WF Z KLASĄ Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Owoce w szkole Szklanka mleka Żywienie na wagę zdrowia Szkoła na Stadionie – uczę się sportowych emocji KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM Zajęcia z mini siatkówki dla dzieci klas I-III w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów antyalkoholowych Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy Zachowaj Trzeźwy Umysł Przyjaciele Zippiego Ja potrafię, Ty potrafisz Klub Szkół UNICEF Wszystkie kolory świata- Razem dla dzieci z Unicefem Dziecko Świadek Kącik zdrowia Pierwsza pomoc- materiały szkoleniowe Gwiazdka dla Afryki Wszawica- podstawowe informacje

Zdrowie

Klub Szkół UNICEF


                     

 Nasza szkoła 10 grudnia 2010 r. została przyjęta

do Klubu Szkół UNICEF

 

      Klub zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata.

Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

 

Celem Klubu jest: 

 

Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,

Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,

Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych

projektów,

Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

 

Świat coraz częściej dotykają katastrofy humanitarne. Zarówno wojny jak i klęski żywiołowe takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, czy susze, burzą codzienny spokój rodzin i stawiają wszystkich ich członków w sytuacji ekstremalnej – walki o życie i przetrwanie. W takich sytuacjach UNICEF rozpoczyna pomoc humanitarną. Pomoc, która ma zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i ich rodzin i dać im szanse na przeżycie. W 2010 roku aż w 27 państwach UNICEF prowadził programy humanitarne.

 

W roku szkolnym 2010/2011 bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie UNICEF DOSTRZEC INNYCH – POMOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE, i w ramach tego programu dołożymy swoją cegiełkę aby pomóc potrzebującym

 

Nasza szkoła w kwietniu  2011r otrzymała dyplom za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF w roku szkolnym 2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorami projektu w naszej szkole są Pani Beata Król

i Ewa Gołąb

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć