Nawigacja

Wykaz podręczników Informacje dot. zasad płatności za zniszczone lub zagubione podręczniki

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

            

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

 

 

W.Żaba-Żabińska: ,,Kolorowy Start z plusem”-roczne przygotowanie przedszkolne”- MAC, 2016

 

 RELIGIA:

podręcznikA2-03-01/10-RA-1/11-, 2011 - nr dop. – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu. Podręcznik o religii dla dzieci 5-letnich "Jesteśmy dziećmi Boga" 
Red. St.Łabendowicz:

 

 

 

 

 

KLASA I

 

 

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, E. Hryszkiewicz ,

B. Stępień , J.Winiecka- Nowak : ,,Elementarz odkrywców”. Podręcznik.Kl.1.Semestr 1.Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz.1-2. Edukacja matematyczna. Cz.1 – Nowa Era, 2017,  nr dpo.790/1/2017, 790/2/2017  

              RELIGIA:

 Red. ks.St Łabendowicz.: ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu, 2011 – Nr dop. AZ-11-01/10-RA-1/11-podręcznik

JĘZYK ANGIELSKI:

 T Lochowski, C. Bruni: ,, NEW ENGLISH ADVENTURE ”. Podręcznik . Poziom1 – Pearson Central Europe, 2017 – Nr dop. 891/1/2017 podręcznik i ćwiczenia

KLASA II

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

   K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, E. Hryszkiewicz ,

 

B. Stępień, M.Ogrodowczyk, J.Winiecka- Nowak -

,,Elementarz XXI wieku  kl.2–  podręcznik . -  Cz.1-4, Nowa Era, 2015 – nr dop.403/3,4/2013/2015

  

Podręczniki rządowe:

 

 M. Lorek , M. Zatorska: ,,Nasza szkoła” kl.2 –podręcznik.-

cz.1A i 1 B, 2,3,4.- Wyd. MEN, 2015

Nasza szkoła. Matematyka kl.2A. Ludwa , M.Zatorska: ,,  ”- podręcznik - Cz.1-4 , Wyd. MEN, 2015

 

 RELIGIA:

 Red. ks. St. Łabendowicz.; ,,Kochamy Pana Jezusa”.- Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu, 2013 podręcznik i ćwiczenia Nr dop. AZ-12-01/10-RA-8/13     

  JĘZYK ANGIELSKI:

 

Podręcznik i ćwiczenia .V.Lambert, A.Worall: ,, NEW ENGLISH ADVENTURE 2” –Pearson Central Europe, 2015 – Nr dop. 680/2/2015  

 

 

 

KLASA III

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

 

K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, E. Hryszkiewicz ,

 B. Stępień ,M.Ogrodowczyk J.Winiecka- Nowak : ,,Elementarz XXI wieku kl.3 – podręcznik.- cz.1-4, Nowa Era, 2016 Nr dop.404/5,6/2014/2016

   Podręczniki rządowe:

 

M. Lorek , M. Zatorska: ,,Nasza szkoła” kl.3 –podręcznik.- cz.1A i 1 B, 2, 3A i 3B, 4.- Wyd. MEN, 2016  

- podręcznik - Cz.1-4 , Wyd. MEN, 2016A. Ludwa , M.Zatorska: ,,  Nasza szkoła. Matematyka kl.3

 

 

 RELIGIA:

Red.W.Kubik ,,Przyjmujemy Pana Jezusa’’-Wyd. WAM, Kraków, 2015 – podręcznik i ćwiczenia

Nr dop. AZ-1301/10-KR-14/13

JĘZYK ANGIELSKI:

 T.Lochowski, A. Worall: ,,  NEW ENGLISH ADVENTURE 32015 Pearson Central Europe,  wieloletni,  ” –podręcznik Nr dop. 680/3/2015 ćwiczenia  i  podręcznik  –

KLASA IVPodręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, A.Murdzek, K. Krzemieniewska- Kleban: ,,Między nami”.- podręcznik i  ćwiczenia-GWO, 2017 – Nr dop. 867/1/2017

MATEMATYKA:

,, Matematyka wokół nas  dla kl. 4” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP ; 2017 – nr dop.787/1/2017 H.Lewicka, M.Kowalczyk:

JĘZYK ANGIELSKI:

S,  Zervas ;  C. Bright ; A Tkacz: ,, English Class A1” - Pearson Central Europe, 2014 – podręcznik  i ćwiczenia – Nr dop.840/1/2017

HISTORIA:

T. Małkowski.: ,,Podróże w czasie. Historia 4 ” – podręcznik i ćwiczenia– GWO 2017 - Nr ewidencyjny 829/1/2017

PRZYRODA:

E Gromek, E.Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A.Melson.: ,, Przyrodo witaj” kl. 4. Wyd.IV,  WSiP, 2017 – podręcznik i ćwiczenia –

Nr dop.

PLASTYKA:

J. Lukas, K.Onak: ,, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla kl.4 szkoły podstawowej kl. IV” – podręcznik – Wyd. Nowa Era, 2017 – Nr dop.

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl. IV- U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik – WSiP, 2017 – Nr dop.858/1/2017

TECHNIKA:

D. Łazuchiewicz, B. Bogacka- Osińska: ,,Bądź bezpieczny na drodze’’ –- podręcznik, WSiP, 2017 – nr dop. 850/1/2017

INFORMATYKA
I.807/1/2017Podręcznik.Szkoła podstawowa kl.4” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2017 – Nr dop. Informatyka. Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, W. Wyczółkowski:,,

RELIGIA:

,, Jestem Chrześcijaninem” kl.4 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu, Radom, 2012 – nr dop. AZ 21-01/10-RA-1/13

 

 

 KLASA V

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

  

JĘZYK POLSKI:

 A. Łuczak, A. Murdzek   ,,Między nami’’- podręcznik  i ćwiczenia- Cz.1-2 wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013 - ( nowa podstawa programowa) - nr dop.:445/2/2013/2015

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2013 - (nowa podstawa programowa) – 275/2/2010/2015 nr dop.

JĘZYK ANGIELSKI:

J.Wildman, I.Hearn: ,, Discover 2” – podręcznik bez ćwiczeń, – wyd. Pearson Education, 2014 – Nr dop. 402/3/2011/2015

HISTORIA:

W.Kalwat, M.Lis.: ,,Klucz do historii kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia– WSiP 2014 - Nr ewidencyjny 510/2/2013/2015

 

PRZYRODA:

E Gromek, E.Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A.Melson: ,, Przyrodo witaj” kl. 5. Wyd.II,  WSiP, 2014 – podręcznik i ćwiczenia – Nr dop.530/2/2013/2015

Atlas geograficzny,,Świat wokół nas” - kontynuacja z kl.4

PLASTYKA:

S. Stopczyk, B.Neubart: ,, Plastyka– podręcznik – Wyd. WSiP, 2012 – Nr dop.440/2/2013

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki” kl.5 - U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik – podręcznik  – WSiP , 2013 – Nr dop.406/2/2013/2015

TECHNIKA:

E.Bubak, E. Królicka: ,,Technika na co dzień”- podręcznik, wyd. WSiP, 2012 nr dop.496/2,3/2012/2015

INFORMATYKA:

I. Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska.:

,, Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe kl.5 – podręcznik, Wyd. WSiP, 2013 – Nr dop. 453/2/2013/2015

RELIGIA:

,, Wierzę w Boga” kl.5 - podręcznik i ćwiczenia.- red. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Radom,  2013,  Kraków – Nr dop.AZ-22-01/10-RA-9/13

 

 

KLASA VI

Podręczniki i ćwiczena zostaną zakupione przez szkołę.

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

,,Między nami’’.- podręcznik i ćwiczenia: A.Łuczak, A.Murdzek 445/3/2014/2016  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014 nr dop.

 

MATEMATYKA:

H.Lewicka, M.Kowalczyk: ,, Matematyka wokół nas  dla kl. 6” – podręcznik i ćwiczenia-WSiP, 2010- Nr dop. 275/3/2010/z1/2016

JĘZYK ANGIELSKI:

J.Wildman, M.Bogucka : ,, Discover  3” – podręcznik bez ćwiczeń – wyd. Pearson Education, 2014 – Nr dop.402/4/2011/2015

 

HISTORIA:

W.Kalwat, M.Lis: ,,Klucz do historii. Historia i społeczeństwo”kl.6- podręcznik i ćwiczenia, WSiP, 2016- Nr dop.510/3/2014/2016

PRZYRODA:

M. Gromek, E. Kłos, E.Laskowska: ,, Przyrodo witaj

kl. 6. – podręcznik i ćwiczenia 1-2 cz. +CD.- wyd.  - ,WSiP, 2014- Nr dop. 554/3/2014/2016

Atlas geograficzny,,Świat wokół nas- kontynuacja z kl.4 i 5

 

TECHNIKA:

E.Bubak, E. Królicka: ,,Technika na co dzień”- podręcznik,

wyd. WSiP, 2012 nr dop.496/2,3/2012/2015 – kontynuacja z kl.5

 

PLASTYKA:

S. Stopczyk, B.Neubart: ,, Plastyka”   – podręcznik – Wyd. WSiP, 2012 – Nr dop.440/3/2014

MUZYKA: 

,, Klucz do muzyki U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, ” kl.6. - A. Sołtysik – podręcznik  i zeszyt ćwiczeń –, WSiP, 2014 – Nr dop.406/3/2014/2016

 

INFORMATYKA:

I. W. Jochemczyk, A. Samulska.: Krajewska- Kranas, W. Kranas,

,, Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe kl.6” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2016 – Nr dop. 453/3/2014/2016

 

RELIGIA:

,, Przemienieni przez Boga- katechizm” kl.6 - podręcznik i ćwiczenia. - red. Z. Marek; A. Wawulik – WAM; Kraków, 2014- Nr dop. AZ-23-01/10-KR-1/14 

 

 

KLASA VII

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. 

Rodzice ponoszą tylko koszt zakupu podręcznika i ćwiczeń do religii

 

JĘZYK POLSKI:

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, R.Maszka: ,,Między nami’’.- podręcznik i ćwiczenia .- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 nr dop. 867/4/2017

JĘZYK ANGIELSKI:

C.  Barraclough ;  S. Gaynor ; A Tkacz: ,,English class B1”- Pearson Central Europe, 2017- podręcznik I ćwiczenia - nr dop.-

JĘZYK NIEMIECKI:

Język niemiecki kl. 7- WsiP,2017- podręcznik - nr dop. 798/1/2017 ,,Aha neu 7"

Piszczatowski

   

HISTORIA:

Małkowski T.: ,,Podróże w czasie. Historia 7”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017-podręcznik i ćwiczenia- nr dop.

MATEMATYKA:

A. Drążek, E.Duvnjak , E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka: ,,Matematyka wokół nas” kl.7- WSiP, 2017-  podręczni i ćwiczenia -Nr dop.787/4/2017

BIOLOGIA:

M. Jefimow: ,,Puls Życia. Podręcznik do biologii dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.844/4/2017

CHEMIA:

J. Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin: ,,Chemia Nowej Ery.Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik – nr dop.785/1/2017

FIZYKA:

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny- Różańska: ,,Spotkanie z fizyką". Podręcznik dla kl.7 szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2017-podręcznik-nr dop.

GEOGRAFIA:

A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz: ,,Geografia. Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7”, WsiP, 2017 – podręcznik  i  ćwiczenia– nr dop.

MUZYKA: 

K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik , Wł. Sołtysik–,, Klucz do muzyki.Podręcznik Szkoła podstawowa kl.7”-– podręcznik –, WSiP , 2017 – Nr dop.

  PLASTYKA:

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak,, Do dzieła ! Podręcznik do plastyki dla kl.7 szkoły podstawowej” – podręcznik –, Nowa Era , 2017 – Nr dop.

INFORMATYKA:

I.Krajewska- Kranas, W. Kranas, W. Jochemczyk, , M.Wyczółkowski \:,,Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa kl.7” – podręcznik, Wyd. WSiP, 2017 – Nr dop. 807/4/2017

RELIGIA:

,, Spotkanie ze Słowem” kl.7 – podręcznik i  ćwiczenia.- red.ks. St. Łabendowicz – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu, Radom, 2011 AZ 31-01/10-RA-6/13 nr dop.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć