Godziny pracy Czym zajmuje się Pedagog Szkolny Procedury Co to jest CYBERPRZEMOC Placówki udzielające pomocy Telefony zaufania Karta Rodzinna 3+ Przemoc w Rodzinie- informacje METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ: Mądry Rodzic Moje Dziecko

Pedagog Szkolny

Czym zajmuje się Pedagog Szkolny

 

 •  Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie
 • wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napiec psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnyc

 •  udziela uczniom porad w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności 

 •      udziela porad i pomocy uczniom mającym problemy w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

       przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

       rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

       udziela wychowawcom i nauczycielom pomocy i wsparcia w prawidłowej realizacji procesu daktyczno- wychowawczego ich uczniów 

 •     organizuje opiekę i pomoc materialna dla uczniów i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

 •     przeprowadza wstępną diagnozę pedagogiczną uczniów 5-letnich uczęszczających do naszej szkoły

 •     czuwa nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego

  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów w formie zajęć terapii pedagogicznej,      zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wychowawczych, zajęć psychoedukacyjnych, zajęć dla uczniów zdolnych
 • kieruje uczniów mających problemy w prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz do innych Poradni Specjalistycznych
 • prowadzi cotygodniowe konsultacje dla rodziców 
 •  

 •  

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć