Misja i Wizja Szkoły Model Absolwenta „Dziewiątki”

Oferta Szkoły

Model Absolwenta „Dziewiątki”

MODEL ABSOLWENTA „DZIEWIĄTKI”

 

NASZ ABSOLWENT...

 

 

 

 

JEST AKTYWNY

 

-posiada zainteresowania i rozwija je w miarę swoich możliwości

-ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

-wykazuje się samodzielnością

 

 

JEST CIEKAWY ŚWIATA

 

-stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z rożnych źródeł

-lubi i chce się uczyć

-wrażliwy na piękno przyrody(świadomość ekologiczna)

 

JEST OPTYMISTĄ

 

-jest pogodny

-pozytywnie patrzy na świat

-wierzy w siebie

-umie odróżnić dobro od zła

 

JEST OTWARTY

 

-łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

-umie współdziałać w grupie

-prezentuje swój punkt widzenia i rozważa  poglądy innych

-jest dobrym organizatorem

 

JEST ODPOWIEDZIALNY

 

-umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje umie rozwiązywać problemy

-cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

-zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

-umie dokonać samooceny

 

JEST PRAWY

 

-cechuje go uczciwość i prawdomówność

-zna normy dobrego zachowania się według nich postępuje

-zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować jest tolerancyjny

-rozumie ze różnice między ludźmi są czymś naturalnym jest wrażliwy na potrzeby innych

 

 

JEST KRYTYCZNY

 

-selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje ocenia ich przydatność do określonego celu

-jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

-zna swoja wartość

-zna i respektuje innych

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć