ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla klas I - III Szkoła Myślenia Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki MEMO-Muzealna Elita Młodych Odkrywców Stawiam na naukę Wyróżnienie Znakiem Jakości Interkl@sa. STAWIAM NA NAUKĘ -harmonogram zajęć OgólnopolskiProjekt „Między nami czytelnikami”

Nauka

MEMO-Muzealna Elita Młodych Odkrywców

,,MEMO” Młoda Elita Muzealnych Odkrywców

 

 

Jako jedna z nielicznych szkół  w Gliwicach zakwalifikowaliśmy się do elitarnego programu MEMO

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez Muzeum w Gliwicach oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

2. Projekt edukacyjny jest realizowany w okresie od 5 marca 2012 do 30 czerwca 2012 roku.

 

Gliwice zamawiają mapę akustyczną

 

         Cele projektu:


 

1. Celem głównym projektu jest zachęcenie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym Gliwic poprzez udział w różnorodnych zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe.

 


2. Celami szczegółowymi są :

 

wprowadzenie młodzieży w świat kulturalnych wartości z wykorzystaniem ich pracy twórczej,

rozbudzenie świadomości regionalnej, a przez to ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej,

kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,

wykształcenie u uczniów potrzeby korzystania z oferty muzeów, potrzeby obcowania ze sztuką,

poszerzenie wiedzy z zakresu historii, geografii, sztuki, etnografii i archeologii,

kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury,

rozwój umiejętności plastycznych i manualnych,

kształcenie umiejętności współdziałania w grupie, prezentowania własnych opinii podejmowania wspólnych działań,

kształcenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych.

 

1. Program projektu obejmuje:

- organizację 7 spotkań poświęconych różnorodnej tematyce. Wśród nich zagadnienia z zakresu sztuki, historii, archeologii a także etnografii, czy konserwacji zabytków, w otoczeniu współczesnych dzieł – podczas wystaw w Czytelni Sztuki oraz w Muzeum, a także poznawać odkrycia archeologiczne – i samodzielnie ich dokonywać podczas badań terenowych.

- możliwość uczestnictwa w niestereotypowych zajęciach pozaszkolnych realizowanych za pomocą nowoczesnych form pracy,np.– metoda projektów,

- praca badawcza w terenie, warsztaty terenowe, debaty, metoda treningu grupowego.- możliwość

Spotkania te odbywać się będą zarówno w Muzeum jak i w terenie. W przestrzeni wystaw, a także w przestrzeni otwartej. Uczniowie będą mieli okazję odkrywać sztukę uczestnictwa w wycieczkach tematycznych, konkursach oraz muzealno –naukowym pikniku szkolnym.- kontakt z dziełami sztuki, zabytkami, żywą historią, archeologią i sztuką.- rozwijanie wszechstronnych kompetencji uczniów; między innymi: różnorodne sposoby komunikowania (komunikacja pozawerbalna - język przestrzeni, koloru,ciała itp.).

A także rozpoznanie miejsca człowieka w czasie historycznym, jego relacji z przyrodą, społecznością lokalną, ojczyzną, kręgiem kulturowym, innymi narodami i religiami.

Umiejętność pojmowania dziejów poprzez podstawowe kategorie historyczne jak czas, przestrzeń, ciągłość, zmienność.- rozwijanie kompetencji kluczowych – takich jak: świadomość i ekspresja kulturalna,kompetencje społeczne i obywatelskie, porozumiewanie się w języku ojczystym,inicjatywność i przedsiębiorczość.

2. Za wdrożenie programu odpowiada realizator we współpracy z opiekunem dydaktycznym projektu.

3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny

logo

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć