Godziny pracy Regulamin biblioteki szkolnej Ciekawe strony Aktualności Nowości ICIM Bookcrossing Konkursy i imprezy biblioteczne Książki godne polecenia O bibliotece Czasopisma dla dzieci Dla nauczycieli Ciekawostki Wykaz lektur dla kl.1-8 Biblioteka zdalna Praca biblioteki podczas pandemii COVID-19 i po niej Oddawanie książek i podręczników podczas pandemii i po niej

Biblioteka

Oddawanie książek i podręczników podczas pandemii i po niej

Wskazówki w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa.

Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. Materiał został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego z inicjatywy dr Agaty Arkabus Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP i Aliny Grabnej członka Rady Głównej oraz Prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP9 W GLIWICACH

 

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: (na powierzchniach plastikowych np. okładki książek, płyty itp. jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);  na tekturze i papierze – wirus jest aktywny do 24 h) wynosi od 3-14 dni.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3.  Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym

leżały książki.

4. Przyjęte książki są odkładane do pudła lub na wydzielone półki bądź na  regał. Odizolowane egzemplarze są oznaczane datą zwrotu i wyłączone  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie są włączane do użytkowania. Zwracane książki są umieszczone w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości.  Książki są odizolowane i dostęp do nich ma tylko pracownik biblioteki. Miejsce kwarantanny jest odpowiednio oznakowane. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.  Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

5.  Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

6. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym

przenieść zabrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej

okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową –

czynność  ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy

ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

7. Wychowawca danej klasy  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

8. W sprawie zapytań o terminy i sposób oddawania książek  można kontaktować się z nauczycielem  bibliotekarzem  poprzez dziennik elektroniczny.

9. Przypominamy, że w  zwracanych książkach  i podręcznikach należy:

 • usunąć foliowe okładki ( w podręcznikach),
 • usunąć zapisane ołówkiem lub piórem notatki ,rysunki, kleksy i inne plamy
 • zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki
 • wyprostować pogięte kartki
 • skleić rozdarcia kartek i okładki
 • podkleić grzbiety

10. Podręczniki oddajemy w kompletach inaczej nie będą przyjęte.

11.  Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani

dokonać  wpłaty na podane konto niżej konto do dnia 30.06.20 r.

ING Bank Śląski 
nr konta: 22  1050  1285  1000  0022  8919  0460
Podać należy: tytuł książki , klasę ,z której jest to książka
oraz imię i nazwisko dziecka, za które wpłacono należność

12. Za zagubione książki należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

13. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

14. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników czy książek powinien być  w maseczce i rękawiczkach, książki powinny być oddawane w reklamówkach, torbach ,kopertach, koszulkach foliowych na których należy napisać nazwisko i imię oraz klasę dziecka, którego książkę czy podręczniki oddano.

15. Książki oddajemy na portiernię ze względu na okres pandemii.

16. W pierwszej kolejności książki i podręczniki muszą oddać ci uczniowie którzy odchodzą z naszej szkoły. Jeśli dzieci zagubiły książki to rodzice dzieci odkupują taką samą książkę, a za podręczniki robią wpłatę na konto wyżej podane. Ceny podręczników są podane przy każdym podręczniku w spisie podręczników.

Źródło

https://drive.google.com/file/d/1Qjhcd3UZJDQuCwr9q0M92x5H9h6nnnB7/view?fbclid=IwźR3NgmxsKE8pdlUmN7jcZJdhQXjFw8t3z-qYgq6jZf_CeOkJGStJ6-U5EwA

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć