Nawigacja

Wykaz podręczników Informacje dot. zasad płatności za zniszczone lub zagubione podręczniki

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

            

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

 

I.Fabiszewska, K.Wilk,W.Zaba-Żabińska: ,,Olek i Ada”-B+”- Mac, 2018-Pakiet box.

RELIGIA:

Red.ks. prof. St.Łabendowicz: ,,Jezus mnie kocha’’.Podręcznik do religii dla dzieci 6-letnich” –Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Radom, 2016 - nr dop. – AZ-03-03/2-0 -podręcznik

JĘZYK ANGIELSKI:

E.Wodzicko-Dondziłło: ,,Kolorowy start 5 i 6 latki. Język angielski”-  Karty pracy, wyprawka

 

 

 

 

 

KLASA I

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń

do religii

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 

K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, E. Hryszkiewicz ,

B. Stępień , J.Winiecka- Nowak : ,,Elementarz odkrywców”. Podręcznik.Kl.1.Semestr 1i2.Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz.1-4. Edukacja matematyczna. Cz.1-2 – Nowa Era, 2017,  nr dop.:.790/1/2017  , 790/2/2017 

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 

T Lochowski, C. Bruni: ,, NEW ENGLISH ADVENTURE ”. Podręcznik . Poziom1 – Pearson Central Europe, 2017 –

Nr dop. 891/1/2017 podręcznik i ćwiczenia

RELIGIA:

Red. ks.prof.St Łabendowicz.: ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – Wydawnictwo Diecezjalne i Sandomierz, 2011 –

Nr dop. AZ-11-01/10-RA-1/11-podręcznik

 

 

KLASA II

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW KL.II

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń

do religii

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 

K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, E. Hryszkiewicz ,

B. Stępień, J.Winiecka- Nowak

,,Elementarz Odkrywców”  podręcznik . kl.2.Semestr 1 i 2  -   Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza - Cz.1-4,  Edukacja matematyczna-  Cz.1-2 - Nowa Era, 2018 – nr dop.790/3/2018, 790/4/2018

 

     JĘZYK ANGIELSKI:

 

 V.Lambert, A.Worall: ,, NEW ENGLISH ADVENTURE 2” –Pearson Central Europe, 2015 – Nr dop. 819/1/2018 – podręcznik

i  ćwiczenia

 

 

RELIGIA:

 

 Red. ks.prof. St. Łabendowicz.; ,,Kochamy Pana Jezusa”.- Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 2013 - tylko  podręcznik

Nr dop. AZ-12-01/10-RA-8/13     

 

 

 

KLASA III


Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 

K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, E. Hryszkiewicz ,

 B. Stępień , M.Ogrodowczyk , J.Winiecka- Nowak : ,,Elementarz XXI wieku kl.3 – podręcznik.- cz.1-4, Nowa Era, 2016

Nr dop.404/5,6/2014/2016

 

Podręczniki rządowe:

 

M. Lorek , M. Zatorska: ,,Nasza szkoła” kl.3 –podręcznik.-

cz.1A i 1 B, 2, 3A i 3B, 4.- Wyd. MEN, 2016  

 

A. Ludwa , M.Lorek: ,, Nasza szkoła. Matematyka kl.3”- podręcznik - Cz.1-4 , Wyd. MEN, 2016

 

    

JĘZYK ANGIELSKI:

 

 T.Lochowski, A. Worall: ,,  NEW ENGLISH ADVENTURE 3” –podręcznik  wieloletni,  Pearson Central Europe,  2015

 Nr dop. 680/3/2015   podręcznik  i  ćwiczenia

 

 

RELIGIA:

 

Red.ks.prof. St Łabendowicz ,,Przyjmujemy Pana Jezusa’’-Wydawnictwo Diecjezjalne  Sandomierz, 2014 – podręcznik i ćwiczenia

Nr dop. AZ-13-01/10-RA-5/14

KLASA IVPodręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, A.Murdzek, K. Krzemieniewska- Kleban: ,,Między nami”.- podręcznik i  ćwiczenia-GWO, 2017 – Nr dop. 867/1/2017

MATEMATYKA:

,, Matematyka wokół nas  dla kl. 4” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP ; 2017 – nr dop.787/1/2017 H.Lewicka, M.Kowalczyk:

JĘZYK ANGIELSKI:

S,  Zervas ;  C. Bright ; A Tkacz: ,, English Class A1” - Pearson Central Europe, 2017– podręcznik  i ćwiczenia – Nr dop.840/1/2017

HISTORIA:

T. Małkowski.: ,,Podróże w czasie. Historia 4 ” – podręcznik i ćwiczenia– GWO 2017 - Nr ewidencyjny 829/1/2017

PRZYRODA:

E Gromek, E.Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A.Melson.: ,, Przyrodo witaj” kl. 4. Wyd.IV,  WSiP, 2017 – podręcznik i ćwiczenia –

Nr dop.

PLASTYKA:

J. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.4 szkoły podstawowej kl. IV” – podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2017 – Nr dop. 903/1/2017

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl. IV- U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik – WSiP, 2017 – Nr dop.858/1/2017

TECHNIKA:

D. Łazuchiewicz, B. Bogacka- Osińska: ,,Bądź bezpieczny na drodze’’ –- podręcznik, WSiP, 2017 – nr dop. 850/1/2017

INFORMATYKA
"Informatyka.Podręcznik.Szkoła podstawowa kl.4” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2017 – Nr dop. I.807/1/2017 Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, W. Wyczółkowski:

RELIGIA:

,, Jestem Chrześcijaninem” kl.4 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu, Radom, 2012 – nr dop. AZ 21-01/10-RA-1/13

 

 

 KLASA V

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

  

JĘZYK POLSKI:

 A. Łuczak, A. Murdzek   ,,Między nami’’- podręcznik  i ćwiczenia- Wydawnictwo Oświatowe, 2018 - nr dop. 867/2/32017

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2018  nr dop. 787/2/2018

JĘZYK ANGIELSKI:

J.Croxford, I.Fruen,A.Tkacz: ,, English Class A1+” – podręcznik i ćwiczenia, – wyd. Pearson Education, 2018 – Nr dop. 840/2/2018

HISTORIA:

T.Małkowski.: ,,Historia 5. Podróże w czasie” – podręcznik i ćwiczenia– GWO, 2018 - Nr dop. 829/2/2018

 

BIOLOGIA:

M.Sęktas, J.Stawarz: ,, Puls życia” kl. 5. Nowa Era, 2018 – podręcznik Nr dop. 844/1/2018

GEOGRAFIA

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz: ,,Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do kl.5 Szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018 – podręcznik – nr dop. 906/1/2018

PLASTYKA:

J. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.5 szkoły podstawowej– podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2018 –

Nr dop.903/2/2018

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl.5 - U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik–WSiP , 2018 – Nr dop.858//2/2018

TECHNIKA:

E.Bubak, E. Królicka, M.Duda: ,,Technika na co dzień kl4-6”- podręcznik, wyd. WSiP, 2018- nr dop.850/2/2017

INFORMATYKA:

I. Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, M.Wyczółkowski: ,, Informatyka kl.5” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2018 – Nr dop. 807/2/2018

RELIGIA:

,, Wierzę w Boga” kl.5 - podręcznik i ćwiczenia.- red. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2013–

Nr dop.AZ-22-01/10-RA-9/13

 

 

KLASA VI

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

,,Między nami’’.- podręcznik i ćwiczenia: A.Łuczak, A.Murdzek   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 nr dop.867/3/2017

 

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 6” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2017- Nr dop. 275/3/2014/z1/2016

JĘZYK ANGIELSKI:

J.Wildman, M.Bogucka : ,, Discover  3” – podręcznik bez ćwiczeń – wyd. Pearson Education, 2017 – Nr dop.402/4/2011/2015

 

HISTORIA:

W.Kalwat, M.Lis: ,,Klucz do historii. Historia i społeczeństwo”kl.6- podręcznik i ćwiczenia, WSiP, 2017- Nr dop.510/3/2013/2015

PRZYRODA:

M. Gromek, E. Kłos, E.Laskowska: ,, Przyrodo witaj

kl. 6. – podręcznik i ćwiczenia 1-2 cz. +CD.- wyd.  - ,WSiP, 2014- Nr dop. 554/3/2014

Atlas geograficzny,,Świat wokół nas- kontynuacja z kl.4 i 5

 

TECHNIKA:

E.Bubak, E. Królicka: ,,Technika na co dzień”kl.4-6- podręcznik,

wyd. WSiP, 2017 nr dop.850/2/2017– kontynuacja z kl.5

 

PLASTYKA:

S. Stopczyk, B.Neubart, J.Chałaścińska: ,, Plastyka” Podręcznik. Szkoła Podstawowa kl.6- podręcznik – Wyd. WSiP, 2017 – Nr dop.449/3/2014

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl.6. -U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek,  A. Sołtysik – podręcznik , WSiP, 2017 – Nr dop.406/3/2014/2016

 

INFORMATYKA:

 W. Jochemczyk, A. Samulska.I Krajewska- Kranas, W. Kranas,

,, Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe kl.6” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2016 – Nr dop. 453/3/2014/2016

 

RELIGIA:

 ,, Wierzę w kościół” kl.6 - podręcznik i ćwiczenia. – pod red. ks. prof. S.Łabendowicza–Wydawnictwo Diecjezjalne, Sandomierz 2017- Nr dop. AZ-23-01/10-RA-2/15

 

 

KLASA VII

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. 

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, R.Maszka: ,,Między nami’’.- podręcznik i ćwiczenia .- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 nr dop. 867/4/2017

JĘZYK ANGIELSKI:

C.  Barraclough ;  S. Gaynor ; A Tkacz: ,,English class B1+”- Pearson Central Europe, 2017- podręcznik  i  ćwiczenia- nr dop.-840/5/2017 ( klasa  językowa)

B.Hastings, St.McKinlay, A. Tkacz: ,,English Glass A2+”- Pearson Central Europe, 2017- podręcznik  i  ćwiczenia -  nr dop. 840/4/2017 -  ( klasa  bez rozszerzonego program z języków obcych  )

JĘZYK HISZPAŃSKI:

X. P.López,  A. Dudziak-Szukała, A.Kaźmierczak, J.C. García González:

,, Explora 1” kl.7 –poziom A1- Wydawnictwo,,Draco”, 2017-  podręcznik –

nr. dop. 851/1/2017

JĘZYK NIEMIECKI:

A. Potapowicz, K.Tkaczyk: ,,aha! Neu.” Język niemiecki kl. 7- WSiP,2017- podręcznik i ćwiczenia+płyta CD- nr dop. 798/1/2017

 

HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 7”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017-podręcznik i ćwiczenia- nr dop.829/4/2017

MATEMATYKA:

A. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka: ,,Matematyka wokół nas” kl.7- WSiP, 2017-  podręczni i ćwiczenia -Nr dop.787/4/2017

BIOLOGIA:

M. Jefimow: ,,Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.844/4/2017

CHEMIA:

J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery.Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.785/1/2017

FIZYKA:

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: ,,Spotkania z fizyką". Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik-nr dop.885/1/2017

GEOGRAFIA:

A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz: ,,Geografia. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7”, WsiP, 2017 – podręcznik  i  ćwiczenia– nr dop.890/3/2017

MUZYKA: 

K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik , Wł. Sołtysik–,, Klucz do muzyki.Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7”-– podręcznik –, WSiP , 2017 – Nr dop.858/4/2017

  PLASTYKA:

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak,, Do dzieła ! Podręcznik do plastyki dla kl.7 szkoły podstawowej” – podręcznik –, Nowa Era , 2017 – Nr dop.903/4/2017

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, , M.Wyczółkowski \:,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.7” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2017 – Nr dop. 807/4/2017

RELIGIA:

,, Spotkanie ze Słowem” kl.7 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu, Radom, 2011 AZ 31-01/10-RA-6/13 nr dop.

KLASA VIII

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. 

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, K.Krzemieniecka- Kleban:  ,,Między nami’’.- podręcznik i ćwiczenia - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018-

nr dop.

JĘZYK ANGIELSKI:

A Tkacz, A.Bandis, A.Lewicka, R.Cowen, R. Ranus : ,, Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty”- Pearson Central Europe, 2018- podręcznik wieloletni   i  ćwiczenia- nr dop.

JĘZYK NIEMIECKI:

A. Potapowicz, K.Tkaczyk: ,,aha! Neu.” Język niemiecki kl. 8- WSiP, 2018- podręcznik i ćwiczenia+płyta CD- nr dop. 798/2/2017

HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 8”, Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe, 2018- podręcznik - nr dop.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

I.Janicka, A.Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski: ,, Dziś i jutro”- Nowa Era,2018 –nr dop. 374/2017-podręcznik

MATEMATYKA:

A. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka: ,,Matematyka wokół nas” kl.8- WSiP, 2018- Nr dop.787/5/2018-podręcznik i ćwiczenia

BIOLOGIA:

B. Sągin,A.Boczarowski,M.Sęktas : ,,Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.844/3/2018

CHEMIA:

J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery.Podręcznik dla kl.8 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018- podręcznik – nr dop.785/2/2018

FIZYKA:

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: Spotkania z fizyką. Podręcznik dla kl.8 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2018-podręcznik-nr dop. 885/2/2018

GEOGRAFIA:

A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz: ,,Geografia. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.8”, WSiP, 2018 – podręcznik – nr dop. 890/4/2018

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, , M.Wyczółkowski ,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.8” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2018 – Nr dop. 807/5/2018

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 

J.Słoma:Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej- Nowa Era, 2018 -podręcznik –Nr dop. 846/2017

RELIGIA:

,, Aby nie ustawać w drodze” kl.8 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks.prof. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 2013

nr dop. AZ 32-01/10-RA-10/13

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć