Godziny pracy Czym się zajmuje psycholog szkolny ADHD 10 sekretów na najlepszego ojca Rozwój psychiczny dziecka - lęki. Wpływ agresji w grach komputerowych na rozwój dziecka Uczeń z Zespołem Aspergera Jak się spierać, aby się nie pokłócić? Karać czy nagradzać dziecko. Kłamstwo u dzieci – jak je rozumieć, jakie strategie stosować? Moje dziecko przeżywa stres – wskazówki dla rodziców. Pamięć – instrukcja obsługi Planowanie nauki Jak przetrwać dzień sprawdzianu? Stres przed egzaminem – jakich błędów unikać: Trening uwagi W świecie emocji – złość Wybrane właściwości procesu zapamiętywania – materiały dla rodziców Zasady postępowania z dzieckiem z ADHD. Ryzyko dysleksji

Psycholog

Zasady postępowania z dzieckiem z ADHD.

Zasady postępowania z dzieckiem z ADHD.

 

 

 • Uregulowany tryb dnia

 

         Dziecko nadpobudliwe powinno mieć stałą porę posiłków, stałą porę snu,   ustalony czas na lekcje itp.

 

 • Telewizja – komputer

 

         Należy ograniczyć czas spędzany przez dziecko przy komputerze i przed    telewizorem, gdyż natłok bodźców nadmiernie obciąża układ nerwowy.

 

 • Konsekwencja w prowadzeniu i utrwalaniu pożądanych nawyków

 

         Przypominanie o obowiązkach i egzekwowanie ich. Dziecko musi mieć       świadomość, że jego wysiłek nie idzie na marne. Po wykonaniu zadania    należy pochwalić je za to.

 

 • Odpoczynek i zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej (plastyka, rytmika, sport)

 

         W miarę możliwości rodzic powinien kontrolować aktywność dziecka.        Wskazane jest przeplatanie zajęć ruchowych z zajęciami wyciszającymi.          Nie są wskazane hałaśliwe gonitwy, aktywność chaotyczna, ponieważ       powodują wiele napięć emocjonalnych. Wskazane byłyby takie zabawy,        które wymagają przestrzegania przyjętych reguł, podporządkowania się          prowadzącemu, czekania na swoją kolej.

 

 • Pora odrabiania lekcji powinna być względnie stała i niezbyt późna

 

         Dziecko powinno odrabiać lekcje samodzielnie, powinno mieć jednak          świadomość tego,          że w każdej chwili może liczyć na naszą pomoc. Lekcje należy przeplatać: trudne z łatwymi.

         Miejsce pracy: biurko nie powinno stać w pobliżu okna, ponieważ     wyglądając przez nie, dziecko nie będzie mogło skoncentrować się na    pracy. Na biurku nie powinno być żadnych przedmiotów rozpraszających uwagę.

         Przerwy w nauce nie powinny przekraczać 10 minut, dłuższe dekoncentrują.

         Pora odrabiania lekcji powinna być względnie stała i niezbyt późna.

 • Zapisywanie rzeczy ważnych

        

         Dziecko powinno mieć oddzielny zeszyt, w którym będzie notowało sprawy         pilne,          wymagające zapamiętania (np. co jest zadane do domu, co trzeba      zrobić po powrocie ze szkoły).

 

 • Ważne.

 

         Dziecko nadpobudliwe wymaga szczególnie konsekwentnego, zrównoważonego i pełnego spokoju postępowania.

         Ostre kary nie są skuteczne, gdyż dodatkowo pobudzają dziecko, aż do utraty      kontroli nad swoim zachowaniem. Rozmowy wychowawcze z dzieckiem     powinny być prowadzone dopiero wtedy, gdy wyciszy się emocje, które          kierowały jego zachowaniem. W spokojnej, krótkiej rozmowie trzeba    skłaniać dziecko do samokontroli i samooceny. Należy zauważać       zachowania pożądane i stosować pochwały (wzmocnienia pozytywne), co zwiększy poczucie własnej wartości dziecka.

 

 

Omówione zasady stanowią fragment publikacji zawartej w materiałach wydawnictwa RAABE „Trudne sytuacje w szkole podstawowej”

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć