edukacja wczesnoszkolna język angielski EDUKACJA INFORMATYCZNA religia

klasa 3

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Wymagania edukacyjne z edukacji informatycznej klasa 3

 

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów

– tworzy własne układanki i logiczne sekwencje;

– poznaje pojęcie algorytmu i tworzy algorytmy najprostszych codziennych czynności;

– rozwiązuje zadania i łamigłówki logiczne;

– tworzy instrukcje do wymyślonych, własnych gier np. planszowych

– określa cechy wspólne dla różnych typów zachowań – np. ruchu

– tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem;

 

2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

– tworzy proste programy w programie Scratch;

– steruje obiektem na ekranie;

– tworzy ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu, zawierające proste iteracje (np. kwadrat, prostokąt);

– tworzy zaproszenie i dyplom w edytorze tekstu;

– formatuje tekst w edytorze tekstu;

– wstawia do tekstu obrazy pobrane z internetu, z poszanowaniem prawa o własności intelektualnej.

– łączy obrazy z edytora grafiki i internetu z tekstem w edytorze tekstu.

– korzysta ze wskazanych stron internetowych – np. scratch.mit.edu, code.org, wikipedia.org, poczty internetowej.

– tworzy prostą prezentację multimedialną

 

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.

– kopiuje pliki między folderami,

– wyszukuje w internecie informacji na zadany temat;

– uruchamia przeglądarkę internetową, prawidłowo wpisuje adres strony;

– drukuje wykonane przez siebie prace;

– kojarzy działanie z efektami pracy komputera z oprogramowaniem;

 

4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych

– współpracuje z innymi uczniami tworząc proste programy w programie Scratch;

 

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:

– posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami

– rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w szkole i w domu

– zna zasady bezpiecznej pracy w Internecie, rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania

– przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć