Język polski Dyktanda Łacina na co dzień Poradnia językowa Twórczość literacka uczniów Gazetka szkolna

Ewa Zabuska

Język polski

WAŻNE SŁOWNIKI

 

I. Słowniki ogólne języka polskiego:

1.                            Ilustrowany słownik języka polskiego, red. Elżbieta Sobol, PWN, Warszawa 1999;
 

2.                            Inny słownik języka polskiego, red. Mirosław Bańko, 2 tomy, PWN, Warszawa 2000;

3.                            Popularny słownik języka polskiego, red. nauk. Bogusław Dunaj, Wilga, Warszawa 1999;
 

4.                            Słownik języka polskiego, red. nacz. Mieczysław Szymczak, 3 tomy, PWN, Warszawa 1978-1981 [liczne przedruki, Suplement 1992];

5.                            Słownik języka polskiego, red. nacz. Witold Doroszewski, 10 tomów, tom suplementu, PWN, Warszawa, 1958-1969 [repr.: 1999];

6.                            Słownik języka polskiego. Suplement, red. Mirosław Bańko, Maria Krajewska, Elżbieta Sobol, PWN, Warszawa 1992;
 

7.                            Słownik polszczyzny potocznej, Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński, PWN, Warszawa 1996;
 

8.                            Słownik współczesnego języka polskiego, red. nacz. Bogusław Dunaj, Warszawa: Wilga, 1996.
 

II. Słowniki ortograficzne:

1.                            Leksykon ortograficzny, Edward Polański, Piotr Żmigrodzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001;
 

2.                            Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej, red. nauk. Edward Polański; oprac. haseł Jan Grzenia, PWN, Warszawa 1997;
 

3.                            Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, Edward Polański, Piotr Żmigrodzki, Znak, Kraków 1999.

 

 

III. Słowniki poprawnej polszczyzny:


1.                            Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Andrzej Markowski, PWN, Warszawa 1999;
 

2.                            Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Andrzej Markowski, PWN, Warszawa 1995;
 

3.                            Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. nacz. Halina Zgółkowa, 14 tomów, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1994- ;
 

4.                            Słownik ojczyzny polszczyzny, Jan Miodek, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2002;
 

5.                            Słownik wymowy polskiej, red. Mieczysław Karaś, Maria Madejowa, PWN, Warszawa 1977.
 

IV. Słowniki frazeologiczne:


1.                            Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Stanisław Bąba, Gabriela Dziamska, Jarosław Liberek, PWN, Warszawa 1998;
 

2.                            Popularny słownik frazeologiczny, Katarzyna Głowińska, Wilga, Warszawa 2000;
 

3.                            Słownik frazeologiczny języka polskiego, Stanisław Skorupka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967-1968 [liczne przedruki późniejsze];
 

4.                            Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Stanisław Bąba, Jarosław Liberek, PWN, Warszawa 2001.
 

V. Słowniki synonimów, antonimów i homonimów:


1.                            Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Witold Cienkowski, Warszawa 1994;
 

2.                            Słownik antonimów, Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, MCR, Warszawa 1995 [dalsze wydania w: Świat Książki, Warszawa];
 

3.                            Słownik polskich całkowitych homonimów, red. Danuta Buttler, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989;
 

4.                            Słownik synonimów i antonimów, Marta Pawlus, Beata Gajewska, Park, Bielsko-Biała 1997;
 

5.                            Słownik synonimów polskich, Zofia Kurzowa [i in.], PWN, Warszawa 1998;
 

6.                            Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. Stanisław Skorupka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957 [liczne późniejsze przedruki].
 

VI. Słowniki wyrazów obcych:


1.                            Słownik wyrazów obcych, Mirosław Jarosz, red. nauk. Irena Kamińska-Szmaj, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001;
 

2.                            Słownik wyrazów obcych, red. Jan Tokarski (wyd. II, Elżbieta Sobol, 1995), PWN, Warszawa 1971;
 

3.                            Słownik wyrazów obcych, Władysław Kopaliński, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967 [wiele następnych wydań, wersja komputerowa - 2000];
 

4.                            Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Andrzej Markowski, Radosław Pawelec, Wilga, Warszawa 2001;
 

5.                            Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych, Radosław Pawelec, Warszawa 1999.
 

VII. Słowniki etymologiczne:


A. Wyrazy pospolite:
 

1.                            Etymologiczny słownik języka polskiego, Andrzej Bańkowski, t.1 (A-K), t.2 (L-P), PWN, Warszawa 2000;
 

2.                            Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Krystyna Długosz-Kurczabowa, PWN, Warszawa 205;
 

3.                            Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiesław Boryś, Kraków 2005;
 

4.                            Słownik etymologiczny języka polskiego, Aleksander Brückner, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957 [i następne wydania];
 

5.                            Słownik etymologiczny języka polskiego, Franciszek Sławski, 5 tomów (A-Łżywy), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1952- .
 

B. Nazwy własne:
 

1.                            M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994;
 

2.                            Mały słownik pochodzenia i znaczenia nazw geograficznych, Józef Staszewski, red. Z. Borudzka & M. Rodziewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968;
 

3.                            Rospond, Stanisław: Mówią nazwy, red. H. Budzykowa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976;
 

4.                            Rymut, Kazimierz: Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany, 5 tomów (A-Ky), Kraków 1996-2003;
 

5.                            Rymut, Kazimierz: Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K, t.II L-Ż, Kraków 1999-2001;
 

6.                            Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Stanisław Rospond, red. A. Cieślarowa, Wrocław 1984;
 

7.                            Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Maria Malec, PWN, Warszawa 2003;
 

8.                            Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków, Lucyna Tomczak, Wrocław 2003;

 

 

VIII. Słowniki frekwencyjne:


1.                            Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów. Podstawowy słownik frekwencyjny języka polskiego, Janusz Imiołczyk, PWN, Warszawa-Poznań 1987;
 

2.                            Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rankingowa, Halina Zgółkowa, Wydawnictwo UAM, Poznań 1983;
 

3.                            Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, Ida Kurcz i in., 2 tomy, PAN IJP, Kraków 1990.
 

IX. Inne:


1.                            Encyklopedia języka polskiego, red. Stanisław Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991;
 

2.                            Słownik eufemizmów PWN, Anna Dąbrowska, PWN, Warszawa 1998;
 

3.                            Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Maciej Grochowski, PWN, Warszawa 1995.

 

 

SŁOWNIKI  ON-LINE

 

Język polski

Ortograficzny słownik języka polskiego (350 tys. wyrazów)

Wydawnictwo Wilga

Popularny słownik języka polskiego (30 tys. haseł)

Wydawnictwo Wilga

Popularny słownik frazeologiczny (5 tys. haseł)

Wydawnictwo Wilga

Łatwy słownik trudnych słów (2 tys. haseł)

Wydawnictwo Wilga

Słownik wyrazów obcych (25 tys. haseł, 300 tys. znaczeń)

Wydawnictwo Europa

Słownik krzyżówkowy

TiP

Nowy słownik gwary uczniowskiej

Wydawnictwo Europa

Słownik ortograficzny w wyrażeniach

Wydawnictwo Europa                                          

Siedemnaście zalet książki

        Siedemnaście zalet książki dla dzieci opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej. Nie ma w nich nic specjalnie odkrywczego, ale jak zauważył Juliusz Wasilewski - redaktor naczelny "Biblioteki w Szkole" - "przypominają o pewnych elementarnych sprawach, podstawowych prawdach związanych z funkcjami książki, literatury, czytelnictwa".
        Warto je przeczytać. 1. Książka pomaga nam rozwijać język
  i słownictwo.
  Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć
  innych.
 2. Książka rozwija myślenie.
  Dostarcza nam pojęć myślowych
  i nowych idei, rozszerza naszą
  świadomość i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję,
  uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych
  krajach i kulturach, o przyrodzie,
  technice, historii, o tym wszystkim,
  o czym chcielibyśmy dowiedzieć się
  czegoś więcej.
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność
  do empatii.
  Wyrabia w nas umiejętność wczucia się
  w czyjąś sytuację.
 6. Książka dodaje sił i zapału.
  Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może
  rozśmieszyć lub zasmucić. Może
  pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania,
  które angażują i pobudzają
  do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania
  do namysłu nad tym, co słuszne,
  a co nie, co dobre, a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć
  rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
  zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często
  pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
  że na problem da się spojrzeć
  z różnych stron. Może podpowiedzieć
  inne sposoby rozwiązywania
  konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie.
  Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak
  my, że mamy prawo do swoich odczuć
  i reakcji, umacnia nasze poczucie
  własnej wartości.
 12. Książka pomaga nam zrozumieć innych.
  Lektura książek pisarzy z innej epoki,
  innego świata, i odkrywanie, że ich
  myśli i odczucia nie różnią się od naszych,
  buduje tolerancję dla innych kultur
  i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem
  w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
  i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki
  można ja wypożyczyć za darmo
  i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa
  kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne
  doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można
  czytać na głos, przynosi radość dzieciom
  i dorosłym. Buduje pomost
  między pokoleniami.
 16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie
  z literaturą - nieograniczonym światem,
  z którego czerpiemy przez całe życie.
  To bardzo ważne spotkanie, gdyż,
  jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże,
  ile może dać dobra literatura.
 17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę
  kraju. Daje pracę wielu ludziom:
  pisarzom, ilustratorom, wydawcom,
  redaktorom, drukarzom, recenzentom,
  księgarzom, bibliotekarzom...
  Literaturę dziecięcą można również
  eksportować przynosząc krajowi dochód
  i uznanie za granicą.

  

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć