Klauzula informacyjna

 • Szkolny Koncert Noworoczny- 29.01.2019r.

  Szkolny Koncert Noworoczny- 29.01.2019r.

  SZANOWNI RODZICE I PRZYJACIELE SZKOŁY. Szkolny Koncert Noworoczny- 29.01.2019r. - Obrazek 1

        W IMIENIU UCZNIÓW KLAS 4-8 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLNY KONCERT NOWOROCZNY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 29 STYCZNIA PO ZEBRANIACH RODZICÓW O GODZINIE 17.30 W SALI GIMNASTYCZNEJ.
        PODCZAS KONCERTU UCZNIOWIE KLAS 4-8 ZAPREZENTUJĄ SWOJE TALENTY MUZYCZNE I TANECZNE. 

        MAMY NADZIEJĘ NA PAŃSTWA LICZNE PRZYBYCIE I ŻYCZLIWOŚĆ.

                  SAMORZĄD SZKOLNY I ORGANIZATORZY KONCERTU
   

 • Informacja dot.obiadów

  Informacja dot.obiadów

  Informujemy, że opłata za obiady wynosi w styczniu  - 76zł, lutym - 40zł, marcu - 84zł, kwietniu - 60zł, maju - 80zł, czerwcu - 52zł.

   

  Należność za obiady prosimy wpłacać na konto :
  I
  NG BANK ŚLĄSKI    48 1050 1285 1000 0002 0350 6274 

  Stawka za obiad nie ulega zmianie i wynosi 4 zł.
   

  Jadłospis będzie wywieszany na korytarzu szkolnym przy wejściu, oraz w marę możliwości na bieżąco na stronie internetowej.
   

  Miło nam poinformować Państwa, iż nasza szkoła bierze udział w programie Żywienie na Wagę Zdrowia.
   

  Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły nr 1/09 (dostępne na stronie www) nie ma odpisów za niewykorzystanie abonamentu obiadowego w m-cu grudniu i czerwcu.

 • List Minister Edukacji Narodowej

  List Minister Edukacji Narodowej

        Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                        

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie, 

   

  w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

   

  W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

   

  Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii,na Węgrzech, Słowacji,Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

   

   

  Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

   

  Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

   

  Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
  z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

   

  Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

   

   

  Z wyrazami szacunku

   

   

  Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
  Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

 • Wszawica – zakaźne tabu

  Wszawica – zakaźne tabu

  Wszawica to choroba pasożytnicza. Zdawałoby się, że to choroba dawnych czasów. Nic podobnego! Wciąż atakuje dziecięce główki i głowy dorosłych. Jedyne, co się zmieniło, to sposób walki z wszawicą – dziś jest o wiele bardziej skuteczny. Szczegóły w ulotce i broszurze.

  wszawica_ULOTKA_A5.pdf

  wszawica_BROSZURA_A5.pdf

 • Uniwersytet Młodego Odkrywcy

  Uniwersytet Młodego Odkrywcy

  Zachęcamy do udziału w projekcie " Uniwersytet Młodego Odkrywcy DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury " .
  Zajęcia dla dzieci 10-15 lat, odbywają się na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, są bezpłatnie, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Slaskiej.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie, w pionowym panelu, w zakładce " Zapowiedzi" oraz klikając na poniższy link:   
  https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Strony/dwa.aspx

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2010

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2010

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2010 - Obrazek 1


  Warszawa, 5 września 2018 r.

   

   

   

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
  na rok szkolny 2019/2020

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

   

  Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacjazostały zamieszczone najważniejsze pytania
  i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej
  oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane
  i uzupełniane o nowe treści.

   

  Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały  informacyjne związane
  z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

   

  Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalnepunkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

   

  W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnychbędą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca
  w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

   

  Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie
  do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

   

  Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

  Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
  ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

   

  W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

   

  Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Departament Informacji i Promocji 


  Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
   – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

   

  Do kogo należy obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej?

  Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

  Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą rywalizowali ze sobą w postępowaniu rekrutacyjnym o te same miejsca?

  Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

  Czy szkoły przygotowują się już do przyjęcia uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum?

  Tak. Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 szkoły ponadgimnazjalne (w szczególności te najpopularniejsze) przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015–2016/2017. Te same szkoły na rok szkolny 2019/2020 planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów.

  Ilu uczniów wybiera obecnie naukę w liceum, technikum lub branżowej szkole?

  1 września 2017 roku naukę w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego rozpoczęło 45% uczniów, a w technikum i branżowej szkole I stopnia 55% uczniów.

   

  Czy są już znane zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020?

  Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.

  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
   lub gimnazjum,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

  Czy są już pierwsze szacunki dotyczące liczby osób ubiegających się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/2020?

  W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dzieci
  i młodzieży wynosiła 746 tys. W roku szkolnym 2017/2018 było to 474 tys. (mniej o 272 tys., tj. o 36%). Jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 2018/2019 może wynieść 476 tys.

  Szacujemy, że roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego).

  Czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę miejsc absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum?

  Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum.

  Więcej informacji: www.men.gov.pl/pl/rekrutacja/

   

  Departament Informacji i Promocji

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • - Obrazek 1

  Szanowni Rodzice, 

       Drodzy Uczniowie

   

           Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym sukcesie naszej szkoły.

            Jak już wcześniej informowałam, przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

           30.05.2018r. otrzymaliśmy informację, że jesteśmy finalistami konkursu na utworzenie szkolnej ekopracowni „Zielona Pracownia 2018”.

           Na konkurs wpłynęło 127 wniosków, z czego 68 szkół otrzyma dofinansowanie.

           My otrzymaliśmy kwotę: 7 540,85 zł w pierwszym etapie i 29 864, 30 zł w etapie drugim, czyli łączna kwota na utworzenie ekopracowni to 37 405,15 zł.

           Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli korzystać z różnorodnych pomocy dydaktycznych w nowej, funkcjonalnej pracowni.

           Dziękujemy, tym wszystkim, którzy nas wspierali.

   

   

                                                           Z serdecznymi pozdrowieniami,

                                                                     Anna Pomykała

 • 1% PODATKU DLA SZKOŁY – PODZIĘKOWANIA

  1% PODATKU DLA SZKOŁY – PODZIĘKOWANIA

   

  http://www.fundacjaradan.org/files/layout/images/radan_logo.png    Szanowni Państwo,

  W imieniu Pani Dyrektor oraz nauczycieli wychowania fizycznego pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie za wsparcie, jakiego Państwo udzielili naszej szkole, wyrażone odpisem 1% podatku na Fundację RADAN, a tym samym na sprzęt sportowy dla naszej szkoły.

  Z Państwa odpisów udało się uzyskać kwotę 1896,50 zł.

  Z pozyskanych w ten sposób środków został zakupiony sprzęt sportowy: piłki nożne do gry na boisku, zestawy TRX, kolce lekkoatletyczne, taśmy do ćwiczeń, lotki do badmintona. Sprzęt ten będzie wykorzystywany w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się do poprawienia sprawności fizycznej naszych uczniów oraz do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

  1% PODATKU DLA SZKOŁY – PODZIĘKOWANIA - Obrazek 11% PODATKU DLA SZKOŁY – PODZIĘKOWANIA - Obrazek 2

  Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy za okazane wsparcie i mamy nadzieję, że grono Darczyńców w roku 2018 się powiększy, do czego gorąco namawiamy.

  Przypominamy

  Nr KRS Fundacji : 0000283966

  Cel szczegółowy 1% : SP 9 Gliwice

 • List Minister Edukacji Narodowej

  List Minister Edukacji Narodowej

  Warszawa, 18 maja 2018 r.

   

   

   

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

  wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

  Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół. o te same miejsca. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.
  Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 
  sal lekcyjnych.

  Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby

  Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  ·        wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

  ·        oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

  ·        świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
  z wyróżnieniem,

  ·        szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

   

  W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.  
  Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje po stronie samorządów.
  Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

  Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

   

   

   

   Z wyrazami szacunku

  Anna Zalewska

  inister Edukacji NarodowejM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • List Ministra Edukacji Narodowej

  List Ministra Edukacji Narodowej

                                                                                                                                 

  Warszawa, 9 marca 2018 r.

   

   

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

   

     stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

   

  Chcąc włączyć uczniów we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej niepodległości, ogłosiłam rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.
  Ufam, że hasło to stanie się impulsem do podejmowania działań edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych. Chciałabym, aby pogłębiły one wiedzę o naszych dziejach i wzmocniły kształtowanie postaw patriotycznych.

   

  Szkoła i przedszkole odgrywają istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Nauczyciele, wprowadzając ucznia w świat wartości, uczą jednocześnie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Kształtują oni również przywiązanie do symboli narodowych, naszej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń. Treści z zakresu wychowania patriotycznego są ważną częścią nowej podstawy programowej i mogą być realizowane w ramach różnych zajęć lekcyjnych, przy wykorzystaniu urozmaiconych metod dydaktycznych. Zachęcam Państwa do podejmowania takich działań.

   

  Podkreślając fakt, że zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, zwracam się z gorącą prośbą o włączanie się w obchody 100-lecia niepodległości Polski. Zachęcam szkoły do inicjowania działań nakierowanych na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Swoją prośbę adresuję również do nauczycieli szkół, przedszkoli
  i placówek polonijnych na całym świecie. To od Państwa w dużym stopniu zależy podtrzymywanie tożsamości narodowej młodych Polaków dorastających na obczyźnie.

   

              Pragnę zapewnić, że idea uczczenia 100-lecia niepodległości Polski
  jest mi szczególnie bliska. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg działań edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych. W ramach wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” opracowaliśmy projekt „Godność. Wolność. Niepodległość”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka.

   

              Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działającą przy Ministrze Edukacji Narodowej, pragniemy zaproponować ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia niepodległości pn. „Rekord dla Niepodległej”. Chcielibyśmy, aby w piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami w uroczysty sposób wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Proponujemy, aby był to dzień w całości poświęcony obchodom rocznicowym. Piątek, 9 listopada 2018 r. jako „Dzień dla Niepodległej” będzie stanowił zwieńczenie inicjatyw i działań, które młodzi ludzie realizowali przez cały rok szkolny.

   

  Dodatkowo wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizujemy Program Niepodległa 1918-2018, w ramach którego będziemy przyznawać tytuł „Szkoła Niepodległej”. Już dziś zachęcam Państwa do podejmowania działań
  w ramach tego projektu. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej
  www.szkolaniepodleglej.zhr.pl.

   

  Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl przygotowaliśmy specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym. Będziemy na niej udostępniać i na bieżąco aktualizować działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty. Wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych. Zachęcam do obserwowania naszych działań. 

   

  Jestem przekonana, że uroczyste obchody Święta Niepodległości na długo zapiszą się w pamięci młodego pokolenia i staną się ważnym elementem budowania tożsamości narodowej.

   

  Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!

   

  Z wyrazami szacunku 

  ANNA ZALEWSKA 

 • Regulamin stroju ucznia

  Regulamin stroju ucznia

   We wrześniu został opracowany regulamin stroju ucznia , który zawiera ogólne zasady jakimi powinni kierować się uczniowie  w doborze stroju codziennego oraz stroju galowego. Z regulaminem została  zapoznana Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Pełen regulamin znajduje się w lewym panelu - Spraway ucznia- Regulamin stroju ucznia. 

  Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat stroju galowego oraz kiedy obowiązuje. 

                                                                                                                                                                                                                                STRÓJ Regulamin stroju ucznia - Obrazek 1GALOWY
     
    Przez strój galowy należy rozumieć:
  -dla dziewcząt – granatowa  lub czarna spódnica o długości do kolan lub parę centymetrów nad kolano lub spodnie wizytowe (nie dżinsy), biała bluzka. buty wizytowe lub pasujące do stroju
  - dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie w klasycznym kroju (nie dżinsy), biała koszula, buty wizytowe lub pasujące do stroju

  W chłodne dni pasujący kolorystycznie żakiet, kamizelka, sweter, marynarka. 

  Regulamin stroju ucznia - Obrazek 2

  Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych , którymi są: 


  -rozpoczęcie roku szkolnego, 
  -Dzień Edukacji Narodowej, 
  - rocznica Odzyskania Niepodległości, 
  - rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
   -zakończenie roku szkolnego, 
   oraz inne ogłoszone przez Dyrektora szkoły. 


   Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz o ile organizator nie ustali inaczej. 

 • Informacja o darmowych przejazdach GOP dla dzieci

  Informacja o darmowych przejazdach GOP dla dzieci

  Zmiany w metropolitalnej komunikacji! O czym trzeba wiedzieć?

  Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat już od 1 stycznia 2018 roku!  To dwie najważniejsze zmiany integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, i pierwszy krok ułatwiający mieszkańcom Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii podróżowanie po jej obszarze.

  https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zmiany-w-metropolitalnej-komunikacji-o-czym-trzeba-wiedziec

 • Zarządzenie Dyrektora SP9

  Zarządzenie Dyrektora SP9

  Zarządzenie SP9.0211.1.2013

   

  Dotyczy: przebywania uczniów w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od nauki na terenie boisk szkolnych.

  Szanowni Rodzice,

  W związku z oddaniem do użytku boiska szkolnego, na którym nasi uczniowie mogą realizować podstawę programową z w-fu, klasy sportowe mogą trenować, a dzieci z klas 0-III bawić się na placu zabaw zwracam się do Państwa z ogromną prośbą, abyście zwracali baczną uwagę na to, w jaki sposób Wasze dzieci spędzają czas na boiskach szkolnych.

  Przede wszystkim pierwszeństwo korzystania z boisk i placu zabaw mają uczniowie, którzy przebywają jeszcze na zajęciach szkolnych: w-f, SKS, świetlica szkolna.

  Zdarza się, że uczniowie kończą zajęcia i zostają, aby pograć w piłkę, a jest godzina 13:00, 14:00 – w tym czasie inne klasy mają w-fy. Na pytanie dlaczego nie idziecie do domu? uczniowie odpowiadają, że Rodzice pozwolili im zostać.

  Ja rozumiem, dzieci cieszą się, że są profesjonalne boiska dla nich. Niepokoi mnie jednak fakt, kto bierze w tym czasie odpowiedzialność za uczniów, którzy są już po lekcjach? Kto będzie odpowiadał, gdy coś złego się wydarzy?

  Przypominam, że to Rodzice odpowiadają za dzieci, które już skończyły lekcje. Zdarzały się już pobicia uczniów, dewastacje sprzętu i chodzenie po dachu sali gimnastycznej, wszystko to zadziałało się popołudniami lub w czasie dni wolnych od nauki.

  Bardzo Państwa proszę, abyście przychodzili razem z dziećmi lub dzieci przychodziły ze starszym rodzeństwem, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, tym bardziej, że tereny rekreacyjne są otwarte 7 dni w tygodniu.

  Przypominam również, że na boiska szkolne nie wolno wprowadzać psów, na to również uczulam Rodziców.

  Jeżeli chodzi o parking dla samochodów, służy on tylko dla pracowników szkoły. Nauczyciele przyjeżdżają i wyjeżdżają o różnych godzinach, dlatego bardzo proszę nie parkować w w/w miejscu.

  Przypominam, że za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły i boisk szkolnych odpowiadają Rodzice.

                                                                                                      Z poważaniem:

  Dyrektor szkoły Anna Pomykała

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć