Nawigacja

Szkoła Bez Przemocy Klub Bezpiecznego Puchatka KABECJANIE DAJĄ RADĘ Szkoła Bezpiecznego Internetu Warto być dobrym Każdy z Nas Może Byc Dobrym Rodzicem JESTEM ASERTYWNY, ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Program profilaktyczny BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

           

 Program powstał aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci naszej szkoły opracowaliśmy program profilaktyczny, który zawiera różne propozycje działań mających na celu ochronę dzieci przed różnymi zagrożeniami z sieci. Program „Bezpieczni w sieci” kładzie duży nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego i świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących
z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia. Nasz program został stworzony
w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi.

Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu przygotowując się do różnorodnych tematów lekcyjnych, konkursów, opracowując treści gazetki szkolnej, doskonaląc się na zajęciach dodatkowych. Dlatego też konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i sposobów przeciwdziałania niebezpieczeństwom.

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci poza murami szkoły. Wielu uczniów korzysta z sieci w domu, u kolegi często bez nadzoru dorosłych. Dlatego tak ważne jest, aby nasi uczniowie i ich rodzice zdawali sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój cyberprzestrzeni.

 

Cel główny programu jest profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera poprzez edukację uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

 

Cele szczegółowe programu:

- edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów,

- uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu,

- uświadamianie społeczności lokalnej zagrożeń związanych z Internetem,

- poznanie możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu,

- kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych z czasem i doborem treści gier i programów komputerowych,

- wdrażanie uczniów do nabywania umiejętności krytycznego stosunku do mediów,

- uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa dokonane w Internecie,

- zapoznanie rodziców ze sposobami zabezpieczania komputera, kontrolowania i dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści,

- informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

gify komputery

            Program adresowany jest do uczniów klas O-VI szkoły podstawowej oraz ich rodziców i nauczycieli, przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016.

Realizacja programu będzie odbywała się podczas lekcji informatyki, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych, zajęć w IMCI oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas spotkań
z rodzicami i w czasie imprez organizowanych dla środowiska lokalnego. W założeniach programu jest również kontynuowanie organizacji uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
w naszej szkole.

 

L.p.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy realizacji

1.

Blokowanie stron internetowych zawierających szkodliwe treści

 

- zainstalowanie programów zabezpieczających komputery

- nauczyciele informatyki

- na bieżąco

2.

Włączenie do kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje „Dodaj znajomego”

- realizacja założeń kampanii

- organizowanie zajęć dla uczniów klas VI,

- opracowanie materiałów dla rodziców,

- organizowanie konkursu dla uczniów,

- koordynatorzy programu,

- pedagog/

psycholog szkolny,

 

- pedagog/

psycholog szkolny,

 

- koordynatorzy programu,

- na bieżąco,

 

- luty 2016,

 

 

- na bieżąco,

 

 

- grudzień 2015-luty 2016,

 

3.

Włączenie do kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje „Pomyśl zanim wrzucisz”

- realizacja założeń kampanii

- opracowanie materiałów dla rodziców,

- koordynatorzy programu,

- pedagog/

psycholog szkolny,

 

- na bieżąco,

 

- na bieżąco,

 

 

4.

Udział szkoły w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu

- zgłoszenie szkoły

- pedagog szkolny

- styczeń 2016

5.

Organizacja uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

- apel dla uczniów klas IV-VI n/t: „STOP hejtowaniu”,

- zajęcia dla uczniów klas VI n/t: „Cyberbullingu”

- spotkanie dla rodziców n/t: „STOP-hejtowaniu”,

- ogłoszenie konkursu plastyczno-literackiego dla klas IV-VI „Piszę pozytywne komentarze – zasady antyhejtowe”,

- realizacja konkursu dla klas IV-VI „Piszę pozytywne komentarze – zasady antyhejtowe”,

- apel dla klas
O-III n/t: „Cyberprzemocy” na podstawie materiałów „Owce w sieci”,

- ogłoszenie konkursu plastycznego na plakat klasowy dla klas II-III nt/: „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”,

 

- E. Stanisławska

J. Lachowska

 

 

 

- pedagog/

psycholog szkolny,

 

 

- pedagog/

psycholog szkolny,

 

- koordynatorzy programu,

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy klas IV-VI

 

 

 

 

 

- koordynatorzy programu,

 

 

 

 

- A. Floryan,

- wychowawcy klas O-III,

 

 

 

- luty 2016

 

 

 

- luty 2016,

 

 

- luty 2016,

 

 

 

 

- grudzień 2015,

 

 

 

 

 

 

 

 

- grudzień 2015 – luty 2016,

 

 

 

 

 

- luty 2016,

 

 

 

 

 

- grudzień 2015,

 

 

 

 

 

 

 

 

- grudzień 2015 – luty 2016,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Propagowanie „Kulturalnego zachowania w Internecie”

- przygotowanie przez uczniów klas IV-VI spotów reklamowych na temat: „Stop hejtowaniu”,

- umieszczenie przygotowanych spotów na stronie internetowej szkoły w zakładce „Bezpieczeństwo w sieci”,

- koordynatorzy programu,

 

 

 

 

 

- koordynatorzy programu

- marzec/

kwiecień 2016,

 

 

 

 

 

- kwiecień 2016

7.

Organizacja i udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych dot. „Cyberprzemocy”,

- udział uczniów klas I-VI  w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

- nauczyciele informatyki, wychowawcy, koordynatorzy programu

- na bieżąco,

 

 

 

 

8.

Realizacja projektu edukacyjnego „E-babcia, e-dziadek”,

- udział w projekcie uczniów klas III wraz z ich dziadkami i babciami,

-  E. Stanisławska, A.Floryan

- styczeń 2016

9.

Prowadzenie zakładki na stronie internetowej szkoły „Bezpieczeństwo w sieci”

- udostępnianie na stronie internetowej szkoły informacji n/t bezpieczeństwa w sieci,

- umieszczanie i aktualizowanie informacji dot. bezpieczeństwa w Internecie

- E. Stanisławska, A.Floryan

- na bieżąco

10.

Umieszczanie informacji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu w miejscach, w których uczniowie mogą z niego korzystać,

-gazetki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu:

* dla uczniów

* dla rodziców,

- koordynatorzy

- na bieżąco

11.

Stała współpraca z policją w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem,

- postępowanie zgodnie z procedurą dot. cyberprzemocy,

- wszyscy nauczyciele

- na bieżąco,

12.

Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieci,

- postępowanie zgodnie z procedurą dot. cyberprzemocy,

 

- wszyscy nauczyciele

- na bieżąco,

13.

Ekspozycja na terenie szkoły prac konkursowych uczniów,

- wystawy prac

- koordynatorzy programu

- na bieżąco

14.

Zredagowanie ankiety dla rodziców i uczniów dot. bezpieczeństwa w sieci

- przeprowadzenie i analiza ankiety

- pedagog/

psycholog szkolny

- maj 2016

 

 

RADY DLA UCZNIÓW: 

Czy surfując w Internecie, natknęliście się kiedyś na niemiłe, obraźliwe wpisy, np. na forum lub pod czyimiś zdjęciami?

W ostatnim czasie sieć zalewa fala hejtingu czyli języka nienawiści.

 

Sieć wydaje się miejscem, gdzie wszyscy jesteśmy anonimowi - ta pozorna anonimowość sprzyja wpisywaniu coraz to śmielszych, odważniejszych, często niezgodnych nie tylko z netykietą, ale i z polskim prawem treści.

Wielu internautów pozwala sobie pisać w sieci to, czego nigdy nie mieliby odwagi powiedzieć w świecie rzeczywistym.

HEJTING to inaczej mowa nienawiści, czyli wypowiedzi obrażające osoby lub grupę.

 

HEJTER 

Osoba, która umieszczaw sieci niemiłe, złośliwe, często obraźliwe wpisy.

Najczęściej można go spotkać, gdy komentuje rozmaite zdjęcia, posty czy artykuły.

Zazwyczaj hejter obraża w sieci innych internautów bez wyraźnego powodu.

Zasady antyhejtingowe:

•Zastanów się, zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili.

•Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją.

•Nie odpowiadaj agresją na agresję. W ten sposób jedynie prowokujesz hejtera do dalszego obrażania.

•Nie lajkuj, nie udostępniaj hejterskich  komentarzy. W ten sposób jedynie zwiększasz ich zasięg.

•Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze.

•Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści, korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach społecznościowych.

•Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.

•Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj.

•Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów.

 

W ramach kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje „Dodaj znajomego”

zapraszamy do obejrzenia filmu:

http://www.disney.pl/add-friend-downloadables/add-friend-disney-long-hd.mp4

 

Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń pod bezpłatny numer TELEFONU ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

116 111

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Aldona Floryan

Marzena Mazgaj

Justyna Lachowska

Krystyna Procek-Hryniewicz

Edyta Stanisławska

Joanna Troll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć