Skład Samorządu Szkolnego klas 4-8 Regulamin Samorządu kl.4-8 Skład Samorządu Szkolnego klas 0-3 Regulamin Samorządu klas 0-3 Poczet Sztandarowy Działalność Samorządu Szkolnego 2016/17 X ZLOT SAMORZADÓW SZKOLNYCH 2014/2015R Zlot Samorządów Szkół Podstawowych w Gliwicach

Samorząd Szkolny

X ZLOT SAMORZADÓW SZKOLNYCH 2014/2015R

       Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, dnia  03 grudnia 2014 roku była już po raz dziesiąty organizatorem niecodziennej i ważnej dla całej społeczności szkolnej imprezy: X Zlotu Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

    X Zlot honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz. Ze względu na szczególny jubileuszowy charakter tego wydarzenia tegoroczny Zlot był zoorganizowany  w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”  przy ulicy Pszczyńskiej 85.

     Pierwsza część spotkania była retrospektywnym omówieniem dotychczasowej działalności wszystkich Zlotów pt. „Dziesięć lat minęło - tak się rodzi samorządność”, natomiast w drugiej części miało miejsce  podsumowanie projektu uczniów gliwickich szkół podstawowych „Gliwiczanin – to brzmi dumnie”.    

     Od dziesięciu lat, na przełomie listopada i grudnia, w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach spotykają się młodzi samorządowcy ze wszystkich gliwickich szkół podstawowych, wraz z nauczycielami - opiekunami samorządów. Warto zaznaczyć, że liczba uczestników tych imprez to co roku około 120 - 150 osób. Spotkania  swą tematyką obejmują najważniejsze i najbardziej nurtujące problemy młodych ludzi.

   Gośćmi każdego Zlotu Samorządów są zarówno przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, jak i radni  Rady Miejskiej, którzy z zainteresowaniem obserwują poczynania najmłodszych samorządowców.

   Zapraszani są również specjaliści i eksperci z dziedzin, których dotyczy aktualne spotkanie. Bardzo chętnie i wyczerpująco udzielają uczestnikom Zlotów wszelkich informacji oraz wielu cennych wskazówek i porad związanych z omawianymi zagadnieniami.

      Wyjątkowo cennym walorem corocznych spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń. Samorządy prezentując na forum Zlotu efekty swej pracy, organizowane imprezy, dokonania, często „kupują” pomysły innych i z powodzeniem wprowadzają je u siebie. Dzięki temu życie społeczności szkolnych staje się o wiele bogatsze i ciekawsze.

       Możliwość bezpośrednich kontaktów i współpracy młodych samorządowców oraz ich opiekunów to w opinii wszystkich biorących udział w corocznych spotkaniach jeden  z najważniejszych aspektów  uczestnictwa w Zlotach Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

    Poniżej przedstawiamy program X  Zlotu Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.

X  ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  03 grudnia 2014 roku

PROGRAM ZLOTU

 

 

9.00  – 9.15

 

Rozpoczęcie – powitanie i przedstawienie gości.

9.15 – 10.00

 

Prezentacja działalności i osiągnięć Samorządów Szkolnych w oparciu o  ich uczestnictwo w zlotach.                         

10.00 – 10.15

Dyskusja uczestników i zaproszonych gości dotycząca dziesięcioletniej działalności Zlotów Samorządów Gliwickich Szkól Podstawowych.

10.15 -10.45

Przerwa, poczęstunek.

 

10.45– 11.45

II część Zlotu – „Gliwiczanin – to brzmi dumnie” - prezentacja nagrodzonych filmów i ich autorów wraz z relacjami o współpracy grup uczniów realizujących projekty oraz uroczyste wręczenie nagród.

11.45 – 12.00

Wystąpienia zaproszonych bohaterów  filmów.

 

      12.00

Zakończenie X Zlotu Gliwickich Szkół Podstawowych.

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA MIĘDZYSZKOLNEGO PROJEKTU „GLIWICZANIN – TO BRZMI DUMNIE”

 

 1. Trzy główne cele przyświecały pomysłodawcom tego przedsięwzięcia. Pierwszy - to zrealizowanie przez dzieci zadania, w wyniku którego staną się współautorami  dzieła promującego nasze miasto. Drugi, równie istotny – to możliwość doświadczenia wielowymiarowej współpracy w zespole zadaniowym, co stanowi jeden z najistotniejszych elementów w zdobywaniu tzw. kompetencji „miękkich” mających w dzisiejszej rzeczywistości ogromne znaczenie dla rozwoju młodych ludzi   i osiągania przez nich sukcesów w wielu dziedzinach życia. Trzeci wreszcie, także bardzo znaczący w procesie wychowawczym, to  - dzięki dogłębnej analizie losów i kariery sławnego obywatela naszego miasta – zachęcenie do brania przykładu z innych, pokazanie, że każdy może osiągnąć sukces dzięki własnej pracy
  i aktywnej, twórcze postawie życiowej, zaprezentowanie dzieciom wzorów i autorytetów do naśladowania.
 2. W projekcie biorą udział samorządy wszystkich gliwickich szkół podstawowych (uczestniczące w IX Zlocie Samorządów).
 3. Uczniowie  zdobywają  i przygotowują informacje o sławnych gliwiczanach ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z macierzystymi szkołami lub lokalnym środowiskiem.
 4. Nawiązują kontakty z wybranymi osobami i realizują krótkometrażowe filmy w formie wywiadów ze sławnymi gliwiczanami.
 5. Bohaterowie tych wywiadów odpowiadają dzieciom na pytania dotyczące ich drogi i kariery życiowej w kontekście ich związków z Gliwicami, szkołami, do których uczęszczali, itp.
 6. Zespoły zadaniowe mogą również realizować filmy o nieżyjących sławnych gliwiczanach, rozmawiając na ich temat z ich znajomymi, sąsiadami, bliskimi, lub też, zdobywając samodzielnie potrzebne informacje, zaprezentować ich sylwetki, życiorysy, osiągnięcia
  i związki z naszym miastem.
 7. Uczestnicy projektu realizują zadanie w oparciu o ogólne wytyczne otrzymane od organizatorów. Dotyczą one szczegółów technicznych takich jak termin realizacji projektu,  czas trwania filmu, charakter pytań do bohaterów reportaży, format filmu, zgody na publikację w mediach itp.
 8. Na realizację projektu jego uczestnicy mają cały rok szkolny 2013/2014. Gotowe prace (wywiad + opis współpracy z wnioskami) szkoły  przysyłają do Szkoły Podstawowej nr 9 do 07 listopada 2014 roku.
 9.  Wszystkie prace zostaną przedstawione komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele władz miasta, wydziału ds. promocji miasta, wydziału oświaty, eksperci zawodowo związani  z filmem, reportażem itp.

Najciekawsze filmy zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta pod hasłem PROJEKT UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „GLIWICZANIN – TO BRZMI DUMNIE”, a ich autorzy macierzyste szkoły  - nagrodzeni  przez przedstawicieli władz miasta ufundowanymi przez nich nagrodami rzeczowymi. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród przez przedstawicieli Urzędu Miasta odbędzie się  na X Zlocie Samorządów Gliwickich Szkół Podstawowych.          

                                                                                       

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć