WF Z KLASĄ Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Owoce w szkole Szklanka mleka Żywienie na wagę zdrowia Szkoła na Stadionie – uczę się sportowych emocji KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM Zajęcia z mini siatkówki dla dzieci klas I-III w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów antyalkoholowych Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy Zachowaj Trzeźwy Umysł Przyjaciele Zippiego Ja potrafię, Ty potrafisz Klub Szkół UNICEF Wszystkie kolory świata- Razem dla dzieci z Unicefem Dziecko Świadek Kącik zdrowia Pierwsza pomoc- materiały szkoleniowe Gwiazdka dla Afryki Wszawica- podstawowe informacje

Zdrowie

Ja potrafię, Ty potrafisz

Gif

NASZA SZKOŁA przystapiła  do realizacji projektu "Ja potrafię, Ty potrafisz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Poradnię Pedagogiczno - psychologiczna w Gliwicach.

Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - to cykl warsztatów psychoedukacyjnych adresowanych do uczennic i uczniów szkół podstawowych, którzy mają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, a także w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, których przyczyną są braki w zakresie kompetencji społecznych. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych tych dzieci poprzez dostarczenie im umiejętności niezbędnych do budowania prawidłowych relacji z innymi ludzmi, opartych na wzajemnym szacunku, takich jak prawidłowa komunikacja, czy konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Szczególną opieką chcemy tutaj objąć dzieci, które pochodzą ze środowisk borykających się z trudnościami rodzinnymi (rodziny niepełne, rozbite, dotknięte eurosieroctwem), a także finansowymi czy środowiskowymi związanymi z długotrwałym bezrobociem oraz uzależnieniami. Projekt będzie realizowany na terenie wybranych gliwickich szkół w okresie styczeń 2011 - czerwiec 2012. W ramach projektu w każdej z zaproszonych szkół zrealizujemy zajęcia dotyczące następującej tematyki:

Gif

 • Komunikacja interpersonalna
 • Różnicowanie i wyrażanie emocji własnych i innych osób
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie z własną złością i agresją
 • Zwiększanie poczucia własnej wartości
 • Pamięć, koncentracja oraz metody skutecznego uczenia się
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Przeciwdziałanie stereotypom

 

Wszystkie zajęcia będą realizowane na terenie poszczególnych placówek przez wykwalifikowanych psychologów, pedagogów i terapeutów. W ramach projektu planujemy przeszkolić 108 uczniów i 72 uczennice. Zajęcia będą się równolegle odbywały w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VI.

GifKażdorazowo dzieci otrzymają materiały niezbędne do udziału w zajęciach, a także poczęstunek. Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie realizacji projektu zostaną wydane dwie publikacje: jedna dla rodziców będzie zawierała praktyczne wskazówki dotyczące wspierania rozwoju emocjonalno - społecznego dzieci; druga dla dzieci w postaci bajek terapeutycznych z ilustracjami.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie Poradni pedagogiczni - psychologicznej http://poradnia.gliwice.pl/Projekt-unijny/

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć