Skład Samorządu Szkolnego klas 4-8 Regulamin Samorządu kl.4-8 Skład Samorządu Szkolnego klas 0-3 Regulamin Samorządu klas 0-3 Poczet Sztandarowy

Samorząd Szkolny

Poczet Sztandarowy

 

Najważniejsze symbole szkolne

 

 


 

Miejsce pamięci Patrona Szkoły

 

Sztandar Szkoły

 

 

 

Hymn Państwowy

 

 

Poczet sztandarowy 9-tki

 

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klas piątych i szóstych.

chl.gif

 

Sztandarem w naszej szkole opiekuje się poczet sztandarowy . Sztandar  uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych  oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu , a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają.

 

 

Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych

 

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

Uroczystości rocznicowe:Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

Ceremonia ślubowania klas pierwszych.

Ceremonia ślubowania klas kończących szkołę.

Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

Uroczyste Msze św.Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.

Inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem).

Uroczystości patriotyczne nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych.


 

 

Insygnia pocztu sztandarowego

 

kropkabiało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,

kropkabiałe rękawiczki.

 

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły

 

Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży:

uczeń-ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula i krawat

uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice (granatowe lub czarne).

 

Asysta:

uczeń-ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula i krawat

uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice (granatowe lub czarne).

 

 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

 

Wejście dyrektora szkoły na salę na początku uroczystości , gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego .

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :

„Baczność”

„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

„Do hymnu państwowego”- odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego” W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod katem 45°. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje następną komendę:

„Do hymnu szkoły” Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°)

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

 

 

Ceremoniał przekazania i opieki nad sztandarem

 

Ustępujący Poczet sztandarowy:

Przekazujemy Wam sztandar,

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Na co przedstawiciel nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana II Sobieskiego.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów

 

 

 1.  

   

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć