WF Z KLASĄ Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Owoce w szkole Szklanka mleka Żywienie na wagę zdrowia Szkoła na Stadionie – uczę się sportowych emocji KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM Zajęcia z mini siatkówki dla dzieci klas I-III w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów antyalkoholowych Nie Pal Przy Mnie Proszę - program antynikotynowy Zachowaj Trzeźwy Umysł Przyjaciele Zippiego Ja potrafię, Ty potrafisz Klub Szkół UNICEF Wszystkie kolory świata- Razem dla dzieci z Unicefem Dziecko Świadek Kącik zdrowia Pierwsza pomoc- materiały szkoleniowe Gwiazdka dla Afryki Wszawica- podstawowe informacje

Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

 JAK 9-tka 

PROMUJE ZDROWIE 

 

 

  Nasza szkoła od wielu lat jest miejscem, w którym jest promowany zdrowy tryb życia i postawy prozdrowotne i proekologiczne. Bierzemy udział w różnych imprezach sportowych, apelach, konkursach i kampaniach społecznych szerzących idee Szkoły Promującej Zdrowie. Jako Szkoła Promująca Zdrowie dążymy do osiągnięcia celów i realizujemy z ogromnym zaangażowaniem zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego.

     21 kwietnia 2004 roku Szkoła Podstawowa nr 9 rozpoczęła staż kandydacki, którego głównym celem było – poprzez realizowanie podstawowych założeń programu – przystąpienie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W ramach programu Szkół Promujących Zdrowie realizujemy szeroko zakrojone działania, mające na celu:

 - kształtowanie postaw prozdrowotnych,

 - dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów,

 - promocję zdrowego trybu życia,

 - zmianę nawyków żywieniowych,

 - poprawę bazy do zajęć wychowania fizycznego,

 - poprawę samopoczucia społeczności szkolnej

- pomagamy członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;

 - prowadzimy skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia, edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dążymy do zwiększenia jej skuteczności. 

 

 

 - Dyrekcja i nauczyciele starają się stworzyć klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

 - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości,

 - partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

 

 

     Nasza szkoła to środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,

a przyjacielska postawa nauczycieli i uczniów tworzy jej niepowtarzalny klimat.

 

 

 Certyfikat Szkoly Promującej Zdrowie

Ukoronowaniem naszych wysiłków – poza niewątpliwym wzrostem świadomości prozdrowotnej - było wręczenie naszej placówce dnia 9 czerwca 2006 certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie przez śląskiego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Certyfikat został przyznany na trzy lata
 
 
lW roku szkolnym 2007- 2010  szkoła realizuje  szkolny  autorski program promocji zdrowia

 

2 grudnia 2010r. szkoła otrzymuje z rąk Minister Edukacji Narodowej- Katarzyny Hall - Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

 
 

 

 

    

   


2 grudnia w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie Certyfikatów Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Certyfikaty były uroczyście wręczane przez Minister Edukacji Katarzynę Hall oraz Przewodniczącą Kapituły, Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca ZdrowieProfesor Barbarę Woynarowską. Certyfikat wręczono na ręce Pani Dyrektor Szkoły Anny Pomykały i przedstawiciela koordynatorów szkołdspromocji zdrowia Pani Ewy Gołąb. 

 

 

 

Schools for Health in Europe - SHE Network

 

 

I CO DALEJ.........

 

 

Aktualnie szkoła pracuje nad realizacją programu szwajcarsko-polskiego programu KIK -34  „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej a w szczególności zmniejszenia liczby dzieci niećwiczących na lekcjach wf, zmiany nawyków żywieniowych poprzez wprowadzenie zdrowych produktów do sklepiku szkolnego.

 

 Realizacja wszystkich zadań oraz otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie była wynikiem ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy całej społeczności szkolnej w tym uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji szkoły oraz Dyrekcji Szkoły.

 

                       Za co serdecznie dziękujemy!!!

 
 
 
Dyrektor Szkoły mgr Anna Pomykała i szkolni koordynatorzy projektu: Beata Król, Ewa Gołąb i Agnieszka Gorczewska .
 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć