edukacja wczesnoszkolna język angielski EDUKACJA INFORMATYCZNA religia

klasa 3

język angielski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO              KLASA 3

 

Treści

 • Zwroty na powitanie i pożegnanie.
 • Alfabet. Literowanie wyrazów.
 • Kolory.
 • Liczby 1-100.
 • Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb.
 • Uczucia.
 • Członkowie rodziny.
 • Polecenia i pytania dotyczące uczuć, rodziny.
 • Pogoda.
 • Ubrania.
 • Pory roku.
 • Miesiące.
 • Polecenia i pytania dotyczące pogody, ubrań, pór roku i miesięcy.
 • Czynności.
 • Przedmioty domowe.
 • Polecenia i pytania dotyczące czynności i przedmiotów domowych.
 • Miejsca w mieście.
 • Przyimki miejsca.
 • Pytania i polecenia dotyczące miejsc w mieście i położenia.
 • Czynności życia codziennego.
 • Godziny.
 • Pytania i polecenia dotyczące czynności życia codziennego i godzin.
 • Hobby.
 • Dni tygodnia.
 • Pytania i polecenia dotyczące hobby i dni tygodnia.
 • Zwierzęta.
 • Pożywienie zwierząt.
 • Pytania i polecenia dotyczące zwierząt i ich pożywienia.

o    Dyscypliny sportowe.

o    Ubrania.

o    Sprzęt sportowy.

 • Pytania i polecenia dotyczące dyscyplin sportowych, ubrań i sprzętu sportowego.

 

Popraw

Słabo

Dobrze

Wspaniale

Wspaniale +

Wiadomości:

środki językowe,

fonetyka,

ortografia

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę Słabo, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 

Uczeń:

 zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,

 popełnia liczne błędy

w ich zapisie i wymowie,

 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

 popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń:

 zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,

 zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:

 zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,

 poprawnie je zapisuje

i wymawia,

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

 

 

 

 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę wspaniale oraz wykazuje się wiedzą

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

 

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

 rozumie polecenia nauczyciela,

 w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa.

 

Produkcja

 wypowiedzi ucznia nie są płynne,

 uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

 uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur,

 uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Recepcja

Uczeń:

 rozumie polecenia nauczyciela,

 poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

 

Produkcja

 wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość,

 uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

 wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

 uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury,

 uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji.

Recepcja

Uczeń:

 rozumie polecenia nauczyciela,

 poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie,

 zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

 

Produkcja

 wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

 uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

 wypowiedzi są logiczne i spójne,

 uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

 uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć