WF Z KLASĄ Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Owoce w szkole Szklanka mleka Żywienie na wagę zdrowia Szkoła na Stadionie – uczę się sportowych emocji KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM Zajęcia z mini siatkówki dla dzieci klas I-III w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów antyalkoholowych Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy Zachowaj Trzeźwy Umysł Przyjaciele Zippiego Ja potrafię, Ty potrafisz Klub Szkół UNICEF Wszystkie kolory świata- Razem dla dzieci z Unicefem Dziecko Świadek Kącik zdrowia Pierwsza pomoc- materiały szkoleniowe Gwiazdka dla Afryki Wszawica- podstawowe informacje

Zdrowie

Żywienie na wagę zdrowia

 

Nasza szkoła bierze czynny udział w programie edukacyjnym „Żywienie na wagę zdrowia” prowadzony przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach realizowany w województwie śląskim w krótkim czasie pozwolił na znaczącą poprawę sposobu żywienia w żłobkach, przedszkolach i szkołach województwa śląskiego.

Adresatami programu są osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, rodzice dzieci i same dzieci. Program ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywianie dzieci. Programu „Żywienie na wagę zdrowia” realizowany jest pod patronatem rzecznika praw dziecka we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Agencją Rynku Rolnego.
Wprowadzenie programu "Żywienie na wagę zdrowia" było konsekwencją analizy wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego na przestrzeni lat 2007–2011, która wykazała, że w żywieniu dzieci występuje szereg nieprawidłowości. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia w 33% żłobków, 40% przedszkoli, 51% szkół.


W wyniku przeprowadzonych szkoleń dla 995 osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci z 556 placówek biorących udział w programie, przekazano do Zakładu Żywienia Człowieka - Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do ponownej oceny jadłospisy. Łącznie przebadano 2130 jadłospisów, obliczono wartość energetyczną i odżywczą realizowanych posiłków, a uzyskane wyniki porównano z normami żywienia dla danej grupy wiekowej opracowanymi w 2008r. przez Instytut Żywności i Żywienia. Dokonano również oceny jakościowej jadłospisów stosując zalecane do tego typu badań testy.

Wprowadzenie programu edukacyjnego "Żywienie na wagę zdrowia" w województwie śląskim wpłynęło na poprawę sposobu żywienia w tych placówkach. Korzystne zmiany zaobserwowano w składzie ilościowym jak i jakościowym realizowanych jadłospisów.
– Wystarczyła zmiana nawyków kucharek, a także nazewnictwa potraw. Dzieciaki kupiły to. Zupa ze szpinaku jest dla nich „zupą szrekową”, a barszcz z uszkami nazywanymi „czerwonymi kapturkami”. Zjadają wszystko. Bez nakładów finansowych, rozkazów i rygoru, odnieśliśmy sukces – podkreśla Grzegorz Hudzik, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć