Szkoła dla Rodziców PROGRAM „KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM” Program rozwijający kompetencje wychowawcze - informacje dla rodziców Typowe dla dzieci rodzaje emocji Charakterystyczne cechy emocji dziecięcych Jak emocje wpływają na przystosowanie psychiczne i społeczne dzieci? Różnice indywidualne w rozwoju emocjonalnym Równowaga emocjonalna CO WARTO WIEDZIEĆ O ALKOHOLU CZY POZWALAĆ DORASTAJACEMU DZIECKU NA PICIE ALKOHOLU W DOMU? ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE RODZICÓW - ALKOHOL SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ŻE MOJE DZIECKO PIJE SZKODLIWE DLA TWOJEGO ZDROWIA NAPOJE ENERGETYZUJĄCE SZODLIWA ENERGIA - materiały dla rodziców BUDOWANIE WARTOSCI U SWOJEGO DZIECKA - materiały dla rodziców JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA? Apel Twojego dziecka Wpływ telewizyjnych obrazów agresji na psychikę dzieci w młodszym wieku szkolnym Szkodliwe treści w sieci... Bezpieczny Internet-informacja dla rodziców 10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI Jak trafnie postępować z dzieckiem w okresie dorastania? JAK TRAFNIE POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM W OKRESIE DORASTANIA CZ. II? RODZICU, JAK REAGOWAĆ NA KŁAMSTWO? WPŁYW TELEWIZJI NA WYCHOWANIE DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM Co to jest DYSGRAFIA CO ZAMIAST KRZYKU – JAK MÓWIĆ DO DZIECKA, ABY NAS SŁUCHAŁO?

PROBLEMY WYCHOWAWCZY I NIE TYLKO...

JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA?

JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA?

 (materiały edukacyjne dla rodziców opracowane w ramach pedagogizacji – 18.11.2014 r.)

 

Co mogą robić rodzice, dziadkowie, opiekunowie, by budować poczucie własnej wartości u dziecka?

 

Komponenty poczucia własnej wartości:

Co powinien robić opiekun:

Widoczna przyjemność czerpana z życia, akceptacja siebie.

 • akceptować dziecko takim, jakie ono jest
 • obdarzać je miłością bezwarunkową i zaufaniem
 • okazywać wiarę w dobroć dziecka
 • okazywać szacunek dziecku
 • szanować swoje granice, ustalać zasady.

Widoczna harmonia między werbalnymi i niewerbalnymi sposobami komunikowania się z innymi.

 • informować o przeżywanych uczuciach
 • być spójny na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 • przekazywać dziecku spójne komunikaty na temat oczekiwań, zasad
 • być wzorem dla dziecka.

Otwarta postawa wobec faktów i rzeczywistości.

 • potrafić przyznać się do błędu
 • dawać sobie i innym prawo do doświadczania porażek
 • mieć świadomość własnych mocnych stron, dostrzegać i doceniać mocne strony dziecka
 • akceptować realne możliwości dziecka, w tym także jego ograniczenia
 • wspierać dziecko, gdy doświadcza porażek.

Łatwość w obdarzaniu innych, jak i w przyjmowaniu komplementów, a także w radzeniu sobie z krytyką.

 • umieć przyjmować komplementy, pozytywne informacje zwrotne na swój temat
 • doceniać i chwalić dziecko
 • przyjmować krytyczne informacje zwrotne o sobie.

Swoboda w okazywaniu i przyjmowaniu wyrazów uczucia.

 

 • okazywać dziecku uczucia, miłość, czułość
 • dawać bliskość emocjonalną i fizyczną
 • być otwarty na sygnały wysyłane przez dziecko
 • przyjmować czułość ze strony dziecka.

Swoboda w okazywaniu i przyjmowaniu wyrazów uczucia.

 • uczyć dziecko, że czymś naturalnym jest okazywanie sobie uczuć, a także ich przyjmowanie.

Otwartość, samodzielność i ciekawość wobec nowych doświadczeń, idei, możliwości, wiara we własne siły i możliwość odniesienia sukcesu.

 

 • zachęcać dziecko do samodzielności
 • stawiać adekwatne do możliwości dziecka granice
 • dawać dziecku dokonywać wyboru
 • doceniać wysiłek dziecka, a nie tylko końcowy efekt
 • towarzyszyć dziecku, pomagać, ale nie wyręczać
 • pozwalać dziecku na marzenia, w tym także na te, które dotyczą przyszłości dziecka i tego kim będzie
 • stawiać adekwatne oczekiwania − tak, by dziecko mogło doświadczyć własnej skuteczności, odnieść sukces
 • dodawać otuchy w sytuacjach porażek.

Poczucie humoru w stosunku do świata i samego siebie.

 • mieć dystans do siebie
 • pokazywać, że nie trzeba być „idealnym”.

Akceptowanie uczuć, także tych trudnych jak złość, bezsilność, strach czy smutek.

 

 • radzić sobie z przeżywanymi uczuciami
 • starać się zrozumieć i nazywać uczucia dziecka
 • powstrzymywać się od ocen, nawet jeśli uczucia dziecka nie zawsze wydają mu się zrozumiałe
 • zapewniać dziecko o swojej miłości niezależnie od przeżywanych przez nie uczuć.

Asertywność.

 

 • umieć odmówić, postawić granice
 • umieć przyjąć odmowę dziecka
 • przyjmować perspektywę dziecka, także w sytuacji, gdy różni się ona od jego perspektywy.

 

Opracowanie:

Krystyna Procek-Hryniewicz – psycholog szkolny

 

Więcej informacji na powyższy temat znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce:

Wspieranie rozwoju dziecka.

Zapraszamy do pogłębionej lektury, pedagog i psycholog szkolny.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć