WF Z KLASĄ Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Owoce w szkole Szklanka mleka Żywienie na wagę zdrowia Szkoła na Stadionie – uczę się sportowych emocji KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM Zajęcia z mini siatkówki dla dzieci klas I-III w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów antyalkoholowych Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy Zachowaj Trzeźwy Umysł Przyjaciele Zippiego Ja potrafię, Ty potrafisz Klub Szkół UNICEF Wszystkie kolory świata- Razem dla dzieci z Unicefem Dziecko Świadek Kącik zdrowia Pierwsza pomoc- materiały szkoleniowe Gwiazdka dla Afryki Wszawica- podstawowe informacje

Zdrowie

Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy

Nie Pal Przy Mnie Proszę

Od września 2012 roku nasza szkoła przystapiła do programu edukacji antytytoniowej opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół autorów: Janusza Szymborskiego, Witolda Zatońskiego, Aldonę Sito, Ewę Łukasik, Magdalenę Korzycką-Stelmach i Agnieszkę Małkowską. Przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Głównym celem programu jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Omówienie problemu biernego palenia.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

Program składa się z jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci (dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych). Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie, proszę.

W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: „burzę mózgów”, krzyżówki, układanki, „narysuj i napisz”, dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

Program wyposażony jest w książeczkę Nie pal przy mnie, proszę, zawierającą scenariusze zajęć z dziećmi, a także plansze, rysunki i krzyżówki oraz „Przewodnik dla nauczycieli” zawierający między innymi scenariusz zajęć dla rodziców, wiele cennych wskazówek metodycznych dla realizatorów programu, list do rodziców, ankiety i kwestionariusze.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć