

 

 

V ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Dnia 3 grudnia 2009 w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się V Zlot Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

Przybyli przedstawiciele szkół o numerach: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 28, 36, 38, 39 i 41 .

 

Po przypomnieniu głównych zagadnień, omawianych na poprzednich czterech Zlotach Samorządów, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną na temat happeningu - „Teczka na kółeczkach”. Przedstawiono w niej zebranym artykuły prasowe oraz programy telewizyjne, które ukazały się po tej imprezie. Następnie głos zabrała Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach - pani Elwira Barańska – Szczerba i przedstawiła aktualne

i planowane działania władz oświatowych dotyczące zmniejszenia wagi tornistrów noszonych przez dzieci. Uczestnicy Zlotu zaprezentowali inicjatywy, jakie zostały podjęte w ich szkołach w związku z tym problemem. Okazało się, że przybyło „teczek na kółeczkach”, szafek oraz dodatkowych kompletów podręczników.

Swoją obecnością Zlot Samorządów uświetnili goście - delegacja z ZSO nr 7 z Katowic, prezentując wszystkim zebranym wdrażany pilotażowo w ich szkole program „Lekki jak piórko”, polegający na zastosowaniu e-booków w nauczaniu. Omawiane zagadnienie spotkało się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników Zlotu.

 

Głównym problemem, który omawiali uczestnicy tegorocznego spotkania była „cyberprzemoc”. Po prezentacji multimedialnej spotów dotyczących tego zagadnienia, prelekcję wygłosił pan Adam Kordek - Nadkomisarz Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komendy Miejskiej w Gliwicach. Temat ten wzbudził wiele emocji wśród uczestników imprezy i zaowocował mnóstwem ważnych pytań do prelegenta. Okazało się, że uczniowie niemal każdej szkoły spotykają się z cyberprzemocą, głównie na portalach społecznościowych, blogach i w korespondencji SMSowej .

 

W kolejnej części spotkania wszystkie zebrane szkoły zaprezentowały najciekawsze imprezy organizowane przez samorządy uczniowskie. Dzieci wykazały się wielką pomysłowością i inwencją twórczą w sposobie przedstawienia swojej działalności i jej efektów. Mogliśmy obejrzeć nie tylko prezentacje multimedialne, ale również piosenki oraz quasi – kabaretowe przedstawienia. Okazało się, że we wszystkich szkołach odbywa się ogromna ilość ciekawych imprez, np.: Dzień Bałwana, Prima Aprilis, Dzień Irlandii, Dzień Języków Obcych, Dzień Sukcesu, Dni Świąt Nietypowych, Dzień Życzliwości, Mikołaj Na Sportowo, Chrzest Nauczycieli, Konkurs Gwarowy i wiele innych.

 

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem, omawianym przez uczestników V Zlotu Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych była pomoc potrzebującym, pod hasłem „Jesteśmy społecznością”. Np. w SP. 9 w holu szkoły jest umieszczona tablica „Oddam w dobre w ręce”, na której można zamieszczać ogłoszenia o rzeczach do podarowania.

 

Na zakończenie organizatorzy imprezy zachęcili uczestników do wzięcia udziału w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu ( 9 lutego 2010) i przeprowadzenia w szkołach zajęć, dotyczących zagrożeń w Internecie oraz zachęcili do współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej – organizacją pozarządową, propagującą m.in. samorządność uczniowską oraz zapobieganie cyberprzemocy.

 

VI ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

16 września 2010 r. odbył się już szósty raz z rzędu Zlot Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych. Wzięły w nim udział wraz z opiekunami samorządy wszystkich gliwickich podstawówek, a także reprezentacja Zespołu Szkół nr 7 z Katowic, gdzie w zeszłym roku, idąc za przykładem naszej szkoły, po raz pierwszy zorganizowano Zlot Samorządów katowickich szkół.

Na początku zostały przedstawione inicjatywy przybyłych na spotkanie samorządów wynikające z ich uczestnictwa w V Zlocie, dotyczące zapobiegania cyberprzemocy, a także organizowania w lokalnych, okołoszkolnych społecznościach pomocy potrzebującym.

Następnie ogłoszono wyniki międzyszkolnego konkursu na logo Zlotu Samorządów, a zwycięzcy odebrali puchary i dyplomy z rąk obecnego na Zlocie gościa – Prezydenta Miasta Gliwice - Zygmunta Frankiewicza.

Obecni na imprezie byli także przedstawiciele lokalnego samorządu i władz oświatowych.

 

Pierwsza część imprezy odbyła się pod hasłem: „Uruchom wyobraźnię – wypadki w domu, w szkole, na ulicy”. Wstępem do dyskusji na temat wypadków i udzielania pierwszej pomocy stało się przedstawienie kółka teatralnego, pod tytułem „Uruchom wyobraźnię”. Następnie uczestnicy Zlotu wysłuchali prelekcji zaproszonych w charakterze ekspertów : lekarza specjalisty , przedstawicieli straży pożarnej oraz policji na temat najczęstszych przyczyn i rodzajów wypadków, będących przede wszystkim wynikiem braku wyobraźni ich uczestników. Następnie wystąpiła grupa ratowników medycznych prezentując podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, po czym rozpoczęła się dyskusja na temat „Uruchom wyobraźnię – wypadki w domu, w szkole, na ulicy” oraz „burza mózgów”, a uczestnicy Zlotu mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym przez organizatorów ekspertom.

Drugi temat Zlotu, jaki omawiano to: „Nie marnujmy talentów”. Zgromadzeni przedstawiciele samorządów zaproszonych szkół przedstawili wybitne talenty uczniów ze swoich macierzystych placówek, a następnie podjęli dyskusję na temat : „Jak szkoły i samorządy uczniowskie wspierają rozwój i promocję młodych talentów?”

 

W wyniku dyskusji dotyczącej przewodnich tematów imprezy powstały trzy wspólne projekty uczestników Zlotu.

  1. Zorganizowanie na terenie Gliwic „ miasteczka rowerowego” na wzór placu manewrowego dla uczestników kursów nauki jazdy: ze skrzyżowaniami, znakami drogowymi, rondami, przejściami dla pieszych itp.

Egzamin na „kartę rowerową” dzieci zdają już w czwartej klasie. Po jego zdaniu praktycznie mogą jeździć na rowerze po nawet najruchliwszych ulicach miasta.

W trakcie dyskusji o bezpieczeństwie okazało się, że żadna szkoła nie ma specjalnego placu manewrowego, na którym dzieci mogłyby praktycznie ćwiczyć zachowanie w różnych sytuacjach drogowych.

Wszyscy dorośli, zanim zostaną uczestnikami ruchu drogowego, mają możliwość, a nawet obowiązek, odbycia praktycznych ćwiczeń na specjalnie przygotowanych miejscach. Natomiast najmłodsi potencjalni użytkownicy dróg, nie mają przez dorosłych stworzonych do tego celu odpowiednich warunków.

 

  1. Międzyszkolna Kampania Samorządów Uczniowskich Na Rzecz Zapobiegania Wypadkom – „Uruchom Wyobraźnię”.

Ma ona polegać na tym, że samorządy szkolne zrealizują krótkie filmiki, które będą przedstawiać wypadki szkolne, wynikające przede wszystkim z braku wyobraźni ich uczestników. Następnie wszystkie te filmy, po odpowiednim technicznym i graficznym opracowaniu, zostaną zamieszczone w Internecie pod wspólnym hasłem Międzyszkolna Kampania Samorządów Uczniowskich Na Rzecz Zapobiegania Wypadkom – „Uruchom Wyobraźnię”. Dzieci, uczestnicząc w produkcji takich filmów - od stworzenia scenariusza, poprzez reżyserię i grę aktorską, do ostatecznego nagrania, w oczywisty sposób bardziej zaangażują się, zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie, we wspólne podjęcie próby rozwiązania problemu. Uczestnicy Zlotu liczą na to, że do kampanii włączą się inne szkoły w całej Polsce, a uczniowie i dorośli zaczną większą uwagę zwracać na potencjalnie niebezpieczne zachowania w zwykłych, codziennych sytuacjach.

 

  1. Stworzenie w szkołach Pokoi Muzycznych, wyposażonych we wszelkiego rodzaju instrumenty. Dzieci, szczególnie z ubogich środowisk, nie mają prawie żadnych szans na odkrycie potencjalnych talentów muzycznych i nabycie umiejętności gry np. na skrzypcach, pianinie, trąbce, gitarze, perkusji, wiolonczeli, itp. W trakcie dyskusji okazało się, że ogromną potrzebą, życzeniem i pragnieniem uczniów jest możliwość żywego kontaktu z różnego rodzaju instrumentami muzycznymi, co, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązującą podstawę programową, w myśl której muzyka jest realizowana w trakcie jednej godziny tygodniowo i to nie na wszystkich poziomach, jest wręcz niezbędne do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów.

 

Po sformułowaniu wniosków i omówieniu wspólnych pomysłów, uczestnicy VI Zlotu postanowili skierować list do Pana Prezydenta Miasta Gliwice – Zygmunta Frankiewicza z prośbą o patronat i pomoc w realizacji powyższych projektów.

 

VII ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

POD HONOROWYM PATRONATEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 

24 LISTOPADA 2011

 

 

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego

w Gliwicach miało miejsce niecodzienne i ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie: VII Zlot Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

Tegoroczny Zlot zorganizowano pod hasłem „Polska prezydencja w Unii Europejskiej”, a drugi omawiany temat to „Być jak Leonardo”.

 

Od sześciu lat, na przełomie listopada i grudnia, w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach spotykają się młodzi samorządowcy

z wszystkich gliwickich szkół podstawowych, wraz z nauczycielami

- opiekunami samorządów. Warto zaznaczyć, że liczba uczestników tych imprez to co roku około 120 - 150 osób. Spotkania swą tematyką obejmują najważniejsze i najbardziej „ palące” problemy młodych ludzi.

Gośćmi każdego Zlotu Samorządów są zarówno przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, jak i radni Rady Miejskiej, którzy z zainteresowaniem obserwują poczynania najmłodszych samorządowców.

Zapraszani są również specjaliści i eksperci z dziedzin, których dotyczy aktualne spotkanie. Bardzo chętnie i wyczerpująco udzielają uczestnikom Zlotów wszelkich informacji oraz wielu cennych wskazówek i porad związanych z omawianymi zagadnieniami.

Bardzo cennym walorem corocznych spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń. Samorządy prezentując na forum Zlotu efekty swej pracy, organizowane imprezy, dokonania, często „kupują” pomysły innych i z powodzeniem wprowadzają je u siebie. Dzięki temu życie społeczności szkolnych staje się o wiele bogatsze i ciekawsze.

Możliwość bezpośrednich kontaktów i współpracy młodych samorządowców oraz ich opiekunów to w opinii wszystkich biorących udział w corocznych spotkaniach jeden z najcenniejszych aspektów uczestnictwa w Zlotach Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

VII Zlot rozpoczęło przedstawienie inicjatyw samorządów wynikających z uczestnictwa w VI Zlocie:

– międzyszkolna kampania na rzecz zapobiegania wypadkom w domu, w szkole, na ulicy - „Uruchom Wyobraźnię” w postaci krótkich filmów o wypadkach szkolnych nakręconych przez dzieci i prezentowanych w Internecie;

- wspieranie młodych talentów artystycznych przez szkoły i samorządy uczniowskie ( uczestnicy Zlotu mogli zwiedzić Pokój Muzyczny w SP9 wyposażony w różnego rodzaju instrumenty);

- Pani Dyrektor odczytała list Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza skierowany po VI Zlocie do samorządów szkół podstawowych o Miasteczku Rowerowym, które zostanie utworzone w przyszłym roku.

 

Wstępem do I części imprezy i do dyskusji na temat obecności Polski w Unii Europejskiej było przedstawienie kółka teatralnego SP9 zakończone wykonaniem Ody do Radości.

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek, który udzielił imprezie honorowego patronatu Parlamentu Europejskiego, przysłał uczestnikom Zlotu list, odczytany zebranym przez Panią Dyrektor.

Następnie w imieniu zaproszonego na Zlot Samorządów, lecz w związku z koniecznością pilnego wyjazdu - nieobecnego na imprezie, eurodeputowanego dr Marka Migalskiego, wystąpił dyrektor jego biura poselskiego - Pan Adam Skowron. Zaproszony gość w bardzo ciekawy i przystępny sposób przekazał zebranym różnorodne informacje na temat przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej i pracy europosła oraz jego współpracowników. Chętnie odpowiadał również na niezliczone pytania dzieci.

 

Kolejnym punktem imprezy było przedstawienie prezentacji multimedialnych na temat uczestnictwa w programach europejskich

i międzynarodowej współpracy przez samorządy szkół, które brały udział w takich przedsięwzięciach (Comenius, E – Twinning i inne).

 

Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji głos zabrała Pani Joanna Sobotnik – Kierownik Oddziału do Spraw Współpracy Europejskiej Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przedstawiła szeroki wachlarz możliwości korzystania przez szkoły z funduszy i programów unijnych.

Po przerwie i pysznym poczęstunku oczom zebranych ukazała się renesansowa pracownia, w której przy blasku płonących świec

i cichych dźwiękach muzyki z epoki, mistrz Leonardo da Vinci malował portret Giocondy. Zobaczywszy zebranych gości przerwał na chwilę pracę i opowiedział im o swych wszechstronnych zainteresowaniach, badaniach naukowych i niezwykłych, ponadczasowych wynalazkach.

W ten sposób zaczęła się II część Zlotu zatytułowana „Być jak Leonardo”,w której przedstawione zostały prezentacje talentów naukowych przygotowane przez uczestników Zlotu ( dzieci wykonywały doświadczenia z ciekłym azotem, sztuczną pianą, helem, prądem elektrycznym i wiele innych).

Wszystkie pokazy wzbudziły wielkie zaciekawienie zebranych

i potwierdziły tezę, że rozwijanie zainteresowań i talentów naukowych już w tak młodym wieku ma głęboki sens i ogromne znaczenie.

 

I tak Zlot dobiegł końca, a jego uczestnicy pełni nowych wrażeń

i wiadomości wrócili do macierzystych szkół, gdzie podzielą się świeżo zdobytą wiedzą i doświadczeniami z koleżankami i kolegami.

 

 

VIII ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

21 listopada 2012r.

 

      W Szkole Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach      miało miejsce niecodzienne i ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie: VIII Zlot Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

     Tegoroczny Zlot zorganizowano pod hasłem „Moja pasja - moje życie”

 

      Od ośmiu lat, na przełomie listopada i grudnia, w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach spotykają się młodzi samorządowcy z wszystkich gliwickich szkół podstawowych, wraz         z nauczycielami - opiekunami samorządów. Warto zaznaczyć, że liczba uczestników tych imprez to co roku około 120 - 150 osób. Spotkania  swą tematyką obejmują najważniejsze     i najbardziej „ palące” problemy młodych ludzi.

  Gośćmi każdego Zlotu Samorządów są zarówno przedstawiciele Kuratorium Oświaty         w Katowicach, reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, jak i radni Rady Miejskiej, którzy z zainteresowaniem obserwują poczynania najmłodszych samorządowców.

   Zapraszani są również specjaliści i eksperci z dziedzin, których dotyczy aktualne spotkanie. Bardzo chętnie i wyczerpująco udzielają uczestnikom Zlotów wszelkich informacji oraz wielu cennych wskazówek i porad związanych z omawianymi zagadnieniami.

      Bardzo cennym walorem corocznych spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń. Samorządy prezentując na forum Zlotu efekty swej pracy, organizowane imprezy, dokonania, często „kupują” pomysły innych i z powodzeniem wprowadzają je u siebie. Dzięki temu życie społeczności szkolnych staje się o wiele bogatsze i ciekawsze.

       Możliwość bezpośrednich kontaktów i współpracy młodych samorządowców oraz ich opiekunów to w opinii wszystkich biorących udział w corocznych spotkaniach jeden               z najcenniejszych aspektów  uczestnictwa w Zlotach Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

     VIII Zlot rozpoczęło  przedstawienie inicjatyw samorządów wynikających                     z uczestnictwa w  VII Zlocie.

     Jeden z ciekawszych pomysłów przedstawił samorząd SP 9. Od dwóch lat           w ostatni weekend przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciele wraz z uczniami organizują Noc Naukowców, podczas której około 100 – osobowa grupa uczniów klas 4-6 nie tylko nocuje w szkole ,ale przede wszystkim przeprowadza ciekawe doświadczenia i pokazy naukowe, zaprasza ciekawych gości, uczestniczy                 w konkursach, quizach i turniejach wiedzy, nocnych podchodach językowych i wielu innych atrakcjach.

 

     Wstępem do I części imprezy i do dyskusji na temat pasji i zainteresowań  była prezentacja kilku tańców towarzyskich w wykonaniu uczennicy SP 9 i jej zespołu tanecznego.

 

    Jako pierwsi z zaproszonych gości wystąpili członkowie grupy studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach „Silesian Greenpower”. Zaprezentowali uczestnikom Zlotu samodzielnie zaprojektowany i skonstruowany bolid o napędzie elektrycznym, który kilkakrotnie na międzynarodowych wyścigach zdobywał mistrzostwo świata      w swojej klasie. Opowiadali, jak ich dziecięce zainteresowania techniczne                   i modelarskie przerodziły się w sukcesy naukowe, które osiągają teraz, w dorosłym już życiu. Studenci szczegółowo odpowiadali na wiele pytań, które zadawali im młodzi samorządowcy.

      Kolejnym zaproszonym gościem miał być Pan Wojciech Szumiński – gliwiczanin, konstruktor bezzałogowego samolotu, który osiąga wspaniałe sukcesy i oceny        na całym świecie. Niestety podczas Zlotu musiał odbyć podróż służbową do Indii, ale telefonicznie połączył się z uczestnikami i krótko opowiedział o źródłach swojego sukcesu i sposobu na życie. On również, podobnie jak studenci z grupy „Silesian Greenpower” już jako uczeń szkoły podstawowej pasjonował się lotnictwem                i budowaniem modeli latających.

 

      Po wystąpieniach przedstawicieli nauki i techniki przyszedł czas                         na reprezentantkę świata artystycznego - Panią Annę Marię Buczek – popularną aktorkę młodego pokolenia. W niezwykle interesujący sposób przedstawiła swoją drogę życiową – od występów na szkolnych uroczystościach i akademiach, przez działalność w szkolnym kółku teatralnym przez obiecującą karierę aktorską, role       u znkomitych reżyserów po pracę pedagogiczną jako profesor w wyższej szkole aktorskiej. Tu również pytaniom uczestników Zlotu nie było końca.

 

     Przyszedł czas na i poczęstunek i przerwę, podczas której do zaproszonych gości ustawiły się długie kolejki po autografy.

 

     Następnym zaproszonym gościem – słynnym gliwiczaninem, przedstawicielem świata sportu – i to tak nietuzinkowego jak himalaizm, miał być Pan Janusz Gołąb – uczestnik  pierwszego na świecie  zimowego wejścia na Gasherbrum 2.

. Niestety, okazało się, że nagły pilny wyjazd pokrzyżował mu plany, lecz w jego imieniu wystąpiła Pani Ewa Gołąb – jego żona. Przedstawiła uczestnikom Zlotu drogę życiową swojego męża, jego sukcesy, ale i porażki, które w tak ekstremalnej dziedzinie, jaką jest himalaizm, często niestety kończą się tragicznie. Opowiedziała wszystkim wzruszającą historię człowieka, który dla spełnienia swoich pasji wciąż zmaga się z własnymi słabościami, dziką naturą groźnych gór i problemami dnia codziennego. W tym wszystkim towarzyszy mu jego kochająca i  drżąca podczas wypraw w góry o jego życie i zdrowie  rodzina – żona i dwoje małych dzieci.

      Młodzi samorządowcy oprócz zadawania wielu pytań mieli okazję obejrzeć specjalistyczny sprzęt alpinistyczny, którym Pan Janusz posługuje się podczas wspinaczek.

 

       Przyszedł czas na kolejną część imprezy – prezentację wyników ankiet przeprowadzonych na prośbę organizatorów Zlotu we wszystkich szkołach, których samorządy wzięły udział w imprezie. Na ich podstawie przedstawiono zebranym „MAPĘ PASJI I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”, która nie tylko dostarczyła szkołom ciekawych  i pożytecznych informacji, lecz  być może również posłuży władzom oświatowym naszego miasta   do lepszego rozeznania w potrzebach  i zainteresowaniach młodych gliwiczan.

    Na koniec głos zabrał zaproszony przez organizatorów Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach - Pan Piotr Pielka, który przedstawił zebranym działalność i szeroką ofertę zajęć skierowaną do uczniów gliwickich szkół, zapraszając na zajęcia do pracowni.

    

     Wszyscy goście, ich życiorysy i osiągnięcia stanowiły wspaniały przykład na to,  że pasje, hobby, zamiłowania realizowane już od najmłodszych lat,  z czasem przeradzają się w pełne sukcesów i spełnienia życie prywatne i zawodowe. Uczestnicy Zlotu mieli okazję poznania historii osiągnięć przybyłych gości             oraz zadania im wielu pytań dotyczących ich dziecięcych pasji i fascynacji.

 

     Najważniejszym wnioskiem z VIII Zlotu Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych jest konieczność wspierania  i promowania uczniów, którzy chcą sposób czynny, regularny rozwijać swoje przeróżne pasje i zainteresowania. 

 

     I tak Zlot dobiegł końca, a jego uczestnicy pełni nowych wrażeń i wiadomości wrócili do macierzystych szkół, gdzie podzielą się świeżo zdobytą wiedzą                   i doświadczeniami z koleżankami i kolegami.

 

 IX ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

21 listopada 2013r.

 

 

 

 

      W Szkole Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach      miało miejsce niecodzienne i ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie: IX Zlot Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

     Tegoroczny Zlot zorganizowano pod hasłem „Razem, młodzi przyjaciele!...”a drugim tematem, który  omawiano, było przygotowanie projektu „Gliwiczanin – to brzmi dumnie”.

 

 

      Od dziewięciu lat, na przełomie listopada i grudnia, w Szkole Podstawowej nr 9              w Gliwicach spotykają się młodzi samorządowcy z wszystkich gliwickich szkół podstawowych, wraz z nauczycielami - opiekunami samorządów. Warto zaznaczyć, że liczba uczestników tych imprez to co roku około 120 - 150 osób. Spotkania  swą tematyką obejmują najważniejsze     i najbardziej „ palące” problemy młodych ludzi.

  Gośćmi każdego Zlotu Samorządów są zarówno przedstawiciele Kuratorium Oświaty         w Katowicach, reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, jak i radni Rady Miejskiej, którzy z zainteresowaniem obserwują poczynania najmłodszych samorządowców.

   Zapraszani są również specjaliści i eksperci z dziedzin, których dotyczy aktualne spotkanie. Bardzo chętnie i wyczerpująco udzielają uczestnikom Zlotów wszelkich informacji oraz wielu cennych wskazówek i porad związanych z omawianymi zagadnieniami.

      Bardzo cennym Ogromnym walorem corocznych spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń. Samorządy prezentując na forum Zlotu efekty swej pracy, organizowane imprezy, dokonania, często „kupują” pomysły innych i z powodzeniem wprowadzają je u siebie. Dzięki temu życie społeczności szkolnych staje się o wiele bogatsze i ciekawsze.

       Możliwość bezpośrednich kontaktów i współpracy młodych samorządowców oraz ich opiekunów to w opinii wszystkich biorących udział w corocznych spotkaniach jeden               z najcenniejszych aspektów  uczestnictwa w Zlotach Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

 

     IX Zlot rozpoczęło  przedstawienie inicjatyw samorządów wynikających                     z uczestnictwa w  VIII Zlocie.

     Jeden z ciekawszych pomysłów przedstawił samorząd SP 9. W trakcie przygotowywania do VIII Zlotu „Mapy Pasji i Zainteresowań Uczniów Gliwickich Szkół Podstawowych” okazało się, że wielu  uczniów tej szkoły ma niezwykłe zainteresowania, o których  z powodu skromności  lub nieśmiałości nie informowało  rówieśników. W maju 2013 r. w SP 9 zorganizowano „Dzień Talentów”. Brali w nim udział wszyscy  uczniowie klas 1-6. Dzieci spotkały się w sali gimnastycznej            na prezentacji  talentów swoich koleżanek i kolegów. Pokazy przybrały różne formy - zarówno „na żywo” (taniec towarzyski, szermierka, układanie kostki Rubika, sztuczki z jo-jo, gra na pianinie, skrzypcach, śpiew, pantomima, kabaret),                              jak i z zastosowaniem przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych, przedstawionych na dużym ekranie ( sukcesy sportowe w siatkówce, biegach          na orientację, żeglarstwie, jeździectwie, oraz osiągnięcia naukowe). Wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę najlepszych prac  plastycznych, oraz trofeów takich jak puchary, dyplomy i statuetki.  „Dzień Talentów” był niewątpliwie bardzo ciekawym doświadczeniem, oraz wspaniałą zabawą dla uczniów . Wielu        z nich miało okazję pokazania się po raz pierwszy przed szkolną społecznością          i zmierzenia się z  trudną sztuką autoprezentacji.

 

    Wstępem do I części imprezy i do dyskusji na temat  na temat kształtowania kompetencji „miękkich”,  oraz  zasad efektywnej współpracy było przedstawienie kółka teatralnego pod kierunkiem Aleksandry Bulskiej    pt  „ Legenda o piekle            i niebie”.  

 

    Jako pierwszy z zaproszonych gości wystąpił   psycholog – pan Michał Cuber, który w jasny i przystępny sposób wyjaśnił uczestnikom Zlotu, czym są kompetencje „miękkie”, jak ważna jest ich rola w życiu każdego człowieka  i jak można je kształtować.

     Następnie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe, podczas których młodzi samorządowcy wraz z dorosłymi opiekunami uczyli się zasad efektywnej współpracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie, tworząc wspólnie skomplikowane modele brył geometrycznych metodą orgiami. 

      Po wzmożonym wysiłku przyszedł czas na chwilę odpoczynku i poczęstunek,    po którym rozpoczęła się II część Zlotu  – zaproszenie wszystkich uczestników       do realizacji wspólnego Międzyszkolnego Projektu Uczniów Gliwickich Szkół Podstawowych – „Gliwiczanin- to brzmi dumnie”.

 

 

     Trzy główne cele przyświecały pomysłodawcom tego przedsięwzięcia. Pierwszy -            to zrealizowanie przez dzieci zadania, w wyniku którego staną się współautorami  dzieła promującego nasze miasto. Drugi, równie istotny – to możliwość doświadczenia wielowymiarowej współpracy w zespole zadaniowym, co stanowi jeden z najistotniejszych elementów w zdobywaniu tzw. kompetencji „miękkich” mających w dzisiejszej rzeczywistości ogromne znaczenie dla rozwoju młodych ludzi   i osiągania przez nich sukcesów w wielu dziedzinach życia. Trzeci wreszcie, także bardzo znaczący w procesie wychowawczym,      to  - dzięki dogłębnej analizie losów i kariery sławnego obywatela naszego miasta – zachęcenie do brania przykładu  z innych, pokazanie, że każdy może osiągnąć sukces dzięki własnej pracy i aktywnej, twórcze postawie życiowej, zaprezentowanie dzieciom wzorów        i autorytetów   do naśladowania.

        W projekcie wezmą udział samorządy wszystkich gliwickich szkół podstawowych uczestniczące w IX Zlocie Samorządów. Uczniowie  mają zdobyć  i przygotować informacje    o sławnych gliwiczanach  ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z macierzystymi szkołami lub lokalnym środowiskiem. Następnie powinni nawiązać kontakty z wybranymi osobami i zrealizować krótkometrażowe filmy w formie wywiadów ze sławnymi gliwiczanami. Bohaterzy tych wywiadów będą odpowiadać dzieciom na pytania dotyczące ich drogi i kariery życiowej w kontekście ich związków z Gliwicami i szkołami, do których uczęszczali, nawiązując do wspomnień z dzieciństwa.

       Zespoły zadaniowe mogą również realizować filmy o nieżyjących sławnych gliwiczanach, rozmawiając na ich temat z ich znajomymi, sąsiadami, bliskimi, lub też, zdobywając samodzielnie potrzebne informacje, zaprezentować ich sylwetki, życiorysy, osiągnięcia             i związki z naszym miastem.

      Uczestnicy projektu zrealizują zadanie w oparciu o ogólne wytyczne otrzymane               od organizatorów, dotyczące  szczegółów technicznych. Na realizację projektu będą mieli cały rok szkolny 2013/2014.

     

     Najciekawsze filmy zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta pod hasłem PROJEKT UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „GLIWICZANIN – TO BRZMI DUMNIE”, a ich autorzy i macierzyste szkoły  - nagrodzeni  przez przedstawicieli władz miasta ufundowanymi przez nich nagrodami rzeczowymi. 

     Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród przez przedstawicieli Urzędu Miasta odbędzie się   na X Zlocie Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych, który ze względu   na swój jubileuszowy charakter będzie szczególnie uroczysty i odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach.

 

     Po przedstawieniu zebranym głównych założeń projektu i wytycznych do jego realizacji, na ekranie został zaprezentowany specjalnie przygotowany na IX Zlot przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 reportaż filmowy ze spotkania ze sławną gliwiczanką -  panią Katarzyną Groniec.

     Stanowił on punkt wyjścia do dyskusji, jak poprawnie przeprowadzić wywiad         ze znaną osobą i nakręcić z niego reportaż.

     Następnym zaproszonym gościem –  był dziennikarz  lokalnej telewizji  - pan Łukasz Bursa, który jako absolwent krakowskiej „filmówki” udzielił uczniom cennych wskazówek dotyczących kręcenia filmów dokumentalnych i trudnej sztuki reportażu.

Uczestnicy Zlotu oprócz zadawania wielu pytań mieli okazję obejrzeć profesjonalną kamerę i mikrofony, którymi pan Łukasz posługuje się podczas codziennej pracy.

 

      Na IX Zlocie powstała lista osób sławnych, z którymi poszczególne szkoły chciałyby przeprowadzić wywiady. Młodzi samorządowcy podjęli ambitne i trudne wyzwanie, jakim jest udział w zaproponowanym im projekcie i postanowili nakręcić krótkie wywiady ze sławnymi gliwiczanami .

      I tak impreza dobiegła końca, a jej uczestnicy pełni nowych wrażeń i wiadomości wrócili do macierzystych szkół, gdzie podzielą się świeżo zdobytą wiedzą                   i doświadczeniami z koleżankami i kolegami.

 

 

Organizatorzy ZLOTU:  

 

  

Beata Śmietanka

Anna Kocyan

Agnieszka Jarnutowska

Beata Król

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9  w Gliwicach

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O D S U M O W A N I E

 

  Dzięki zaangażowaniu i aktywnym, twórczym dyskusjom oraz wspólnym przedsięwzięciom podejmowanym podczas tych imprez, uczniowie oraz ich opiekunowie dysponują coraz większą wiedzą i doświadczeniem w kształtowaniu społecznych, demokratycznych postaw młodych ludzi. Dzieci same coraz lepiej rozumieją rolę i znaczenie samorządności w życiu społeczności, jaką jest ich własna szkoła, ich miasto, ich kraj.

Bardzo cennym walorem corocznych spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń. Samorządy prezentując na forum Zlotu efekty swej pracy, organizowane imprezy, dokonania, często „kupują” pomysły innych i z powodzeniem wprowadzają je u siebie. Dzięki temu życie społeczności szkolnych staje się o wiele bogatsze i ciekawsze.

Ponadto podejmowane są próby wspólnego rozwiązywania problemów – efekty dyskusji i „burz mózgów” są wspaniałe: od pierwszej wspólnej inicjatywy – listu otwartego do Prezydenta Miasta w sprawie segregacji śmieci, poprzez stworzenie „ Banku Pomysłów” dla działalności samorządów w sferze przeciwdziałania agresji, po spisanie „ Karty praw i obowiązków ucznia” – zbioru propozycji mogących stanowić podstawę do tworzenia szkolnych regulaminów i statutów.

Bardzo ważnym i wymiernym efektem uczestnictwa w spotkaniach samorządów było zwrócenie uwagi na problem zbyt ciężkich tornistrów noszonych przez dzieci. Dzięki wspólnemu działaniu uczestników Zlotu w mieście odbył się happening „Teczka na kółeczkach”, a w szkołach zarówno nauczyciele jak i rodzice podjęli działania zmierzające do poprawy sytuacji. We wszystkich szkołach samorządy zorganizowały pomiary ciężarów noszonych codziennie na plecach przez dzieci. Ich wyniki przedstawione rodzicom uświadomiły im wagę problemu. Dzięki akcji „teczka na kółeczkach” we wszystkich szkołach pojawiło się w tym roku zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach tornistrów na kółkach, rodzice i uczniowie większą uwagę zwracają na to, aby do szkoły noszone były rzeczy naprawdę niezbędne, a w klasach podejmuje się próby kompletowania dodatkowych podręczników oraz zorganizowania szafek dla dzieci.

Ważnym zagadnieniem, które omawiali uczestnicy Zlotu była cyberprzemoc. Podczas wspólnej dyskusji okazało się, że w każdej szkole uczniowie na co dzień spotykają się z tym zjawiskiem. Dzięki udziałowi w debacie specjalisty – mogli dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą w Internecie.

Możliwość bezpośrednich kontaktów i współpracy młodych samorządowców oraz ich opiekunów to w opinii wszystkich biorących udział w corocznych spotkaniach jeden z najcenniejszych aspektów uczestnictwa w Zlotach Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć