Sprawy organizacyjne 2020/2021 Nasza oferta Wyprawka do klasy 1. Mniejszość niemiecka

Zapisy do klasy I

Sprawy organizacyjne 2020/2021

Sprawy organizacyjne 2020/2021

Witamy serdecznie Państwa, w związku z brakiem możliwości organizacji co rocznego spotkania dla rodziców przyszłych uczniów klas I oraz dzieci oddziału przedszkolnego w czerwcu, chcieliśmy Państwu przekazać kilka informacji związanych z organizacją nowego roku szkolnego 2020/2021.

1. Wychowawcy klas I oraz oddziału przedszkolnego:

Pani Błach Iwona – wychowawca klasy I

Pani Aldona Floryan – wychowawca klasy I

Pani Maria Proniewicz - wychowawca oddziału przedszkolnego

2. Specjaliści:

Pani Agnieszka Płaszczyk-Kucharska - pedagog szkolny (tel. 32 239-13-62 wew. 28)

Pani Krystyna Procek-Hryniewicz – psycholog szkolny (tel. 32 239 13 62 – wew. 32)

Pani Ewa Rybka - logopeda

 

Świetlica szkolna dla dzieci rodziców pracujących czynna od godziny 6:30 do godziny17:00.
Do dyspozycji rodziców są 2 numery telefonów komórkowych bezpośrednio do Pań pracujących w świetlicy szkolnej
1) tel. kom. 507 734 375
2) tel. kom. 507 734 324 .
Zgłoszenia do świetlicy szkolnej można pobrać ze strony internetowej szkoły- zakładka: świetlica (prosimy o czytelne wypełnianie zgłoszeń).

Szkoła posiada własną stołówkę szkolną. Obiady są dwudaniowe. Godziny wydawania posiłków podane są w zakładce „stołówka” na stronie internetowej. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej, w regulaminie znajdują się m.in. ważne informacje nt. odpłatności za obiady.

 

Informacja nt. wyprawki szkolnej do klasy I i 0 podana jest w zakładce: „zapisy do szkoły”.

 

Rodzice ubezpieczają dzieci indywidualnie – szkoła nie ubezpiecza uczniów.

 

Odpłatność za Radę Rodziców (m.in.: zakup nagród na konkursy, zakup nagród książkowych, przejazdy na konkursy itp.).

 

Opłata za pielęgniarkę szkolną – zapewniona opieka 4 dni w tygodniu (RR opłaca pielęgniarkę - umowa) więc bardzo prosimy o wpłaty.

 

Basen dla uczniów klas III.

Klasa dwujęzyczna od klasy VII dla chętnych

 

Mniejszość niemiecka od 1 klasy – 3h języka niemieckiego w tygodniu (wnioski do pobranie z zakładki zapisy do klasy I dla zainteresowanych). Przy wniosku jest również rozporządzenie.

 

Organizacja półkolonii zimowej – 1 tydzień ferii zimowych.

 

Prosimy rodziców, aby nie dawali dzieciom do szkoły drogiego sprzętu elektronicznego (komórki, tablety itp.).

Na terenie szkoły jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 

Uczniowie na terenie szkoły noszą obuwie zmienne.

 

Dzieci w klasach I-III mają wspólne szafki ubraniowe, w klasie 4-8 każdy uczeńma już indywidualną szafkę.

 

Zdjęcia do legitymacji szkolnych (wymiar 30x42mm)

we wrześniu przekazać wychowawcy klasy (opisane z tyłu: imię i nazwisko + data urodzenia)

 

Opiekunowie wpisują się do zeszytu wejść/wyjść przy portierni, nie chodzą po szkole.

 

Życie szkoły można obserwować na Facebooku, stronie www szkoły są tam informacje dot. planu lekcji, kółek, różnego rodzaju akcji prowadzonych przez szkołę.

 

Pasowanie na ucznia: październik.

 

Nie spóźniamy się na lekcje – punktualność.

 

Wyjazdy wakacyjne podczas wakacji, a nie podczas roku szkolnego.

 

W szkole korzystamy z e-dziennika firmy Vulcan.

 

Bilanse zdrowia 7-latka przekazywać do właściwych przychodni – po wykonaniu badań dziecka – szkolna pielęgniarka opłacana przez RR nie prowadzi dokumentacji medycznej uczniów (dotyczy to również kolejnych bilansów zdrowia)

 

Odpłatny j. angielski: szkoła Bumerang, dla zainteresowanych.

 

Szkoła jest otwarta od godziny 7:45 wtedy zaczynają się dyżury nauczycieli (dotyczy to dzieci, które nie uczęszczają do świetlicy szkolnej).

 

REMONTY: obecnie prowadzony jest remont dwóch klatek schodowych oraz piwnicy, gdzie znajdują się świetlica oraz stołówka szkolna i kontynuację ogrodzenia.

 

Listy przyszłych klas I i 0 już z podziałem na klasy będą wywieszone w ostatnim tygodniu sierpnia.

Informacje nt. uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie podana po 20.08.2020 r.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć