Higienistka szkolna Opieka stomatologiczna Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

Higienistka szkolna

Opieka stomatologiczna

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

 

 

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078)

Szkoła/Organ prowadzący szkołę zawarł  porozumienie z Podmiotem Leczniczym:

 

„NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ PRODENTAL

SIOMKAJŁO AGNIESZKA”

 

porozumienie w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

 

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

 

1.Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej

2. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne   

3.Leczenie Stomatologiczne

 

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole,

 

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  będą przynajmniej  raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia.

Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).

Sprzeciwy prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

W celu właściwej realizacji tej opieki szkoła udostępnieni lekarzowi dentyście sprawującemu opiekę nad uczniami następujące dane: imię, nazwisko i nr PESEL ucznia zgodnie z art. 68 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1148)

 

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradni Stomatologicznej:

 

„NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ PRODENTAL

SIOMKAJŁO AGNIESZKA

 

 Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej (adres i nr telefonu poniżej)

 

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiści w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki/Higienistki Szkolnej. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone.

 

 

 

GWRANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  Z  NFZ OBEJMUJE  MIĘDZY INNYMI:

 

1.   Ocenę stanu uzębienia

2.   Ocena stanu tkanek przyzębia

3.    Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu

4.   Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego

5.    Profesjonalna profilaktyka fluorkowa

 

 

GWRANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 r. ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:

 

 1. Badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. Kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. Zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. Zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. Leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 6. Znieczulenie do zabiegów;
 7. Usunięcie zębów;
 8. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 9. Leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 10. Zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych - raz do ukończenia 14 roku życia)
 11. Impregnacja zębiny zębów mlecznych
 12. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 13. Leczenie chorób przyzębia
 14. Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

 

 

Adres Poradni Stomatologicznej

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

PRODENTAL SIOMKAJŁO AGNIESZKA

 ul. Kozielska 52

 44-100 Gliwice

Tel. 32 231 90 58

 

Godziny Pracy Poradni

od Poniedziałku do Piątku w godzinach 09.00-19.00

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć