edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia

klasa 2

edukacja informatyczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY DRUGIEj

 

1.      Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów:

UCZEŃ:

– układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów
– rozwiązuje zadania i łamigłówki logiczne
– odczytuje i układa w logicznym porządku tekstowe instrukcje np. przepisy kulinarne, instrukcje do gier
 – określa cechy wspólne dla różnych typów zachowań np. ruchu
– tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem

2.        Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych:

UCZEŃ:

– tworzy proste animacje w oparciu o zmiany kostiumów w programie Scratch
  tworzy ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu, zawierające proste iteracje (np. kwadrat, prostokąt)
 – tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie
– zaznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki i edytorze tekstu
– tworzy nowe barwy korzystając z edytora kolorów w edytorze grafiki
 – łączy obrazy z edytora grafiki z tekstem w edytorze tekstu
– rozwija umiejętność pisania na klawiaturze
– tworzy proste dokumenty tekstowe w edytorze
– zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu
– stosuje proste formatowanie tekstu
– korzysta ze wskazanych stron internetowych – np. scratch.mit.edu, code.org

3.         Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi:

UCZEŃ:
– uruchamia i wyłącza aplikacje komputerowe
– tworzy foldery w sieci, poprawnie je nazywa i zapisuje w nich efekty swojej pracy
– uruchamia przeglądarkę internetową, prawidłowo wpisuje adres strony
– drukuje wykonane przez siebie prace
– kojarzy działanie z efektami pracy komputera z oprogramowaniem

4.        Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych:

– współpracuje z innymi uczniami tworząc proste programy w programie Scratch

5.      Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:

 

UCZEŃ:
– posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami
– zna zasady bezpiecznej pracy w Internecie
  rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu
  wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie różne schorzenia, w tym skrzywienie kręgosłupa

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć