WF Z KLASĄ Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Owoce w szkole Szklanka mleka Żywienie na wagę zdrowia Szkoła na Stadionie – uczę się sportowych emocji KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM Zajęcia z mini siatkówki dla dzieci klas I-III w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów antyalkoholowych Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy Zachowaj Trzeźwy Umysł Przyjaciele Zippiego Ja potrafię, Ty potrafisz Klub Szkół UNICEF Wszystkie kolory świata- Razem dla dzieci z Unicefem Dziecko Świadek Kącik zdrowia Pierwsza pomoc- materiały szkoleniowe Gwiazdka dla Afryki Wszawica- podstawowe informacje

Zdrowie

KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM

PROGRAM „KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM”-

TRENING UMIEJĘTNOŚCI, WYCHOWAWCZYCH, A PROFILAKTYKA NARKOMANII

 

Motto:  „Gdy w domu zabraknie miłości, akceptacji, zainteresowania,

to dzieci będą tego szukały poza domem rodzinnym

nawet za cenę swojego zdrowia i życia”


       Program napisany na podstawie materiałów „Szkoły dla Rodziców”, którego adresatem są rodzice uczniów szkoły podstawowej. Oczekujemy, że uczestnictwo w zajęciach pomoże wielu rodzicom w uświadomieniu im, że to oni mają decydujący wpływ na to, w jaki sposób dziecko będzie postępowało oraz czy sięgnie po narkotyki.

       Dzięki włączeniu do programu głównych zagadnień „Szkoły dla Rodziców” udostępnimy naszym odbiorcom szeroką gamę środków ochronnych, które pozwolą na zminimalizowanie zachowań ryzykownych wśród uczniów.

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed nimi. Z sięganiem po narkotyki korelują takie cechy, jak: buntowniczość, odrzucanie tradycyjnych wartości i tolerancja odmienności. Jeżeli dodamy do tego chęć poszukiwania przygód i nowych doświadczeń oraz chęć ucieczki od nudy, to wszelkie substancje psychoaktywne staną się pożądaną perspektywą. Nie możemy przy tym jednak zapominać, że ciekawość jest naturalną potrzebą każdego dziecka i jednoczesnym warunkiem rozwoju. Inne cechy towarzyszące zażywaniu środków odurzających to niekonwencjonalne zachowanie, poszukiwanie przygód, nowych doznań
i wrażeń oraz skłonność do ryzyka. Wyżej wymienionym zjawiskom przyjrzymy się bliżej podczas naszych zajęć. 

          Być rodzicem dziecka, a później nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dzieciństwa i dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu. Większość rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy.

            Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dziecko było szczęśliwe. Staramy się, chcemy dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się,
że spotykają nas rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty. 

 

Celem głównym programu jest  pomoc rodzicom w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych oraz wyposażeniu ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na rozpoznawanie i zapobieganie używania środków psychoaktywnych przez dzieci.

Cele operacyjne:

- Zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenie środkami psychoaktywnymi i nowymi substancjami odurzającymi;

- Dostarczenie podstawowych informacji o środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku;

- Wzrost wiedzy w zakresie potrzeb rozwojowych dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka
 i profilaktyki, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań
w rozwoju dziecka;

- Nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem;

- Aktywizacja rodziców – pozyskanie ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci
 przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych;

 

Podstawowymi warunkami do realizacji wyżej wymienionych działań jest:

- Udział rodziców w cyklu 10-ciu spotkań profilaktycznych;

- Udostępnienie rodzicom uczestniczącym w programie materiałów profilaktycznych;

 Realizatorzy programu:

1.      Marzena Mazgaj – nauczyciel dyplomowany,

2.      Joanna Troll – pedagog szkolny - nauczyciel mianowany.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć