Szkoła Bez Przemocy Klub Bezpiecznego Puchatka KABECJANIE DAJĄ RADĘ Szkoła Bezpiecznego Internetu Warto być dobrym Każdy z Nas Może Byc Dobrym Rodzicem JESTEM ASERTYWNY, ZACHOWUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Bezpieczeństwo

Każdy z Nas Może Byc Dobrym Rodzicem

PROGRAM „KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM”-

TRENING UMIEJĘTNOŚCI, WYCHOWAWCZYCH, A PROFILAKTYKA NARKOMANII

 

Motto:  „Gdy w domu zabraknie miłości, akceptacji, zainteresowania,

to dzieci będą tego szukały poza domem rodzinnym

nawet za cenę swojego zdrowia i życia”


       Program napisany na podstawie materiałów „Szkoły dla Rodziców”, którego adresatem są rodzice uczniów szkoły podstawowej. Oczekujemy, że uczestnictwo w zajęciach pomoże wielu rodzicom w uświadomieniu im, że to oni mają decydujący wpływ na to, w jaki sposób dziecko będzie postępowało oraz czy sięgnie po narkotyki.

       Dzięki włączeniu do programu głównych zagadnień „Szkoły dla Rodziców” udostępnimy naszym odbiorcom szeroką gamę środków ochronnych, które pozwolą na zminimalizowanie zachowań ryzykownych wśród uczniów.

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed nimi. Z sięganiem po narkotyki korelują takie cechy, jak: buntowniczość, odrzucanie tradycyjnych wartości i tolerancja odmienności. Jeżeli dodamy do tego chęć poszukiwania przygód i nowych doświadczeń oraz chęć ucieczki od nudy, to wszelkie substancje psychoaktywne staną się pożądaną perspektywą. Nie możemy przy tym jednak zapominać, że ciekawość jest naturalną potrzebą każdego dziecka i jednoczesnym warunkiem rozwoju. Inne cechy towarzyszące zażywaniu środków odurzających to niekonwencjonalne zachowanie, poszukiwanie przygód, nowych doznań
i wrażeń oraz skłonność do ryzyka. Wyżej wymienionym zjawiskom przyjrzymy się bliżej podczas naszych zajęć. 

          Być rodzicem dziecka, a później nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dzieciństwa i dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu. Większość rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy.

            Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dziecko było szczęśliwe. Staramy się, chcemy dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się,
że spotykają nas rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty. 

 

Celem głównym programu jest  pomoc rodzicom w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych oraz wyposażeniu ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na rozpoznawanie i zapobieganie używania środków psychoaktywnych przez dzieci.

Cele operacyjne:

- Zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenie środkami psychoaktywnymi i nowymi substancjami odurzającymi;

- Dostarczenie podstawowych informacji o środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku;

- Wzrost wiedzy w zakresie potrzeb rozwojowych dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka
 i profilaktyki, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań
w rozwoju dziecka;

- Nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem;

- Aktywizacja rodziców – pozyskanie ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci
 przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych;

 

Podstawowymi warunkami do realizacji wyżej wymienionych działań jest:

- Udział rodziców w cyklu 10-ciu spotkań profilaktycznych;

- Udostępnienie rodzicom uczestniczącym w programie materiałów profilaktycznych;

 Realizatorzy programu:

1.      Marzena Mazgaj – nauczyciel dyplomowany,

2.      Joanna Troll – pedagog szkolny - nauczyciel mianowany.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć