język polski język angielski historia biologia matematyka informatyka zajęcia techniczne muzyka plastyka religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej

klasa 6

język angielski

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  DLA  KLASY  6.

 

1.OCENA CELUJĄCA

 

UCZEŃ SPEŁNIA KRYTERIA OCENY BARDZO DOBREJ, A PONADTO  ROZWIĄZUJE ZADANIA ZŁOŻONE, PROBLEMOWE O PODWYŻSZONYM STOPNIU TRUDNOŚCI, LUB JEST LAUREATEM KONKURSÓW MIĘDZYSZKOLNYCH ( I,II,III MIEJSCE) LUB REJONOWYCH, WOJEWÓDZKICH I PONADWOJEWÓDZKICH ( I,II,III MIEJSCE LUB WYRÓŻNIENIE)

 

2.OCENA  BARDZO  DOBRA

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 

ZNA I POPRAWNIE STOSUJE  STRUKTURY  ZAWARTE  W  DZIAŁACH  GRAMMAR I VOCABULARY PODRĘCZNIKA „ENGLISH CLASS A2”, BUDUJE SPÓJNE ZDANIA, STOSUJE SZEROKI ZAKRES SŁOWNICTWA

 

SŁUCHANIE

 

POTRAFI ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS  TEKSTÓW I ROZMÓW, POTRAFI ZROZUMIEĆ KLUCZOWE INFORMACJE W PROSTYCH TEKSTACH I ROZMOWACH,POTRAFI ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA.

 

MÓWIENIE

 

POTRAFI Z POWODZENIEM PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,POSŁUGUJE SIĘ POPRAWNYM JĘZYKIEM,POPEŁNIAJĄC NIEWIELE BŁĘDÓW,MOŻNA GO ZROZUMIEĆ BEZ TRUDNOŚCI

 

PISANIE

 

POTRAFI NAPISAĆ ZADANIE ZAWIERAJĄCE PEŁNE ZDANIA, PROSTE STRUKTURY I SŁOWNICTWO, PRAWIDŁOWO UŻYWA ZASAD ORTOGRAFICZNYCH.

 

3.OCENA  DOBRA

 

GRAMATYKA  I  SŁOWNICTWO

 

POTRAFI POPRAWNIE OPEROWAĆ WIĘKSZOŚCIĄ PROSTYCH STRUKTUR Z DZIAŁÓW GRAMMAR I VOCABULARY PODRĘCZNIKA. POTRAFI BUDOWAĆ ZDANIA W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW SPÓJNE, NA OGÓŁ UŻYWA SZEROKIEGO ZAKRESU SŁOWNICTWA ODPOWIEDNIEGO DO ZADANIA.

 

SŁUCHANIE

 

POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS PROSTYCH TEKSTÓW I ROZMÓW,POTRAFI ZROZUMIEĆ WIĘKSZOŚĆ KLUCZOWYCH INFORMACJI,POTRAFI ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA.

 

MÓWIENIE

 

PRZEWAŻNIE POTRAFI Z POWODZENIEM PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,POSŁUGUJE SIĘ W MIARĘ POPRAWNYM JĘZYKIEM,POPEŁNIAJĄC NIEKIEDY ZAUWAŻALNE BŁĘDY,MOŻNA GO ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ BEZ TRUDNOŚCI.

 

PISANIE

 

POTRAFI NA OGÓŁ NAPISAĆ ZADANIE ZAWIERAJĄCE PEŁNE ZDANIA,PROSTE STRUKTURY I SŁOWNICTWO,PRZEWAŻNIE UŻYWA PRAWIDŁOWEJ PISOWNI I INTERPUNKCJI.

 

4.OCENA  DOSTATECZNA

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 

POTRAFI POPRAWNIE OPEROWAĆ NIEKTÓRYMI PROSTYMI STRUKTURAMI Z DZIAŁÓW GRAMMAR I VOCABULARY PODRĘCZNIKA. POTRAFI BUDOWAĆ ZDANIA NIEKIEDY SPÓJNE,CZASAMI UŻYWA ZAKRESU SŁOWNICTWA ODPOWIEDNIEGO DO ZADANIA.

 

SŁUCHANIE

 

POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS PROSTYCH TEKSTÓW I ROZMÓW,POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA.

 

 

 

 

MÓWIENIE

 

CZASEM POTRAFI Z POWODZENIEM PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,POSŁUGUJE SIĘ CZĘŚCIOWO POPRAWNYM JĘZYKIEM,ALE POPEŁNIA SPORO ZAUWAŻALNYCH BŁĘDÓW,MOŻNA GO ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ.

 

PISANIE

 

PRÓBUJE NAPISAĆ ZADANIE ZAWIERAJĄCE PROSTE ZDANIA,STRUKTURY I SŁOWNICTWO,UŻYWA CZASEM NIEPRAWIDŁOWEJ PISOWNI I INTERPUNKCJI.

 

5.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 

POTRAFI POPRAWNIE OPEROWAĆ NIEDUŻĄ ILOŚCIĄ POPRAWNYCH STRUKTUR Z DZIAŁÓW GRAMMAR I VOCABULARY PODRĘCZNIKA POTRAFI BUDOWAĆ ZDANIA ALE PRZEWAŻNIE NIESPÓJNE,CZASAMI NIEPOPRAWNIE UŻYWA CODZIENNEGO SŁOWNICTWA.

 

SŁUCHANIE

 

POTRAFI OD CZASU DO CZASU ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS PROSTYCH TEKSTÓW I ROZMÓW,POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA, ALE MOŻE POTRZEBOWAĆ POMOCY LUB PODPOWIEDZI.

 

MÓWIENIE

 

CZASEM POTRAFI PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,ALE Z TRUDNOŚCIAMI, POPEŁNIA WIELE ZAUWAŻALNYCH BŁĘDÓW, MOŻNA GO ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ,ALE Z PEWNĄ TRUDNOŚCIĄ.

 

PISANIE

 

MA TRUDNOŚCI Z NAPISANIEM ZADANIA ZAWIERAJĄCEGO PEŁNE ZDANIA, PROSTE STRUKTURY I SŁOWNICTWO,UŻYWA W WIĘKSZOŚCI NIEPRAWIDŁOWEJ PISOWNI I INTERPUNKCJI.

 

UCZEŃ NIE SPEŁNIAJĄCY KRYTERIÓW OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ OTRZYMA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć