Szkoła dla Rodziców PROGRAM „KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM” Program rozwijający kompetencje wychowawcze - informacje dla rodziców Typowe dla dzieci rodzaje emocji Charakterystyczne cechy emocji dziecięcych Jak emocje wpływają na przystosowanie psychiczne i społeczne dzieci? Różnice indywidualne w rozwoju emocjonalnym Równowaga emocjonalna CO WARTO WIEDZIEĆ O ALKOHOLU CZY POZWALAĆ DORASTAJACEMU DZIECKU NA PICIE ALKOHOLU W DOMU? ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE RODZICÓW - ALKOHOL SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ŻE MOJE DZIECKO PIJE SZKODLIWE DLA TWOJEGO ZDROWIA NAPOJE ENERGETYZUJĄCE SZODLIWA ENERGIA - materiały dla rodziców BUDOWANIE WARTOSCI U SWOJEGO DZIECKA - materiały dla rodziców JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA? Apel Twojego dziecka Wpływ telewizyjnych obrazów agresji na psychikę dzieci w młodszym wieku szkolnym Szkodliwe treści w sieci... Bezpieczny Internet-informacja dla rodziców 10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI Jak trafnie postępować z dzieckiem w okresie dorastania? JAK TRAFNIE POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM W OKRESIE DORASTANIA CZ. II? RODZICU, JAK REAGOWAĆ NA KŁAMSTWO? WPŁYW TELEWIZJI NA WYCHOWANIE DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM Co to jest DYSGRAFIA CO ZAMIAST KRZYKU – JAK MÓWIĆ DO DZIECKA, ABY NAS SŁUCHAŁO?

PROBLEMY WYCHOWAWCZY I NIE TYLKO...

Różnice indywidualne w rozwoju emocjonalnym

Różnice indywidualne w rozwoju emocjonalnym

 

            Rozwój emocjonalny przebiega zgodnie z możliwym do przewidzenia wzorem. Jednak u poszczególnych jednostek zachodzą różnice pod względem częstotliwości, nasilenia i czasu trwania poszczególnych emocji oraz wieku, w którym się pojawiają. Te różnice zaczynają się ujawniać pod koniec wieku niemowlęcego, a z upływem dzieciństwa stają się coraz częstsze i wyraźniejsze. Różnice indywidualne w rozwoju emocjonalnym są związane z:

 

 1. wiekiem (w miarę jak dzieci wzrastają, ich sposób wyrażania emocji staje się mniej gwałtowny; w związku z reakcjami dorosłych na gwałtowne wybuchy emocjonalne, nawet takie, które wyrażają radość i inne przyjemne emocje, dzieci hamują niektóre reakcje emocjonalne, ich emocje mają tendencję do dłuższego trwania, niż gdyby zostały wyrażone w sposób bardziej gwałtowny);
 2. stanem fizycznym dziecka w danym momencie (dzieci zdrowe nie są tak pobudliwe jak dzieci o słabym zdrowiu);
 3. poziomem intelektualnym (dzieci inteligentne na ogół reagują emocjonalnie na szerszy zakres bodźców niż dzieci mniej inteligentne i lepiej też kontrolują swoje reakcje emocjonalne);
 4. warunkami środowiskowymi;
 5. płcią (chłopcy przejawiają na ogół częściej i intensywniej te emocje, które uważa się za charakterystyczne dla ich płci, a więc np. gniew,
  w przeciwieństwie do emocji przypisywanych raczej dziewczynkom, jak np. strach, lęk i miłość)
 6. zróżnicowanie zachowań emocjonalnych zależy od tego, w jakim stopniu zaspokajają one potrzeby dziecka (jeśli wybuchy złości zaspokajają potrzebę zwrócenia na siebie uwagi i dają dziecku to, czego pragnie, będzie ono nadal się do nich uciekać przy realizacji swoich celów, a nawet je nasilać w nadziei na zwiększenie ich wartości jako środka umożliwiającego osiągnięcie pożądanych celów).

Opracowanie K. Procek-Hryniewicz

na podstawie książki E. Hurlock „Rozwój dziecka”

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć