O mnie Prowadzone zajęcia Kabecjanie Dają Radę Szkoła dla rodziców Bezpieczny Internet - informacje dla rodziców Artykuł - Szkoła dla rodziców Bezpieczny Internet - polecane strony Cyberprzemoc Bezpieczny internet - Filtry rodzinne Szkodliwe treści Kompter i internet - jak chronić swoje dziecko? Szkoła bez Przemocy Bezpieczny internet dla najmłodszych- Dekalog dzieci dyslektycznych wg prof. Bogdanowicz Poczytaj mi mamo... O dysleksji słów kilka... Formy pomocy dla uczniów z dysleksją Trudności dzieci dyslektycznych PROGRAM „KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM”- Program Profilaktyczny "Bezpieczeństwo w sieci" Program "Jestem asertywny, zachowuję sie bezpiecznie" O mnie

Joanna Troll

O mnie

„CZASAMI TRZEBA USIĄŚĆ OBOK

I CZYJĄS DŁOŃ ZAMKNĄĆ W SWEJ DŁONI

WTEDY NAWET ŁZY SMAKOWAĆ BĘDĄ JAK SZCZĘŚCIE”.

 

Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:


 I. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych:
1.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
2.Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych,
3.Koordynowanie prac zespołu dokonującego badań dojrzałości szkolnej dzieci,
4.Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
5.Współtworzenie programów szkolnych.    

                                                                                                                                                                                 

  II. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
1.Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
2.Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
3.Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczgólnej opieki i pomocy wychowawczej,
4.Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
5.Współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą dzieciom i młodzieży w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

6.Wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
7.Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.


III.W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:
1.Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
2.Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
3.Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.


IV.W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
1.Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napieć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
2.Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
3.Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
4.Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.


V.W zakresie pomocy materialnej:
1.Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne tudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,
2.Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy,
3.Dbanie o zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

 

 

 

Od dzieci  nauczyłam się trzech rzeczy: 

* cieszyć się bez powodu,

 * być ciągle czymś zajęta

* i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego się pragnie

 

smileysmileysmiley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć