Wykaz podręczników klasy 0-3, rok szkolny 2020/21 Wykaz podręczników kl.4-8, rok szkolny 2020/21 Wykaz podręczników klasy 4-8, rok szkolny 2019/20 Informacje dot. zasad płatności za zniszczone lub zagubione podręczniki

Wykaz podręczników klasy 0-3, 2019/20

Wykaz podręczników kl.4-8, rok szkolny 2020/21

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 NA ROK SZK. 2020/21

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.IV

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI: E. Horwath, A. Żegleń: ,,Język polski. Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura”. kl 4 WSiP S.A, 2020-  nr dop. 861/1/2017-podręcznik

E. Horwath, A. Żegleń: ,,Słowa z uśmiechem. Język polski. Nauka o języku i ortografia”kl.4-WSiP S.A., 2020 - nr dop- 861/2/2017-podręcznik. Zakupić oba podręczniki i ćwiczenia

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 4” – podręcznik i ćwiczenia- WSiP, 2017 – nr dop.787/1/2017

JĘZYK ANGIELSKI:

S,  Zervas ;  C. Bright ; A Tkacz: ,, English Class A1” - Pearson Central Europe, 2017 – podręcznik  wieloletni i ćwiczenia – nr dop.840/1/2017

HISTORIA:

T. Małkowski.: ,, Historia 4. Podróże w czasie.” – podręcznik i ćwiczenia – GWO, 2017 - nr dop. 829/1/2017

PRZYRODA:

E Gromek, E.Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A.Melson.: ,, Przyroda kl.4”,  Wyd.IV,  WSiP, 2017 – podręcznik i ćwiczenia – nr dop.893/2017

 

PLASTYKA:

J. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.4 szkoły podstawowej kl. IV” – podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2017 – nr dop.903/1/2017

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl. IV- U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik– WSiP, 2017 – nr dop.858/1/2017

TECHNIKA:

L. Łabecki, M. Łabecka „Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej” - Wyd. Nowa Era,2020 – nr dop. 295/1/2017

 

INFORMATYKA

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska,

W. Wyczółkowski: ,, Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.4” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2017 – nr dop. 807/1/2017

 

RELIGIA:

,, Jestem Chrześcijaninem” kl.4 – podręcznik i ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz, 2012 – nr dop. AZ 21-01/10-RA-1/13

 


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.V

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

 A. Łuczak, A. Murdzek   ,,Między nami kl.5.” - podręcznik  i ćwiczenia- wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 -  nr dop.: 867/2/2018

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia -WSiP, 2018 - nr dop.787/2/2018

 

JĘZYK ANGIELSKI:

J.Croxford, I.Fruen, A.Tkacz: ,, English Class A1+” – podręcznik i ćwiczenia, – wyd. Pearson Education, 2018 – nr dop. 840/2/2018

 

HISTORIA:

T.Małkowski.: ,,Historia 5. Podróże w czasie” – podręcznik i ćwiczenia - GWO, 2018 - nr dop. 829/2/2018

 

BIOLOGIA:

M.Sęktas, J.Stawarz: ,, Puls życia” kl. 5. Nowa Era, 2018 – podręcznik  - nr dop. 844/1/2018

 

GEOGRAFIA:

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz: ,,Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do kl.5 Szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018 – podręcznik – nr dop. 906/1/2018

 

PLASTYKA:J. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.5 szkoły podstawowej – podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2018 – nr dop.903/2/2018

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl.5 - U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik–WSiP, 2018 – nr dop.858//2/2018

 

TECHNIKA:

E.Bubak, E. Królicka, M.Duda: ,,Technika na co dzień kl.4-6”- podręcznik, wyd. WSiP, 2018- nr dop.850/2/20

 

 

INFORMATYKA:

I. Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, M.Wyczółkowski: ,, Informatyka kl.5” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2018 – nr dop. 807/2/2018

RELIGIA:

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak:,, Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” kl.5 – Wyd. Jedność, Kielce,2020,-podręcznik– nr dop. AZ-2-02/20

 


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VI

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, A.Murdzek: ,,Między nami kl.6’’.- podręcznik i ćwiczenia, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019  nr dop. 867/3/2019

 

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 6” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2019- nr dop. 787/3/2019

 

JĘZYK ANGIELSKI:

S.Zervas, K.Bright, A.Tkacz: ,, English Class A2 – podręcznik i ćwiczenia, – wyd. Pearson Education, 2019 – Nr dop. 840/3/2019

 

HISTORIA:

T.Małkowski.: ,,Historia 6. Podróże w czasie” – podręcznik i ćwiczenia, GWO, 2019 - nr dop. 829/3/2019

 

BIOLOGIA:

 J.Stawarz: ,, Puls życia” kl. 6. Nowa Era, 2019 – podręcznik -  nr dop. 844/2/2019

 

GEOGRAFIA:

D. Szczypiński, T.Rachwał, R.Malarz: ,,Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do kl.6 Szkoły Podstawowej”, Nowa Era, 2019 – podręcznik – nr dop. 906/2/2019

 

TECHNIKA:

E.Bubak, E. KrólickaM.Duda: ,,Technika na co dzień kl.4-6”- podręcznik, wyd. WSiP, 2017  -  nr dop.850/2/2017 – kontynuacja z kl.5

 

PLASTYKA:

Lukas J. , Onak K.: ,, Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla kl.6 szkoły  podstawowej” -podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2019 – nr dop.903/3/2018

 

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl.6. - U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik  – WSiP, 2019 – nr dop.858/3/2019

INFORMATYKA: W. Jochemczyk, I. Krajewska- Kranas, W. Kranas,A.Samulska, M.Wyczółkowski ,, Informatyka kl.6” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2019 – nr dop. 807/3/2019

 

RELIGIA:

,, Wierzę w kościół” kl.6 - podręcznik i ćwiczenia. – pod red. ks. prof. S.Łabendowicza–Wydawnictwo Diecjezjalne, Sandomierz 2017- nr dop. AZ-23-01/10-RA-2/15

 


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VII

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI: E. Nowak, J. Gaweł :,, Myśli i słowa”. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7  WSiP S.A, 2020-

nr dop.. 895/1/2017-podręcznik i ćwiczenia

JĘZYK ANGIELSKI:

D. Pye,J. Finnis "Link ", Wydawnictwo Oxford University Press, 2020- nr dop. 1089/4/2020- podręcznik i ćwiczenia

JĘZYK HISZPAŃSKI:

X. P.López,  A. Dudziak-Szukała, A.Kaźmierczak, J.C. García González: ,,Explora 1” kl.7 –poziom A1- Wydawnictwo,,Draco”, 2017-  podręcznik – nr. dop. 851/1/2017

JĘZYK NIEMIECKI:

A. Potapowicz, K.Tkaczyk: ,,aha! Neu. Język niemiecki kl. 7- WSiP, 2017- podręcznik i ćwiczenia+płyta CD- nr dop. 798/1/2017

HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 7”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017- podręcznik - nr dop. 829/4/2017

MATEMATYKA:

A. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka: ,,Matematyka wokół nas” kl.7-  WSiP, 2017- podręcznik, nr dop.787/4/2017

BIOLOGIA:

M. Jefimow: ,,Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.7 szkoły podstawowej, Nowa Era, 2020-( nowa edycja2020-22)-podręcznik – nr dop. 844/3/2020/z1

 

CHEMIA:

J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik i ćwiczenia – nr dop.785/1/2017

 

FIZYKA:

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: ,,Spotkania z  fizyką. Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”- Nowa Era, 2017-podręcznik- nr dop.885/1/2017

GEOGRAFIA:

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał: ,,Geografia Planeta Nowa’’, wyd. Nowa Era, 2020 -(nowa edycja 2020-22)-Nr dop.906/3/2019/z1

MUZYKA: 

K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik , Wł. Sołtysik–,, Klucz do muzyki. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7”– podręcznik – WSiP , 2017 – nr dop.858/4/2017

PLASTYKA: 

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak ,,Do dzieła ! Podręcznik do plastyki dla kl.7 szkoły podstawowej” – podręcznik – Nowa Era , 2017 –  nr dop. 903/4/2017

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, , M.Wyczółkowski ,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.7” – podręcznik - Wyd. WSiP, 2017 – nr dop. 807/4/2017

RELIGIA:

,, Spotkanie ze Słowem” kl.7 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierzu, 2011

nr dop. AZ 31-01/10-RA-6/13

 

 


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KL.VIII

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

JĘZYK POLSKI:

A .Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, K. Krzemieniecka- Kleban:  ,,Między nami’’ kl.8. - podręcznik i ćwiczenia - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018-nr dop. 867/5/2018

JĘZYK ANGIELSKI:

C.  Barraclough ;  S. Gaynor ; A Tkacz: ,,English class B1+”- Pearson Central Europe, 2017- podręcznik  i  ćwiczenia- nr dop.-840/5/2017

( klasa  językowa)- kontynuacja z kl 7

A Tkacz, A.Bandis, A.Lewicka, R.Cowen, R. Ranus :

,, Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty”- Pearson Central Europe, 2018- podręcznik wieloletni   i  ćwiczenia- nr dop. 926/2018  ( klasa językowa i   klasa  bez rozszerzonego programu z języków obcych)

JĘZYK NIEMIECKI:

A. Potapowicz, K.Tkaczyk: ,,aha! Neu. Język niemiecki kl. 8- WSiP, 2018- podręcznik i ćwiczenia+płyta CD- nr dop. 798/2/2017

JĘZYK HISZPAŃSKI:

X. P.López,  A. Dudziak-Szukała, A.Kaźmierczak, J.C. García González:,, Explora 2” kl.8 –poziom A1+ - Wydawnictwo,,Draco”, 2018-  podręcznik – nr. dop. 851/2/2018

HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 8”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018- podręcznik - nr dop. 829/5/2018.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

I.Janicka, A.Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski: ,, Dziś i jutro”- Nowa Era, 2018 –nr dop. 874/2017-podręcznik

MATEMATYKA:

A. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz: ,,Matematyka wokół nas” kl.8- WSiP, 2018- nr dop.787/5/2018-podręcznik

BIOLOGIA:

B. Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas : ,,  Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.8 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.844/3/2018

CHEMIA:

J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla kl.8 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018- podręcznik –

nr dop.785/2/2018

FIZYKA:

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: ,,Świat fizyki. Podręcznik dla kl.8  szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018-podręcznik-nr dop. 885/2/2018

GEOGRAFIA:

A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz: ,,Geografia. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.8”, WSiP, 2018 – podręcznik –

nr dop. 890/4/2018

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, , M.Wyczółkowski ,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.8” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2018 – nr dop. 807/5/2018

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

J.Słoma: ,, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej”- Nowa Era, 2018 -podręcznik –nr dop. 846/2017

RELIGIA:

,, Aby nie ustawać w drodze” kl.8 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks.prof. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 2013 - nr dop. AZ 32-01/10-RA-10/13

 

 

Pieniądze za zagubione , zniszczone ( niezwrócone )  podręczniki należy wpłacać na konto szkoły:

 

ING Bank Śląski nr konta:

22  1050  1285  1000  0022  8919  0460

 

Podać należy: tytuł książki , klasę z której jest to książka 
oraz imię i nazwisko dziecka za które wpłacono należność.

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć