Wykaz podręczników klasy 0-3, rok szkolny 2020/21 Wykaz podręczników kl.4-8, rok szkolny 2020/21 Wykaz podręczników klasy 4-8, rok szkolny 2019/20 Informacje dot. zasad płatności za zniszczone lub zagubione podręczniki

Wykaz podręczników klasy 0-3, 2019/20

Wykaz podręczników klasy 4-8, rok szkolny 2019/20

Znalezione obrazy dla zapytania podreczniki gif

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
NA ROK SZK. 2019/2020

klasy 4-8

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.IV

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę. Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii.

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, A.Murdzek, K. Krzemieniewska- Kleban: ,,Między nami kl.4 ”- podręcznik i  ćwiczenia - GWO, 2017 – nr dop. 867/1/2017 cena podr.-21,90 zł.

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 4” – podręcznik i ćwiczenia- WSiP, 2017 – nr dop.787/1/2017 -cena podr.-21,78 zł

JĘZYK ANGIELSKI:


S.  Zervas ;  C. Bright ; A Tkacz: ,, English Class A1” - Pearson Central Europe, 2017 – podręcznik  wieloletni i ćwiczenia – 
nr dop.840/1/2017-cena podr.-21,00 zł

HISTORIA:


T. Małkowski.: ,, Historia 4. Podróże w czasie.” – podręcznik i ćwiczenia – GWO, 2017 - nr dop. 829/1/2017-cena podr.-21,20 zł

PRZYRODA:

E Gromek, E.Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A.Melson.: ,, Przyroda kl.4”,  Wyd.IV,  WSiP, 2017 – podręcznik  – nr dop.893/2017-cena podr.-19,80 zł

 

PLASTYKA:

J. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.4 szkoły podstawowej kl. IV” – podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2017 – nr dop.903/1/2017-cena podr.-7,00 zł

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl. IV- U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik– WSiP, 2017 – nr dop.858/1/2017-cena podr.-8,90 zł

TECHNIKA:

D. Łazuchiewicz, B. Bogacka- Osińska: ,, Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze’’ –- podręcznik, WSiP, 2017 – nr dop.850/1/2017-cena podr.-5,97 zł

INFORMATYKA

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, 
W. Wyczółkowski: ,, Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.4” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2017 – nr dop. 807/1/2017-cena podr.-8,90 zł

RELIGIA:

,, Jestem Chrześcijaninem” kl.4 – podręcznik i ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz, 2012 – nr dop. AZ 21-01/10-RA-1/13 
 

Pieniądze za zagubione , zniszczone ( niezwrócone )  podręczniki należy wpłacać na konto szkoły:

ING Bank Śląski 
nr konta:
22  1050  1285  1000  0022  8919  0460
Podać należy: tytuł książki , klasę ,z której jest to książka 
oraz imię i nazwisko dziecka, za które wpłacono należność


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.V

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii.

 

JĘZYK POLSKI:

 A. Łuczak, A. Murdzek   ,,Między nami’’- podręcznik  i ćwiczenia- wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 -  nr dop.:867/2/2018-cena podr.-24,70 zł

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2018 -nr dop.787/2/2018-cena podr.-25,74 zł

JĘZYK ANGIELSKI:

J.Croxford, I.Fruen,A.Tkacz: ,, English Class A1+” – podręcznik i ćwiczenia, – wyd. Pearson Education, 2018 – Nr dop. 840/2/2018-cena podr.-22,50 zł

HISTORIA:

T.Małkowski.: ,,Historia 5. Podróże w czasie” – podręcznik i ćwiczenia– GWO, 2018 - Nr dop. 829/2/2018-cena podr.-24,30 zł

BIOLOGIA:

M.Sęktas, J.Stawarz: ,, Puls życia” kl. 5. Nowa Era, 2018 – podręcznik Nr dop. 844/1/2018-cena podr.-24,30 zł

GEOGRAFIA:

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz: ,,Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do kl.5 Szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018 – podręcznik – nr dop. 906/1/2018-cena podr.-24,30 zł

PLASTYKA:

J. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.5 szkoły podstawowej” – podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2018 – Nr dop.903/2/2018-cena podr.-7,50 zł

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl.5 - U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik–WSiP , 2018 – Nr dop.858/2/2018-cena podr.-8,90 zł

TECHNIKA:

E.Bubak, E. Królicka, M.Duda: ,,Technika na co dzień kl.4-6”- podręcznik, wyd. WSiP, 2018- nr dop.850/2/2017-cena podr.-5,97 zł

INFORMATYKA:

I. Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, M.Wyczółkowski: ,, Informatyka kl.5” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2018 – Nr dop. 807/2/2018-cena podr.-8,90 zł

RELIGIA:

,, Wierzę w Boga” kl.5 - podręcznik i ćwiczenia.- red. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2013– Nr dop.AZ-22-01/10-RA-9/13

 

Pieniądze za zagubione , zniszczone ( niezwrócone )  podręczniki należy wpłacać na konto szkoły:

ING Bank Śląski 
nr konta:
22  1050  1285  1000  0022  8919  0460
Podać należy: tytuł książki , klasę ,z której jest to książka 
oraz imię i nazwisko dziecka, za które wpłacono należność


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VI

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii.

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, A.Murdzek: ,,Między nami kl.6’’.- podręcznik i ćwiczenia 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019  nr dop. 867/3/2019-cena podr.-24,70 zł

                  

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 6” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2019- Nr dop. 787/3/2019-cena podr.-25,74 zł

JĘZYK ANGIELSKI:

S.Zervas, K.Bright, A.Tkacz: ,, English Class A2" – podręcznik i ćwiczenia, – wyd. Pearson Education, 2019 – Nr dop. 840/3/2019-cena podr.-22,50 zł

HISTORIA:

T.Małkowski.: ,,Historia 6. Podróże w czasie” – podręcznik i ćwiczenia, GWO, 2019 - nr dop. 829/3/2019-cena podr.-24,30 zł

BIOLOGIA:

 J.Stawarz: ,, Puls życia” kl. 6. Nowa Era, 2019 – podręcznik -  
nr dop. 844/2/2019-cena podr.-24,30 zł

GEOGRAFIA:

D. Szczypiński, T.Rachwał, R.Malarz: ,,Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do kl.6 Szkoły Podstawowej”, Nowa Era, 2019 – podręcznik – nr dop. 906/2/2019-cena podr.-24,30 zł

TECHNIKA:

E.Bubak, E. KrólickaM.Duda: ,,Technika na co dzień kl.4-6”- podręcznik, wyd. WSiP, 2017 nr dop.850/2/2017 – kontynuacja z kl.5-cena podr.-5,97 zł

PLASTYKA:

Lukas J. , Onak K.: ,, Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla kl.6 szkoły  podstawowej” -podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2019 – nr dop.903/3/2018-cena podr.-8,90 zł

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl.6. - U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, 
A. Sołtysik – podręcznik  – WSiP, 2019 – nr dop.858/3/2019-cena podr.-8,90 zł

INFORMATYKA:

W. Jochemczyk, I. Krajewska- Kranas, W. Kranas,A.Samulska, M.Wyczółkowski

,, Informatyka kl.6” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2019 – nr dop. 807/3/2019-cena podr.-8,90 zł

RELIGIA: ,, Wierzę w kościół” kl.6 - podręcznik i ćwiczenia. – pod red. ks. prof. S.Łabendowicza–Wydawnictwo Diecjezjalne, Sandomierz 2017- Nr dop. AZ-23-01/10-RA-2/15

 

Pieniądze za zagubione , zniszczone ( niezwrócone )  podręczniki należy wpłacać na konto szkoły:

ING Bank Śląski 
nr konta:
22  1050  1285  1000  0022  8919  0460
Podać należy: tytuł książki , klasę ,z której jest to książka 
oraz imię i nazwisko dziecka, za które wpłacono należność

 


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VII

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii.

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, R.Maszka: ,,Między nami’’.- podręcznik i ćwiczenia .- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 nr dop. 867/4/2017-cena podr.-25,00 zł

JĘZYK ANGIELSKI:

A Tkacz, A.Bandis, A.Lewicka, R.Cowen, R. Ranus : 
,, Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty”- Pearson Central Europe, 2018- podręcznik wieloletni   i  ćwiczenia- nr dop. 926/2018  ( klasa językowa)-cena podr.-23,40 zł

B.Hastings, St.McKinlay, A. Tkacz: ,,English Glass A2+”- Pearson Central Europe, 2017- podręcznik  i  ćwiczenia -  nr dop. 840/4/2017 -  ( klasa  bez rozszerzonego program z języków obcych  )-cena podr.-23,40 zł

JĘZYK HISZPAŃSKI:

X. P.López,  A. Dudziak-Szukała, A.Kaźmierczak, J.C. García González:,, Explora 1” kl.7 –poziom A1- Wydawnictwo,,Draco”, 2017-  podręcznik – nr. dop. 851/1/2017-cena podr.-25,74 zł

JĘZYK NIEMIECKI:

A. Potapowicz, K.Tkaczyk: ,,aha! Neu.” Język niemiecki kl. 7- WSiP,2017- podręcznik i ćwiczenia+płyta CD- nr dop. 798/1/2017-cena podr.-25,74 zł

HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 7”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017- podręcznik -nr dop. 829/4/2017-cena podr.-24,50 zł

MATEMATYKA:

A. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka: ,,Matematyka wokół nas” kl.7-  WSiP, 2017- podręczniki ćwiczenia, Nr dop.787/4/2017-cena podr.-25,74 zł

BIOLOGIA:

M. Jefimow: ,,Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.844/4/2017-cena podr.-23,07 zł

CHEMIA:

J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery.Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.785/1/2017-cena podr.-25,00 zł

FIZYKA:

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: ,,Spotkania  z  fizyką. Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”- Nowa Era, 2017-podręcznik- nr dop.885/1/2017-cena podr.-23,00 zł

GEOGRAFIA:

A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz: ,,Geografia. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7”- WSiP, 2017 – podręcznik – nr dop. 890/3/2017-cena podr.-22,77 zł

MUZYKA: 

K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik , Wł. Sołtysik–,, Klucz do muzyki.Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7”-– podręcznik – WSiP , 2017 – Nr dop.858/4/2017 -cena podr.-10,38 zł

PLASTYKA: 

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak,, Do dzieła ! Podręcznik do plastyki dla kl.7 szkoły podstawowej” – podręcznik – Nowa Era , 2017 – Nr dop. 903/4/2017-cena podr.-9,00 zł

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, , M.Wyczółkowski ,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.7” – podręcznik,- Wyd. WSiP, 2017 – Nr dop. 807/4/2017-cena podr.-9,90 zł

RELIGIA:

,, Spotkanie ze Słowem” kl.7 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierzu, 2011, nr dop. AZ 31-01/10-RA-6/13

 

Pieniądze za zagubione , zniszczone ( niezwrócone )  podręczniki należy wpłacać na konto szkoły:

ING Bank Śląski 
nr konta:
22  1050  1285  1000  0022  8919  0460
Podać należy: tytuł książki , klasę ,z której jest to książka 
oraz imię i nazwisko dziecka, za które wpłacono należność


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VIII

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę. Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii.

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, K.Krzemieniecka- Kleban:  ,,Między nami’’.- podręcznik i ćwiczenia - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018- nr dop. 867/5/2018 -cena podr.-25,00 zł

JĘZYK ANGIELSKI:

C.  Barraclough ;  S. Gaynor ; A Tkacz: ,,English class B1+”- Pearson Central Europe, 2017- podręcznik  i  ćwiczenia- nr dop.-840/5/2017 
( klasa  językowa)- kontynuacja z kl 7
-cena podr.-23,40 zł


A Tkacz, A.Bandis, A.Lewicka, R.Cowen, R. Ranus : 
,, Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty”- Pearson Central Europe, 2018- podręcznik wieloletni   i  ćwiczenia- nr dop. 926/2018  ( klasa językowa i   klasa  bez rozszerzonego programu z języków obcych)
-cena podr.-23,40 zł

JĘZYK NIEMIECKI:

A. Potapowicz, K.Tkaczyk: ,,aha! Neu.” Język niemiecki kl. 8- WSiP, 2018- podręcznik i ćwiczenia+płyta CD- nr dop. 798/2/2017-cena podr.-25,74 zł

JĘZYK HISZPAŃSKI:

X. P.López,  A. Dudziak-Szukała, A.Kaźmierczak, J.C. García González:,, Explora 2” kl.8 –poziom A1+ - Wydawnictwo,,Draco”, 2018-  podręcznik – nr. dop. 851/2/2018-cena podr.-25,74 zł

HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 8”, Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe, 2018- podręcznik - nr dop.829/5/2018-cena podr.-24,50 zł

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

I.Janicka, A.Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski: ,, Dziś i jutro”- Nowa Era,2018 –nr dop. 374/2017-podręcznik-cena podr.-9,00 zł

MATEMATYKA:

A. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka: ,,Matematyka wokół nas” kl.8- WSiP, 2018- Nr dop.787/5/2018-podręcznik i ćwiczenia-cena podr.-25,74 zł

BIOLOGIA:

B. Sągin,A.Boczarowski,M.Sęktas : ,,Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.844/3/2018-cena podr.-24,00 zł

CHEMIA:

J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery.Podręcznik dla kl.8 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018- podręcznik – nr dop.785/2/2018 -cena podr.-25,00 zł

FIZYKA:

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: ,,Świat fizyki. Podręcznik dla kl.8  szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018-podręcznik-nr dop. 885/2/2018-cena podr.-23,00 zł

GEOGRAFIA:

A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz: ,,Geografia. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.8”, WSiP, 2018 – podręcznik – nr dop. 890/4/2018--cena podr.-22,77 zł

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, , M.Wyczółkowski ,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.8” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2018 – Nr dop. 807/5/2018-cena podr.-9,90 zł

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

J. Słoma: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej- Nowa Era, 2018 -podręcznik –Nr dop. 846/2017-cena podr.-9,90 zł

 

RELIGIA:

,, Aby nie ustawać w drodze” kl.8 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks.prof. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 2013, nr dop. AZ 32-01/10-RA-10/13

 

Pieniądze za zagubione , zniszczone ( niezwrócone )  podręczniki należy wpłacać na konto szkoły:

ING Bank Śląski 
nr konta:
22  1050  1285  1000  0022  8919  0460
Podać należy: tytuł książki , klasę ,z której jest to książka 
oraz imię i nazwisko dziecka, za które wpłacono należność

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć