Godziny pracy Regulamin biblioteki szkolnej Ciekawe strony Aktualności Nowości ICIM Bookcrossing Konkursy i imprezy biblioteczne Książki godne polecenia O bibliotece Czasopisma dla dzieci Dla nauczycieli Ciekawostki Wykaz lektur dla kl.1-8 Biblioteka zdalna Praca biblioteki podczas pandemii COVID-19 i po niej Oddawanie książek i podręczników podczas pandemii i po niej

Biblioteka

Praca biblioteki podczas pandemii COVID-19 i po niej

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SP9 GLIWICACH I PRACA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA   W OKRESIE  TRWANIA PANDEMII I PO NIEJ.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN2 oraz wytycznych BN.

Obowiązki czytelników

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły i nauczyciele oraz pracownicy szkoły ( w wyjątkowych przypadkach do biblioteki mogą wejść rodzice , gdy chcą oddać książkę za chore dziecko ,ale muszą wejść w maseczkach i rękawicach).

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.

 3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika zostały wydzielone miejsca: gdzie może przebywać czytelnik – ( oznakowane linią na podłodze):

 a. dla osoby oddającej książki lub  oczekującej na wypożyczenie zbiorów

 b. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

5) Zabrania się przekraczania  miejsc wyznaczonych. W przypadku większej liczby osób chcących wypożyczyć lub oddać książki  muszą one  oczekiwać na  wejście do biblioteki na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

 

Wypożyczanie zbiorów

1) Do biblioteki jednorazowo może wejść tylko 1 osoba.

2) Lada biblioteczna podzielona została na 2 części : 1 strona przeznaczona jest do oddawania książek 2 strona do wypożyczania książek.

3) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

4) Lektury wydawane są danej klasie w konkretnym terminie np. na konkretnej lekcji-

( uczniowie mogą przyjść do biblioteki pod opieką nauczyciela). Można dla danej klasy zamówić książki przez łącznika bibliotecznego lub materiały na lekcję. Taki uczeń wypożycza materiały dla nauczyciela na lekcje i również on i wyłącznie on je oddaje.

5) Pozostałe zbiory czytelnicy mogą wypożyczać w dowolnym terminie np. na przerwach.

6) Uczniowie nie mogą zamieniać się między sobą wypożyczonymi książkami i podręcznikami.

 

 

7) W  celu nie gromadzenia się dużej ilości  czytelników przed biblioteką w wyznaczone dni zbiory biblioteczne  wypożyczają dane klasy według wcześniej ustalonego harmonogramu- ( np. w poniedziałki kl. IV itd. – dotyczy to klas 4-8). Klasy młodsze przychodzą do biblioteki pod opieką wychowawcy w celu wypożyczenia książek. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą wypożyczyć książki po lekcji i przychodzą do biblioteki pojedynczo -zgłaszając wyjście wychowawcy świetlicy.

8) Oddawane zbiory podlegają 3-5 dniowej kwarantannie i są odkładane do pudeł i zapisaną datą zwrotu. Książki oprawione w folię podlegają dłuższej kwarantannie.  Po tym okresie wracają na regały w celu umożliwienia ponownego wypożyczenia.

Czytelnia

1) Nie ma możliwości korzystania z czytelni i wolnego dostępu do półek w czytelni i wypożyczalni.

2) W czytelni mogą tylko przebywać uczniowie którzy nie uczęszczają na lekcje  religii w odpowiedniej liczbie  przy zachowaniu odpowiedniej odległości między sobą ( 1,5-2 m) oraz uczniowie (tylko w sytuacjach wyjątkowych) uczęszczający na  zajęcia zdw lub kk  wyłącznie pod  opieką nauczyciela. Tacy uczniowie czekają na zajęcia przed biblioteką i wchodzą do niej po dzwonku tylko z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

3) Uprasza się aby uczniowie ,którzy mają przebywać w bibliotece  w miarę możliwości o wchodzili  do pomieszczenia w maseczkach, które można zdjąć po zajęciu  miejsca. Jeśli uczeń wychodzi na chwilę z biblioteki zakłada znowu maseczkę.

Obowiązki bibliotekarzy

 1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych dostarczonych przez szkołę.

2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne pudła oraz poddane 3-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz BN).

3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie- ( blaty biurek klamki, półki).

4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki zapleczu. Dezynfekcja odbywa się raz dziennie.

 

 

 

 

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI ( w sytuacji zdalnej nauki)

1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych online.

4) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

5) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

6) Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.

7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.: − linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl, − linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych, − informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

https://www.bn.org.pl/;

 https://gis.gov.pl/

http://lustrobiblioteki.pl/2020/08/funkcjonowanie-biblioteki-szkolnej-i-praca-nauczyciela-bibliotekarza-od-1-wrzesnia/

https://biblioteka.pl/artykul/Powrot-uczniow-do-bibliotek-zalecenia-i-praktyka/9657

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć