Wykaz podręczników klasy 0-3, rok szkolny 2020/21 Wykaz podręczników kl.4-8, rok szkolny 2020/21 Wykaz podręczników klasy 4-8, rok szkolny 2019/20 Informacje dot. zasad płatności za zniszczone lub zagubione podręczniki

Wykaz podręczników klasy 0-3, 2019/20

Informacje dot. zasad płatności za zniszczone lub zagubione podręczniki

Wskazówki w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa.

Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. Materiał został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego z inicjatywy dr Agaty Arkabus Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP i Aliny Grabnej członka Rady Głównej oraz Prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.


REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: (na powierzchniach plastikowych np. okładki książek, płyty itp. jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);  na tekturze i papierze – wirus jest aktywny do 24 h) wynosi od 3-14 dni.
2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
3. Czytelnia jest nieczynna , nie ma wolnego dostępu  księgozbioru i czasopism.
4.  Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
5. Przyjęte książki są odkładane do pudła lub na wydzielone półki bądź na  regał. Odizolowane egzemplarze są oznaczane datą zwrotu i wyłączone  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie są włączane do użytkowania. Zwracane książki są umieszczone w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości.  Książki są odizolowane i dostęp do nich ma tylko pracownik biblioteki. Miejsce kwarantanny jest odpowiednio oznakowane. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.  Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
6.  Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
7. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym
przenieść zabrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej
okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową –
czynność  ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy
ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
8. Wychowawca danej klasy  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
9. W sprawie zapytań o terminy i sposób oddawania książek  można kontaktować się z nauczycielem  bibliotekarzem  poprzez dziennik elektroniczny.
10. Przypominamy, że w  zwracanych książkach  i podręcznikach należy:
•    usunąć foliowe okładki ( w podręcznikach),
•    usunąć zapisane ołówkiem lub piórem notatki ,rysunki, kleksy i inne plamy 
•    zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki
•    wyprostować pogięte kartki
•    skleić rozdarcia kartek i okładki
•    podkleić grzbiety
11. Podręczniki oddajemy w kompletach inaczej nie będą przyjęte.
12.  Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani
dokonać  wpłaty na podane konto niżej konto do dnia 30.06.20 r.


ING Bank Śląski 
nr konta: 22  1050  1285  1000  0022  8919  0460
Podać należy: tytuł książki , klasę ,z której jest to książka
oraz imię i nazwisko dziecka, za które wpłacono należność


13. Za zagubione książki należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
14. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez 
wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
15. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników czy książek powinien być  w maseczce i rękawiczkach, książki powinny być oddawane w reklamówkach, torbach ,kopertach, koszulkach foliowych na których należy napisać nazwisko i imię oraz klasę dziecka, którego książkę czy podręczniki oddano.
16. Książki oddajemy na portiernię ze względu na okres pandemii.
17. W pierwszej kolejności książki i podręczniki muszą oddać ci uczniowie którzy odchodzą z naszej szkoły. Jeśli dzieci zagubiły książki to rodzice dzieci odkupują taką samą książkę, a za podręczniki robią wpłatę na konto wyżej podane. Ceny podręczników są podane przy każdym podręczniku w spisie podręczników.
18. Terminy oddawania książek i podręczników:
a)  uczniowie/ rodzice  kl.8  oddają podręczniki : kl.8 a w dniu 15.06.20 r. – 8:00-10:00, 
kl. 8b w dniu 15.06.20 r. I połowa : o 10:00  następna  połowa klasy o 10:30
b) rodzice uczniów kl.1-3 oddają podręczniki wychowawcom-(początek września). Wychowawcy  ustalą z rodzicami  dokładny termin zwrotu podręczników  osobiście.
c) uczniowie kl.5 i 6 oddadzą podręczniki w 1 tygodniu września  po wcześniejszym powiadomieniu przez wychowawcę
e) uczniowie kl. 4 i 7 nie oddają podręczników w czerwcu- sprawa wyjaśni się we wrześniu

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć