Terminy postępowania rekrutacyjnego Kryteria przyjęcia ustawowe ZASADY REKRUTACJI Nabór elektroniczny POTWIERDZENIE WOLI Wyprawka dla oddz.0

Zapisy do oddz. przedszkolnego

POTWIERDZENIE WOLI


Kliknij w poniższy link, aby pobrać plik:

POTWIERDZENIE_WOLI(7).docx                                                                                                                                                                                                                               

   Gliwice,………………………..                                                               

              

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

 

 

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka

 

……………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego

 

w Gliwicach w roku szkolnym 2021/2022.

 

Miejsca urodzenia …………………………………………..

 

Nazwa i adres szkoły rejonowej wg. miejsca stałego zameldowania.:

 

……………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………...          …………………………………………...

                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)             (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć