Skład Samorządu Szkolnego klas 4-8 Regulamin Samorządu kl.4-8 Skład Samorządu Szkolnego klas 0-3 Regulamin Samorządu klas 0-3 Poczet Sztandarowy Działalność Samorządu Szkolnego 2016/17 X ZLOT SAMORZADÓW SZKOLNYCH 2014/2015R Zlot Samorządów Szkół Podstawowych w Gliwicach

Samorząd Szkolny

Działalność Samorządu Szkolnego 2016/17

 

Nr

ZAGADNIENIE

REALIZACJAZnalezione obrazy dla zapytania Uczniowie

1

Opracowanie planu pracy samorządu.

Na pierwszym zebraniu samorządu uczniowie zgłaszali swoje propozycje, które następnie zostały ujęte w planie pracy.

2

Przygotowanie tablic samorządu.

Opracowanie zakładki na stronie internetowej szkoły.

Ustalenie sposobu komunikacji

z uczniami, przydzielono funkcje dla osób sprawujących opiekę nad tablicami.

3

Wybory do Samorządu Szkolnego.

Kampania wyborcza.

Wyłoniono przedstawicieli klasowych do samorządu. Przygotowano kampanię wyborczą(prezentację poglądów kandydatów w każdej klasie, plakaty, ulotki, transparenty, itp. Przygotowano powszechne, demokratyczne, tajne wybory. Każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania, którą umieszczał w urnie. Powołano komisję wyborcza. Wyznaczeni uczniowie obliczyli glosy oraz przedstawili wyniki wyborów.

4

Dzień Edukacji Narodowej

Przygotowano gazetkę z życzeniami dla całej społeczności szkolnej. Wszystkim pracownikom szkoły wręczono samodzielnie wykonane upominki jabłka z życzeniami.

 

5

Dyskoteka z okazji Dnia chłopca.

Zorganizowano dyskotekę szkolną oraz okolicznościowa gazetkę. W czasie dyskoteki zorganizowano konkury na króla i królową balu, konkurs na najciekawsze przebranie, konkurs tańca.

 

6

Akcja „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

Przygotowano gazetkę oraz transparenty. Samorząd zorganizował stoiska na którym były sprzedawane: kolczyki, ciasta, napoje. Za uzyskane pieniądze uczniowie samodzielnie lub z rodzicami zakupili karmę dla zwierząt, którą uroczyście przekazano dla przytuliska w Gliwicach. Na terenie szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielką Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Podsumowaniem akcji była prelekcja o ptakach przygotowana przez Pana Macieja Mikułę.

7

Święto Niepodległości

Pomoc przy organizacji święta niepodległości.

Przygotowano poczt sztandarowy. Przygotowano okolicznościową gazetkę.

8

Andrzejki

Imprezy klasowe.

9

Biesiada śląska.

Przygotowanie okolicznościowych gazetek o Śląsku.

10

Koncert pieśni patriotycznej

Poczet sztandarowy brał udział w koncercie zorganizowanym z okazji Dnia Niepodległości.

11

Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy

Akcja była prowadzona wspólnie z panią Magdaleną Ratecką. Zbierano pieniędzy na rzecz WOŚP -przygotowano: aukcje, kiermasze, serduszka. Rodzice upiekli ciasta do kawiarenek. Zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto fundacji WOŚP.

12

„Witaj w świecie dobrych manier.”

Pomoc w realizacji projektu. Przygotowywanie gazetek tematycznych dotyczących właściwego stroju na daną okazję oraz gazetki -Słowa klucze..

13

Nawiązanie współpracy z domem opieki.

Przygotowanie upominków dla podopiecznych w domu opieki oraz przekazanie przez przedstawicieli samorządu.

14

Zbiórka korków

z butelek pet dla niepełnosprawnej Dominiki.

Systematycznie prowadzono akcję dla niepełnosprawnej Dominiki Podlewskiej. Do akcji prężnie zaangażowała się cała społeczność szkolna.

15

Opiniowanie dokumentów szkolnych.

Na zebraniach uczniowie opiniowali dokumenty szkolne:WZO, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy, dni wolne wytypowane przez Dyrektora Szkoły, zmiany w statucie szkoły.

16

Poczet sztandarowy

Przedstawiciele samorządu

w strojach galowych wprowadzali sztandar na ważne uroczystości szkolne.

 

17

Pomoc w witaniu gości

W czasie dużych imprez szkolnych uczniowie pomagają w organizacji:witają gości,pomagają w organizacji itp.

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć