Szkoła dla Rodziców PROGRAM „KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM” Program rozwijający kompetencje wychowawcze - informacje dla rodziców Typowe dla dzieci rodzaje emocji Charakterystyczne cechy emocji dziecięcych Jak emocje wpływają na przystosowanie psychiczne i społeczne dzieci? Różnice indywidualne w rozwoju emocjonalnym Równowaga emocjonalna CO WARTO WIEDZIEĆ O ALKOHOLU CZY POZWALAĆ DORASTAJACEMU DZIECKU NA PICIE ALKOHOLU W DOMU? ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE RODZICÓW - ALKOHOL SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ŻE MOJE DZIECKO PIJE SZKODLIWE DLA TWOJEGO ZDROWIA NAPOJE ENERGETYZUJĄCE SZODLIWA ENERGIA - materiały dla rodziców BUDOWANIE WARTOSCI U SWOJEGO DZIECKA - materiały dla rodziców JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA? Apel Twojego dziecka Wpływ telewizyjnych obrazów agresji na psychikę dzieci w młodszym wieku szkolnym Szkodliwe treści w sieci... Bezpieczny Internet-informacja dla rodziców 10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI Jak trafnie postępować z dzieckiem w okresie dorastania? JAK TRAFNIE POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM W OKRESIE DORASTANIA CZ. II? RODZICU, JAK REAGOWAĆ NA KŁAMSTWO? WPŁYW TELEWIZJI NA WYCHOWANIE DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM Co to jest DYSGRAFIA CO ZAMIAST KRZYKU – JAK MÓWIĆ DO DZIECKA, ABY NAS SŁUCHAŁO?

PROBLEMY WYCHOWAWCZY I NIE TYLKO...

Program rozwijający kompetencje wychowawcze - informacje dla rodziców

 

Program rozwijający kompetencje wychowawcze

Informacje dla rodziców

 

 

Szanowni Państwo,

            Psycholog i Pedagog Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców uczniów klas 0-1 do udziału w „Programie rozwijającym kompetencje wychowawcze oraz zapobiegającym przemocy i agresji w relacjach rodzinnych”.

            Program został napisany w oparciu o założenia „Szkoły dla Rodziców”. Jest programem edukacyjnym mającym na celu budowanie w rodzinie relacji opartych na miłości i akceptacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic. Program powstał z myślą o realizacji dwóch priorytetów wyznaczonych przez minister edukacji narodowej na rok szkolny 2014/2015 (wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego oraz profilaktyka agresji i przemocy w szkołach).

            Głównym celem programu jest nabycie przez uczestników umiejętności wychowawczych, takich jak: umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania, umiejętność nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, umiejętność modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania agresji i przemocy, umiejętność wyrażania przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane, umiejętność rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.

            Celem programu jest także pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i kompetencji wychowawczych, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka i rodzica.

            Program jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych rodziców, ma spełniać głównie rolę profilaktyczną, a nie terapeutyczną.

Podczas naszych zajęć nie będziemy przekazywać uniwersalnych recept wychowawczych – gdyż takich nie ma. Każdy rodzic sam decyduje jakie wartości, umiejętności i sposoby zachowania chce kształtować u swojego dziecka. Istnieją jednak pewne mechanizmy psychologiczne, jak również sprawdzone przez tysiące rodziców metody postępowania w sytuacjach problemowych, których znajomość ułatwia rodzicielstwo i czyni je przyjemnym. I te właśnie metody chcemy rodzicom zaprezentować i zachęcić ich do stosowania ich w swoich rodzinach.

Realizatorami programu są Joanna Troll – pedagog szkolny, socjoterapeuta, realizator programu „Szkoła dla Rodziców” oraz Krystyna Procek-Hryniewicz – psycholog szkolny, socjoterapeuta.

 

Serdecznie zapraszamy,

Joanna Troll

Krystyna Procek-Hryniewicz

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć