Witamy! Regulamin Karty zgłoszenia Świetlicowa Bajkoterapia

Świetlica

Świetlicowa Bajkoterapia

 

BAJKOTERAPIA

 Misją naszego programu jest wsparcie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami i ogólny rozwój osobowości. 
Dzieci nie zawsze potrafią sobie radzić z tak trudnymi emocjami, jak złość, strach, zazdrość czy smutek.

 


Bajki, które są skierowane właśnie do dzieci, wspaniale odpowiadają na ich zapotrzebowanie, gdyż dzięki magicznemu przedstawianiu zdarzeń i takiemu też sposobowi ich wyjaśniania, wprowadzają w chaos porządek i ład.
Pomagają zatem dziecku ująć niezrozumiałą sytuację w pewne ramy, co sprawia, że staje się ona do przyjęcia.

 

Bruno Betteelheim – lekarz, psycholog i humanista – sformułował następujące tezy na temat znaczenia baśni w rozwoju i wychowaniu dzieci:

1. Podstawą oddziaływania baśni na psychikę dziecka jest proces identyfikacji czytelnika z pozytywnym bohaterem.

2. Baśń konfrontuje dziecko z podstawowymi wewnętrznymi problemami życia,pomaga w rozpoznawaniu własnych trudności i bezpośrednio podaje sposoby radzenia sobie z nimi.

3. Baśnie sprawiają dziecku przyjemność, dostarczają mu objaśnień dotyczących jego psychiki,a tym samym wspierają rozwój dziecięcej osobowości.

4. Pomagają w odkrywaniu jego własnej tożsamości i nadawaniu sensu swojemu życiu.

5. Wspierają je w trudnościach związanych z psychologicznymi problemami dorastania i integracji osobowości.

6. Baśnie zachęcają do aktywnego pokonywania trudności i nawiązywaniu przyjaznych kontaktów ze światem  przyrody

Rodzicom, którzy chcą bliżej zapoznać się z tematem bajkoterapii gorąco polecam literaturę: 

 

 • I. Borecka – „Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik” wyd. SBP, Warszawa 2001
 • M. Molicka – „Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii” wyd. Media Rodzina,Poznań 2002
 • M. Molicka – „Bajki terapeutyczne dla dzieci” (część 1 i 2) wyd. Media Rodzina, Poznań 2002
 • M. Molicka – „Bajki terapeutyczne dla dzieci” w: „Grupa i zabawa” 1999 nr 2
 • M. Pytka – „Bajka, bajkoterapia, wychowanie…” w: „Opieka – wychowanie – terapia” 2002 nr 4
 • G. Walczewska – Klimczak – „Co baśnie mogą dać współczesnemu dziecku” w: „Grupa i zabawa” 1999 nr 2

 

Codziennie zabierajcie swoje pociechy w niezwykłą podróż po cudownej krainie fantazji, pozwólcie im przeżyć niesamowite przygody a przez to i Wy powrócicie, choćby na chwilę, do swojego dzieciństwa... 

Czytajcie swoim dzieciom 20 minut dziennie.


Codziennie !!!

 

 

I Cele zajęć:

1. Poznanie przez dzieci otaczającego świata, poprzez działania bohaterów bajek.

2. Pomoc w rozpoznawaniu  wewnętrznych problemów i podanie sposobów radzenia sobie z nimi.

3. Dostarczenie wzorców moralnych, ponieważ bajki mówią, co dobre, a co złe i zawsze występek zostaje ukarany. Przedstawiany świat jest uproszczony, ale przez to zrozumiały dla dzieci.

4. Pomoc w  zrozumieniu świata adekwatnie do  możliwości intelektualnych dzieci

5. Pomoc  w budowaniu obrazu samego siebie. Identyfikując się z bohaterem bajkowym, dziecko przyjmuje jego wzorce moralne, sposób myślenia, działania.

6. Pomoc w odkrywaniu własnej  tożsamości dziecka i nadawaniu sensu swojemu życiu.

7. Pobudzanie wyobraźni dzieci i  wczuwania się w emocje, jakich doświadczają główne postacie bajkowe, a przez to uwrażliwianie  na zło, niesprawiedliwość, ból.

8. Danie wsparcie i poczucia siły, które zastępczo zaspokaja potrzeby dziecka i przez to obniża lęk, okresowo nawet może go znosić.

9.  Sprawianie dziecku przyjemności .

10. Zachęcanie dziecka do aktywnego pokonywania trudności

II Sposoby osiągnięcia celów:

Wymienione cele chcę osiągnąć poprzez:

1. Konkretyzację i racjonalizację doznawanych lęków, która dokonuje się poprzez pokazanie dziecku, jakie osoby, przedmioty czy sytuacje go wywołują. Uświadomienie przez dziecko przyczyn i skutków lęków wpływa na racjonalne działanie. Bohater bajkowy prezentuje wzory zachowań umożliwiające skuteczne działanie. Dziecko uczy się poprzez to radzenia sobie w, trudnej sytuacji.

2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i uczenia pozytywnego myślenia – dokonuje się poprzez nagradzanie bohatera bajki za skuteczność zachowań.

3. Powtarzanie bodźców lękotwórczych, które powodują proces „odwrażliwiania” – poprzez bajki terapeutyczne dzieci oswajają się z sytuacjami, osobami czy przedmiotami wywołującymi lęki.

   Redukcja lęku występuje na skutek częstego kontaktu z bodźcem o średniej sile, w efekcie reakcja na niego zanika.

4. Łączenie bodźców lękotwórczych z przyjemnymi emocjami, co w efekcie prowadzi do wyobrażania sobie bodźców lękotwórczych bez doznawania lęku i nie przenoszenia go na realne sytuacje życiowe.

 

III. Metody pracy

 Na zajęciach będą czytane i opowiadane różnego rodzaju bajki:

 1. Bajki relaksacyjne, które posługują się wizualizacją w celu wywołania odprężenia i uspokojenia.

 2. Bajki psychoedukacyjne to takie bajki, których celem jest wprowadzenie zmian w zachowaniu dziecka. Bajki tego typu są głównie wsparciem dla procesu wychowania. Bajki te mają wskazać nowe wzory myślenia o sytuacjach lękotwórczych, przedstawić inne wzory reagowania emocjonalnego. bajki.

 3. Bajki psychoterapeutyczne, które maja za zadanie obniżać lęk. Realizacja tych zadań dokonuje się w  dziecku. Niektóre bajki przejdą, niezauważone, innych dziecko nie zrozumie, co będzie wskazówką, że nie są to problemy ważne dla niego, a jeszcze inne bajki będzie czytało albo prosiło o ich wielokrotne powtarzanie.

4. Pogadanka na temat tego co czuli bohaterowie bajki, jakie napotkali trudności, jak poradzili sobie z tymi trudnościami. Dzieci same interpretują bajkę, dopiero wówczas nabierze ona dla nich znaczenia osobistego.

 5. Formy dramy, pantomina, inscenizacje, prace plastyczne do zaprezentowanych bajek.

IV. Adresaci

Uczniowie klas 0 - 3 ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach.

 

V. Przewidywane efekty wychowawcze po realizacji zajęć

Efektem wychowawczym tych zajęć będzie uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie we wzroście osobistym. Dziecko  nauczy się różnych sposobów przezwyciężania swoich lęków, trudności. Nabycie nowych umiejętności prowadzi do zmiany w przeżywaniu i do zmiany w zachowaniu. Myślę, że efektem zajęć będzie dowartościowanie dziecka, które jest w trudnej sytuacji ;danie wsparcie poprzez zrozumienie, akceptację, budowania pozytywnych emocji, nadziei, przyjaźni, jaką zapewniają bajkowe postacie;

Liczba godzin: 2 godziny w tygodniu.

 

 

 

Opracowując ten materiał korzystałam z informacji umieszczonych na stronie ABC.baby.pl

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć