Nawigacja

Nasza oferta

Zapisy do klasy I

Nasza oferta

   

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność 

nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.   

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

by samo widzieć chciało.

                                                             Janusz Korczak

ZAPEWNIAMY:

 

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, zgodnie z nowoczesnymi tendencjami stosują w swojej pracy nowoczesne metody dydaktyczno- wychowawcze, uczestniczą wraz z dziećmi w programach unijnych, min. w programie rozwijającym inteligencje wielorakie ucznia i w programie rozwijającym postawy prospołeczne „Przyjaciele Zippiego”,
 • poczucie bezpieczeństwa i promowanie zdrowego stylu życia: realizujemy programy „Szkoła bez przemocy” oraz „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Szkoła promująca zdrowie” i wiele innych
 • .rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych dzieci poprzez możliwość uczestniczenia w różnorodnych bezpłatnych kółkach zainteresowań, min. w prężnie działającym teatrze szkolnym,
 • nowoczesną pracownię jezykową z centrum multimedialnym, tablicą interaktywną oraz 12 stanowiskami komputerowymi
 • bezpłatne zajęcia korygujące wady postawy,
 • wspomaganie uczniów mających dysfunkcje rozwojowe,
 • atrakcyjne wycieczki, imprezy plenerowe,
 • wszechstronną współpracę z rodzicami konsultacje z rodzicami, udział rodziców w imprezach okolicznościowych,
 • przestronne i dobrze wyposażone klasy z miejscem do nauki i zabawy,
 • nauka w klasach 1-3 odbywa się w systemie dwuzmianowym, a klasy 0 i 4-6 w systemie jednozmianowym
 • plac zabaw
 • świetlicę szkolną czynną od godz. 6.30 do godz. 17.00,
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej,
 • możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz czytelni z centrum multimedialnym i stałym dostepem do internetu
 • monitoring szkoły
 • 2 sale gimnastyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt sportowy
 • klasy sportowe o profilu piłki siatkowej prowadzone przez trenerów II klasy
 • wielofunkcyjne, nowoczesne boisko zewnętrzne pokryte nawierzchnią tartanową
 • nowoczesną pracownię komputerową dla klas 0-6 oraz Internetowe Centrum Multimedialne
 •  opiekę pedagoga , psychologa szkolnego i całotygodniową opiekę pielęgniarki.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć