Sprawy organizacyjne 2020/2021 Nasza oferta Wyprawka do klasy 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego Zapisy do I klasy rok szkolny 2020/21 Zgłoszenie dziecka w szkole obwodowej do klasy1. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu Kryteria przyjęcia dzieci spoza rejonu Potwierdzenie woli podjęcia nauki Mniejszość niemiecka

Zapisy do klasy I

Potwierdzenie woli podjęcia nauki

Plik do pobrania:

POTWIERDZENIE_WOLI

 

 

 Gliwice, …………………

 

POTWIERDZENIE WOLI

podjęcia nauki

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach dziecka, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem*. ……………………………………, miejsce urodzenia ………...………………..         

                            imię i nazwisko dziecka

 

Nazwa i adres szkoły rejonowej wg stałego zameldowania:

…………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………….                                                   ……….….………………..…….

 podpis matki/opiekunki prawnej                                                    podpis ojca/opiekuna prawnego

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć